אקסלנז: החברה הציגה לראשונה EBITDA מתואם חיובי, בסך של 166 אלפי דולר

שיעור הרווח הגולמי ברבעון עלה לכ-53% בהשוואה לכ-32% ברבעון המקביל; החברה נערכת להגשת PMA לאבחון לא פולשני של הכבד בחולי NASH עד לתום שנה זו

חדשות ספונסר 30/05/2019 15:44

א+א-

חברת אקסלנז ביוסיינס (אקסנ), המפתחת ומשווקת מכשור רפואי לאבחון וניהול מחלות בדרכי העיכול והכבד, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון לשנת 2019. ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 עלו בכ-3% והסתכמו בכ-3.37 מיליון דולר בהשוואה לכ-3.26 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2019 צמח בכ-68% לכ-1.8 מיליון דולר (שיעור של 53% מהמכירות) בהשוואה לכ-1.1 מיליון דולר (שיעור של 32.5% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי נבע בעיקר מגידול במספר הבדיקות שבוצעו על ידי לאבקורפ, סיום הפחתת הנכס הבלתי מוחשי בשנת 2018 וכן מהתייעלות בעלויות השילוח.

 

השיפור בשיעור הרווח הגולמי נובע בעיקרו מגידול בחלק היחסי של מספר הבדיקות שבוצעו לעומת מספר הערכות שנשלחו ללאבקורפ ברבעון הראשון לשנת 2019 לעומת רבעון מקביל אשתקד (החלק השני בהכרה בהכנסה במכירת הערכות ללאבקורפ נעשה ברווח גולמי גבוה), שינוי בתמהיל המכירות בין המכירות הישירות בארה"ב לעומת מכירות למפיצים בשאר העולם וכן משיעור הפחתת הנכס הבלתי המוחשי (סכום קבוע) מסך המכירות בכל תקופה.

 

הוצאות המחקר והפיתוח ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-710 אלף דולר לעומת כ-924 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד. הקיטון נובע מצמצום הפעילות בתחום הכבד. הוצאות המכירה והשיווק ברבעון הראשון לשנת 2019 היוו כ-24% מהמכירות והסתכמו בכ-812 אלף דולר לעומת כ-22% מסך המכירות ברבעון המקביל אשתקד, אז הסתכמו הוצאות המכירה והשיווק בכ-703 אלף דולר. עיקר הגידול בהוצאות המכירה והשיווק נבע מהוצאות בגין החדירה לשוק המעבדות. ההתמקדות במכירה ללקוחות גדולים בתחום המעבדות והגידול הצפוי בסך המכירות בשנים הקרובות צפויים להביא, להערכת החברה, לירידה משמעותית של שיעור הוצאות המכירה והשיווק מסך המכירות.

 

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון לשנת 2019 צומצם ל-257 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי בסך של כ-1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי EBITDA מתואם (המנטרל פחת, השפעות חשבונאיות והוצאה/החזר בגין PDUFA) הסתכם ב-166 אלף דולר לעומת הפסד תפעולי EBITDA מתואם בסך כ-711 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד הכולל של החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם ב-666 אלף דולר לעומת הפסד של 874 אלף דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

רפי ורנר, מנכ"ל אקסלנז ביוסיינס, מסר: "ברבעון החולף הצגנו לראשונה EBITDA מתואם חיובי תוך שיפור משמעותי בשיעור הרווח הגולמי ושיפור במדדים תפעוליים נוספים. בנוסף, עם המשך החדירה לשוק המעבדות בארה"ב אנו צופים להגיע לתזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת עוד השנה.

 

כמו כן, אני מרוצה מאוד מתוצאות הפגישה עם ה-FDA, שמשמעותן הגשת בקשה ראשונה של אקסלנז לאישור שיווק בארה"ב (PMA) בתחום הכבד, על סמך תוצאות ניסויים שכבר הסתיימו. לאור הופעתן הצפויה של תרופות למחלת הכבד הנפוצה NASH בשנים הקרובות, אנו מעריכים כי הדרישה למוצרי אבחון וניטור של מחלות כבד לא פולשניות תגדל במידה משמעותית ובהתאם עשויה להיות לכך השפעה מהותית על החברה ועסקיה".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה