חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: ”ברבעון הראשון יצוא השירותים של ישראל המשיך לצמוח בקצב מהיר”

יצוא השירותים ממשיך להוות מנוע צמיחה מוביל בהרכב הפעילות הנוכחי של המשק הישראלי, והוא בעל חשיבות הולכת וגוברת, שכן היצוא התעשייתי מצוי בקיפאון

חדשות ספונסר 06/06/2019 10:52

א+א- 1

בסקירה הכלכלית השבועית "השבוע במאקרו", של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל בפמן המתפרסמת היום אומרים כלכלני הבנק כי יצוא השירותים של ישראל (ללא חברות הזנק) הסתכם ברביע הראשון של השנה בכ-13 מיליארד דולר. נתון זה, משקף המשך צמיחה מהירה של יצוא השירותים, אשר צמח בכ-8% בהשוואה לרביע הרביעי של 2018, ובכ-10% בהשוואה לרביע המקביל אשתקד, Q1/2018 , במונחים דולריים נומינאליים.

 

יצוא השירותים ממשיך להוות מנוע צמיחה מוביל בהרכב הפעילות הנוכחי של המשק הישראלי, והוא בעל חשיבות הולכת וגוברת, שכן היצוא התעשייתי מצוי בקיפאון. להערכתנו, התפתחות זו משקפת, בין היתר, את השפעות הייסוף המשמעותי של השקל ואת הקושי הרב יחסית בעשיית עסקים בישראל, כמו גם שינויים בעלי אופי מבני-גלובאלי. במבט קדימה, יצוא השירותים צפוי להמשיך ולתמוך בעודף בחשבון השירותים של מאזן התשלומים וכתוצאה גם בחשבון השוטף, זאת בהמשך למגמה מהעשור האחרון, התפתחות אשר תומכת בהתחזקות השקל.

 

בחודש אפריל האינדיקטורים החודשיים לצריכה הפרטית – היקף הרכישות בכרטיסי אשראי ופדיון רשתות השיווק – הצביעו על עלייה בפעילות לעומת החודש הקודם. לאור זאת, קצבי הגידול השנתיים של אינדיקטורים אלה עלו מעט אך נותרו נמוכים יחסית לעבר, בפרט פדיון רשתות השיווק שנמצא בתחום השלילי ומשקף ירידה בפעילות.

 

התפתחות זו, ממשיכה לשקף התמתנות בקצב התרחבות הצריכה הפרטית, ללא קניות אונליין מחו"ל ורכישות של ישראליים בחו"ל. תמונה דומה מתקבלת גם מנתוני החשבונאות הלאומית, לפיהם הצריכה "השוטפת", קרי סך הצריכה הפרטית למעט מוצרים בני-קיימא, צמחה ברביע הראשון של 2019 ב-1% בלבד במונחים שנתיים, שיעור הצמיחה הנמוך ביותר מאז הרביע הרביעי של 2016.

 

במקביל, נציין כי הנתונים שפורסמו באחרונה, ובכללם: נתוני תעסוקה חיוביים, עלייה בקצב הגידול של השכר, המשך עלייה ביבוא מוצרי הצריכה ואמון צרכנים גבוה יחסית, משקפים תנאי רקע חיוביים העשויים להצביע על שיפור בפעילות בחודשים הבאים. להערכתנו, הצריכה הפרטית צפויה לצמוח בשנים 2019-2020 בקצב מעט נמוך מהממוצע ארוך הטווח, שעומד על כ-4% ריאלי.

 

חודש מאי הסתכם בכניסה של כ-320 אלף תיירים בדרך האוויר, כך על-פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. מדובר בהיקף תיירות נכנסת דומה לזה של חודש אפריל, אשר הינו מעט נמוך בהשוואה לזה של ששת החודשים הקודמים, שעמד בממוצע על כ-330 אלף תיירים בחודש.

 

במבט קדימה, לאור התחזיות להתמתנות קצב הצמיחה של המדינות המפותחות בשנים 2019-2020, שהן מקור הביקוש למרבית התיירים שנכנסים לישראל, אנו מעריכים כי תיתכן התמתנות בהיקף התיירות הנכנסת בשנתיים הקרובות בהשוואה לשנים 2017-2018.

 

יש לציין שהערכה זו עקבית עם תחזית ארגון התיירות העולמי של האו"ם (UNWTO), לפיה צפויה התמתנות מסוימת בקצב הגידול של מספר כניסות התיירים העולמי. כמו כן, נדגיש כי הענף חשוף לשינויים במצב הביטחוני באזור כאשר הרעה במצב עלולה להביא להתמתנות בתיירות הנכנסת לישראל.

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    לכן צריך להתחיל עם יצוא הקנאביס מהר|24|

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    RedHead69 06/06/2019 13:26