אינטרקיור חתמה על הסכם להפצת מוצרי קנדוק בגרמניה

בנוסף חתמה החברה מזכר הבנות מחייב לשת"פ עם חברה באיחוד האירופי לגידול וייצור מוצרי קנאביס, אותם תפיץ בגרמניה

חדשות ספונסר 13/06/2019 15:41

א+א-

חברת הקנאביס הרפואי אינטרקיור מדווחת היום על התקשרות במזכר הבנות מחייב עם חברה המאוגדת במדינה באיחוד אירופאי בה קיימת הסדרה של ייצור, שיווק והפצה של מוצרי קנאביס רפואי תחת תקן, EU-GMP לצורך יצירת שיתוף פעולה למטרות גידול, ייצור, והפצה של מוצרי קנאביס רפואי במדינת השותף ובמדינות אחרות באיחוד האירופאי.

 

המוצרים ייצרו במתקן בבעלותו של השותף על בסיס הידע והניסיון הנרחב של קנדוק. מזכר ההבנות קובע כי בכפוף לקבלת מלוא הרישיונות הנדרשים לייצור והפצת המוצרים על ידי השותף, ועם קציר מוצלח ראשון של המוצרים, כפי שיאושר על ידי קנדוק, יפעלו הצדדים להקמת חברה משותפת שתוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים. בכפוף להתקיימות התנאים לעיל והקמת החברה המשותפת, ייצורו ויופצו המוצרים תחת החברה המשותפת בהתאם לתנאים והוראות שיקבעו בהסכם מחייב בין הצדדים, ככל שייחתם.

 

בהתאם להוראות מזכר ההבנות, השותף יפעל להגדלת כושר הייצור המקסימלי של המתקן בשיעור מוגבר של 50% על פני כושר הייצור הנוכחי, וזאת לצורך שיתוף הפעולה במסגרת מזכר ההבנות. קנדוק תהיה מחויבת לרכישת המוצרים אשר ייצרו על ידי היצרן לטובתה במתקן.

 

הצדדים סיכמו על התקשרות בהסכמים מפורטים בתוך 45 ימים ממועד חתימת מזכר ההבנות. בנוסף יצוין כי השותף הגיש בקשה לקבלת רישיון לתקן GMP במדינה נוספת באיחוד האירופאי, כאשר בהתאם להוראות מזכר הבנות, בכפוף לקבלת רישיונות אלו ועם קציר מוצלח ראשון על ידי השותף במתקן גידול במדינה הנוספת, כפי שיאושר על ידי קנדוק, יפעלו הצדדים להקמת חברה משותפת שתוחזק בחלקים שווים על ידי הצדדים לצורך ייצור הפצה ושיווק של מוצרי קנדוק באיחוד האירופאי.

 

עוד מודיעה אינטרקיור על חתימת הסכם הפצה עם תאגיד גרמני להפצת מוצרי הקנאביס הרפואי של קנדוק לחולים, בתי חולים, מרפאות, חברות וגורמים אחרים בעלי רשיון לשימוש והחזקת קנאביס רפואי בגרמניה.

 

הסכם ההפצה יהיה בתוקף ל-3 שנים במהלך תקופה זו התחייב המפיץ לרכוש כמות מינימלית של 7 טון במהלך השנים 2019 ו-2020 כאשר לאחר תום התקופה תקבע כמות רכישה עדכנית בהתאם לתחזית שנתית שתאושר על ידי המפיץ וקנדוק.

 

המפיץ התחייב לרכישה של כמות מינימלית רבעונית ראשונה עוד במהלך 2019. כמו בכל ההודעות של חברות הקנאביס בתקופה זו, ההתחייבות ההדדית כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים בישראל ובגרמניה לרבות אישורי ייצוא ויבוא, שאינם קיימים עדיין.

 

להערכת קנדוק ניתן יהיה לספק את כמות הרכישה המינימלית דרך המדינה האירופית הנוספת בה התקשרה קנדוק לפעילות ייצור קנביס רפואי, או שהחברה תייצר פעילות נוספת בעתיד, בכפוף לתחילת ייצור קנאביס רפואי במדינה האירופאית הנוספת זו וכן לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים לכך.

 

הסכם ההפצה מהווה אבן דרך מרכזית במימוש אסטרטגיית קנדוק להקמת מערך הפצה גלובלי באזורי פעילות בעלי רגולציה המאפשרת שימוש בקנאביס רפואי. בהתאם להוראות הסכם הפצה, בכפוף לקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים בישראל ובמדינה האירופאית הנוספת בה לקנדוק פעילות ייצור ובאזור הפעילות, צופה החברה כי קנדוק תוכל להפיץ את המוצרים באזור הפעילות כבר בשנת 2019.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה