רוטשטיין נד”לן רכשה זכויות במקרקעין למגורים ומסחר בבאר יעקב

החברה התקשרה היום בהסכם אופציה לפיו עם הבשלת התנאים להקמת 150 יחידות דיור על השטח, תשלם 525 אלף ש"ח לכל יחידת דיור

מערכת ספונסר 10/06/2019 12:12

א+א-

חברת רוטשטיין נדל"ן מדווחת לפני זמן קצר כי התקשרה היום רשמית בהסכם אופציה לרכישת זכויות במקרקעין בעלי ייעוד חקלאי בבאר יעקב, הכוללים שטח של כ- 12 דונם. המקרקעין מצויים בהליך תכנוני לקידום ואישור תכנית מתאר לפיה ישונה ייעודם למגורים מעורב עם מסחר.

במסגרת הסכם האופציה, התחייבו המוכרים לקדם ככל יכולתם את תכנית המתאר, וכן להגיש תכנית מפורטת מכוחה ניתן יהיה לבנות על זכויות המוכרים במקרקעין, לכל הפחות 150 יחידות דיור בשטח ממוצע שנקבע בהסכם בין הצדדים (זהו תנאי לעסקה).

יצוין, כי בהתאם לתכנית המתאר, לאחר שינוי הייעוד למגורים צפויים להיוותר בידי המוכרים זכויות לכ-180 יחידות דיור. ככל שתמומש האופציה על ידי החברה, יחתם הסכם רכישה אשר צורף כנספח להסכם האופציה. על פי הסכם זה, רוטשטיין תשלם תמורת המקרקעין סכום של 525 אלפי ש"ח ליחידת דיור, בתוספת מע"מ.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה