אנלייט חתמה הסכם עם בנק גרמני למימון פרויקט הרוח בשבדיה

היקף המימון יעמוד על כ-80-85 מיליון יורו, כ-60% מעלות ההשקעה בפרויקט; תקופת ההלוואה היא ל-18 שנים

חדשות ספונסר 17/06/2019 11:20

א+א-

חברת אנלייט מדווחת הבוקר על חתימת הסכם כוונות למימון פרויקט הרוח Picasso בשבדיה, בהספק של כ-113 מגה ואט, עם בנק גרמני המתמחה במימון פרויקטים של אנרגיה מתחדשת בצפון אירופה.

 

לפני שלושה שבועות חתמה אנלייט אנרגיה על הסכמים להקמת פרויקט אנרגיית רוח בדרום שבדיה. הוא צפוי לכלול 27 טורבינות רוח בהספק של 4.2 מגה ואט כל אחת. שבדיה הכריזה שעד שנת 2040 כל צריכת החשמל שלה תגיע ממקורות אנרגיה מתחדשת. כיום עומד המספר על 54% מתצרוכת החשמל של המדינה המסופקת באמצעות אנרגיה מתחדשת.

 

בהתאם להסכם הכוונות, יועמד לחברת הפרויקט מימון במתכונת של מימון פרוייקטלי נון-ריקורס במינוף מוערך של כ-60% מעלות ההשקעה בפרויקט, המוערכת בהיקף של 140-135 מיליון אירו, כולל עלות רכישת הזכויות בפרויקט, ובהתאם לכך, מסגרת המימון שתועמד על ידי הגוף המממן לחברת הפרויקט, תעמוד על כ-85-80 מיליון אירו.

 

יתרת ההון הנדרש תועמד על ידי חברת הפרויקט הייעודית, חברה המוחזקת בבעלות מלאה של אנלייט. החברה בוחנת שילוב גופים מוסדיים בהשקעות בהון העמי הדרוש לפרויקט בחלופות שונות, אך לא יותר משיעור של כ-49% מההון העצמי, ומצויה במו"מ ראשוני עם מספר גופים.

 

בנוסף, יעמיד הבנק מסגרת ערבויות לערבויות הנדרשות בהיקף של עד כ-15 מיליון אירו בתקופת ההקמה ועד כ-7 מיליון אירו בתקופת התפעול. תקופת ההלוואה הינה ל-18 שנים מהפעלה מסחרית.

 

כמו כן, כתנאי להעמדת המימון נדרשת חברת הפרויקט להציג התקשרות בהסכם מסחרי למכירת חשמל (PPA ) לתקופה של 12 שנה, הכולל התחייבות רכישה של שיעור מסוים מהיקף הייצור של המתקן בתעריף ידוע. הסכם הכוונות מאפשר כי יתרת ייצור החשמל תימכר בתנאי שוק. החברה נמצאת במו"מ עם תאגיד חשמל אירופאי להתקשרות בהסכם PPA כאמור.

 

הסדר המימון המתגבש נתמך בין היתר בתוכנית למימון פרויקטי אנרגיה מתחדשת של KFW, בנק לפיתוח בבעלות ממשלת גרמניה. חתימת מערך מסמכי המימון המפורטים והמחייבים כפופה, בין היתר, להשלמת תהליכי בדיקת הנאותות של הגופים המממנים ויועציהם בקשר עם הפרויקט, לשביעות רצון הגופים המממנים וכן לגיבוש כלל ההסכמות המסחריות והמשפטיות בקשר עם עסקת המימון.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה