חדשות שוק ההון

או פי סי אנרגיה: הנפקה פרטית של כ - 5 מיליון מניות לשלושה מוסדיים

הניצעים הם שלושה גופים מוסדיים; התמורה הינה 23.17 ש"ח למניה, ובסך הכל כ - 120 מיליון ש"ח ברוטו במזומן

מערכת ספונסר 03/06/2019 17:03

א+א-

חברת או פי סי אנרגיה מדווחת כעת על הנפקה פרטית של כ - 5.18 מיליון מניות (בנות 0.01 ש"ח ערך נקוב) לשלושה גופים מוסדיים. מניות אלה מהוות כ - 3.78 מההון המנק והנפרע של החברה.

אחד הגופים המוסדיים הינו חברת מגדל ביטוח ופיננסים, שהינה בעלת עניין מכוח החזקותיה במניות החברה.

מחיר המניות הינו 23.17 ש"ח למניה, וכ - 120 מיליון ש"ח (ברוטו) בסך הכל במזומן. תמורה זו נקבעה במשא ומתן בין החברה לבין הגופים המוסדיים ותשולם בד בבד עם הקצאת המניות. התמורה צפויה לשמש את החברה לפעילותה העסקית, על פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה