חדשות שוק ההון

הראל ביטוח סיימה את הרבעון הראשון עם רווח של 340 מיליון ₪

התשואה על ההון הגיעה ל-20.6% לעומת תשואה של 6% ברבעון המקביל אשתקד; סך הנכסים המנוהלים הגיע לשיא של כ-250.3 מיליארד ₪

חדשות ספונסר 30/05/2019 12:53

א+א- 1

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ פרסמה את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019 ודיווחה על הרווח הכולל ברבעון הראשון של שנת 2019, הסתכם בכ-340 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל של כ-80 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

התשואה על ההון הגיעה ל-20.6% למול תשואה של 6% ברבעון המקביל אשתקד, ולעומת תשואה להון שנתית של 9% בכל שנת 2018. לראשונה, הסתכמו הנכסים המנוהלים על ידי קבוצת הראל ביותר מרבע טריליון ש"ח: סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה, נכון ליום 31 במרץ 2019, הגיע ל-250.3 מיליארד ש"ח, גידול של כ-6% מאז 31 בדצמבר 2018.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2019, הינו בסך של כ-6.25 מיליארד ש"ח. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים הסתכם ל-6.7 מיליארד ש"ח, לעומת 6.2 מיליארד ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הרווח הכולל לפני מס בפעילות חסכון ארוך טווח (ביטוח חיים, פנסיה, גמל והשתלמות) ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-148 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נבע מגידול בגביית דמי ניהול משתנים בעקבות עלייה בתשואות הריאליות שהושגו על ידי החברה ומגידול במרווח הפיננסי הנובע מהשקעות העומדות כנגד פוליסות מבטיחות תשואה. כמו- כן, בקרנות הפנסיה, הגמל וההשתלמות הגידול ברווח הכולל נבע מגידול בהפקדות ובנכסים המנוהלים בקיזוז השפעת השחיקה בשיעור דמי הניהול. סך הפרמיות שהורווחו ברוטו ודמי הגמולים בפעילות החיסכון ארוך הטווח הסתכמו ברבעון הראשון של 2019 בכ-4.5 מיליארד ש"ח, לעומת כ-4.1 מיליארד ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-10%.

 

ההכנסות מדמי הניהול בביטוח חיים הסתכמו ב-246 מיליון ש"ח, לעומת 93 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. למעשה, לאחר השלמת הגרעון בגין הפסדים שנוצרו בשנת 2018 בהיקף של 75 מיליון ש"ח, הגיעו ההכנסות ל-171 מיליון ש"ח.

 

הרווח הכולל לפני מס מניהול קרנות פנסיה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 בכ-20 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-18 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-11%. העלייה ברווח הכולל הושפעה בעיקרה מגידול בהפקדות ובנכסים המנוהלים בקיזוז השפעת השחיקה בשיעור דמי הניהול.

 

הרווח הכולל לפני מס במגזר ביטוח בריאות הסתכם ברבעון הראשון של 2019 בכ-107 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח הכולל הושפעה מתשואות שוק ההון, שהיו גבוהות מהתשואות בתקופה המקבילה אשתקד. מנגד, התוצאות בתקופת הדוח הושפעו מגידול בהתחייבויות הביטוחיות בסך של כ-13 מיליון ש"ח כתוצאה מירידה של עקום הריבית. לאור סיומו של הביטוח הסיעודי הקבוצתי ביום 31 בדצמבר 2017, נרשם קיטון בהפסדים הנובעים מתקופות קודמות. להערכת החברה, הפסדים אלו צפויים להמשיך ולהתמתן באופן משמעותי.

 

הרווח הכולל לפני מס במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-5 מיליון ש"ח, לעומת רווח כולל לפני מס של כ-9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות במגזר שוק ההון והשירותים הפיננסים ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו לסך של כ-48 מיליון ש"ח, לעומת כ-52 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, זאת בשל כניסה לתוקף של הרפורמה בתעודות הסל (תיקון 28), שהפך את תעודות הסל לקרנות סל.

 

מישל סיבוני, מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מסר כי "התוצאות הכספיות של הרבעון הראשון של השנה מצביעות על המשך הצמיחה הגבוהה בכל אחד ממגזרי הפעילות של הקבוצה. הראל ממשיכה בהשקעותיה הנרחבות בהטמעת הטכנולוגיות המתקדמות ביותר, לטובת לקוחותיה וסוכניה, וחיזוק מעמדה בשווקים השונים. התוצאות הכספיות משקפות שיפור ברווחיות של מגזרי הפעילות של הקבוצה, וזאת הודות למהלכים תפעוליים וטכנולוגיים שאנו מיישמים בקבוצה, וכן הודות לתשואות החיוביות שנרשמו בשוק ההון במהלך הרבעון.

 

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    ביטוח הראל,

    ברור שיהיה להם רווח עצום כל-כך, הם לא משלמים עבור תביעות של המבוטחים. באמצעות אמתלות לא הגיוניות, וכך טוענים שאין לך זכאות להחזר כספי. תבעתי החזר על הוצאות טיפולים אלטרנטיביים, כך אני נוהגת מס' שנים עם אותה מטפלת אלטרנטיבית. השנה משום מה היא לא 'כשרה' להיות מטפלת אלטרנטיבית. ומשם כך דחו את התביעה שלי להחזר כספי. שאלתי , מה השתנתה השנה משנים קודמות ? אז מה הפלא שהם מסיימים ברווח כ''כ גבוה???

    רינה חמיש 29/06/2019 18:56