חדשות שוק ההון

א.מ.ת מיחשוב מציגה צמיחה של 19% בהכנסות ל - 368 מיליון שקל

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 גדל בכ-15.7% והסתכם בכ-10.9 מיליון ₪; החברה מודיעה על חלוקת דיבידנד בגין רווחי הרבעון הראשון בהיקף של 6.4 מיליון שקל

חדשות ספונסר 30/05/2019 10:14

א+א-

חברת אמת מיחשוב העוסקת בפתרונות תשתיות מיחשוב בתחומי תוכנה, חומרה והטמעה של מערכות מורכבות מדווחת היום על תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019. הכנסותיה של א.מ.ת מיחשוב ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ-368 מיליון ש"ח, בהשוואה להכנסות של כ- 309 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-19.1%. גידול זה מקורו בהתרחבות הפעילות האורגנית בקרב לקוחות קיימים ופעילות מול לקוחות חדשים. הגידול בהכנסות הושפע גם מאיחוד תוצאותיהן של חברות שנרכשו. 

 

פעילות ה-OEM ממשיכה להציג גידול משמעותי בהכנסות של כ-28.9% ל-124.5 מיליון ש"ח שנבע בעיקר מהרחבת היקפי הפרויקטים מול לקוחות קיימים. ההכנסות במגזר תשתיות המיחשוב גדלו בכ-15.8% ל-246.3 מיליון ש"ח שמקורן בהמשך התפתחות הפעילות האורגנית.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-55.5 מיליון ש"ח, ומהווה כ-15.1% מסך ההכנסות, אל מול רווח גולמי של כ-47.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, אשר היווה כ-15.4% מסך הכנסות החברה.

 

הרווח התפעולי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-16.8 מיליון ש"ח, גידול של 26% בהשוואה לרווח תפעולי בסך של כ-13.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל. שיעור הרווח התפעולי הרבעון מהווה 4.6% מסך ההכנסות אל מול שיעור רווח תפעולי של 4.3% מסך ההכנסות ברבעון המקביל. הגידול ברווח התפעולי מקורו בצמיחה בהכנסות וברווח הגולמי וכן בהפחתת שיעור הוצאות המכירה והנהלה וכלליות ברבעון הראשון של 2019 לכ-10.5% מסך ההכנסות. עיקר השיפור ברווח התפעולי נבע מעלייה של 42.6% ברווח התפעולי במגזר תשתיות המיחשוב. השפעת יישום IFRS 16 הביאה לתוספת ברווח התפעולי של 109 אלפי ש"ח. 

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-23.5 מיליון ש"ח, לעומת EBITDA של כ-16.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל, גידול של כ-40.2% שנובע מהעלייה ברווח התפעולי. השפעת יישום IFRS 16 הביאה לתוספת ב-EBITDA של 3.2 מיליון ש"ח. 

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 גדל בכ-15.7% והסתכם בכ-10.9 מיליון ש"ח (וכלל השפעה זניחה של קיטון ברווח בסך 66 אלפי ש"ח בשל יישום (IFRS 16, לעומת רווח של כ-9.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל.

 

החברה ממשיכה בחלוקת דיבידנד גם ברבעון הראשון והכריזה על דיבידנד בסך של כ- 6.4 מיליון ש"ח המצטרף לדיבידנדים בסך של כ-26 מיליון ש"ח שחולקו בגין רווחי 2018. לחברה מדיניות חלוקת הדיבידנדים בשיעור של 35%-70% מהרווח הנקי.

 

יואב וינברג, מנכ"ל אמת מיחשוב אמר בתגובה לדוחות: "אמת מיחשוב מדווחת על תוצאות שיא לרבעון הראשון ועל המשך מגמת הצמיחה המהירה והשיפור ברווחיות המתבססת על צמיחה פנימית וצמיחה באמצעות הרכישות שביצענו. על בסיס הרווחיות הגבוהה והמאזן החזק של החברה אנו ממשיכים ליישם אסטרטגיית רכישות שתבטיח ניצול מיטבי של הזדמנויות השוק וחיזוק מעמדנו העסקי והתחרותי כחברת מחשוב מובילה עם פתרונות ערך מוסף ייחודיים.

 

היצע השירותים והפתרונות הרחב של אמת מיחשוב מאפשר לנו להגדיל את פעילותנו אל מול לקוחות קיימים ולהתרחב ללקוחות חדשים. הצמיחה בשורת ההכנסות מתבטאת בשיפור ניכר ומתמשך ברווחיות וברווח הנקי ובהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד בחברה אנו מדווחים על דיבידנד נוסף של 6.4 מיליון שקל ומחויבים להמשך השאת ערך לבעלי המניות".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה