חדשות שוק ההון

מישורים: הכנסות החברה ברבעון עלו בכ-22% לעומת אשתקד

החברה סיימה את הרבעון הראשון עם FFO חיובי לראשונה בתולדות החברה, של כ-2 מיליון ₪

חדשות ספונסר 29/05/2019 13:11

א+א-

חברת מישורים (ת"א: מישר), העוסקת בעצמה ובאמצעות חברות בנות בהשקעות בנדל"ן מניב בישראל, ארה"ב ובקנדה בשטח כולל של כ- 260 אלף מ"ר פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019. הכנסות החברה עלו בכ-22% והסתכמו בכ-179 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-147 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-NOI (סולו מורחב) עלה בכ-41% לכ-17 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-12 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. ה-FFO (סולו מורחב) צמח לכ-2.1 מיליון ש"ח לעומת FFO שלילי של כ-0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי עלה בכ-54.6% והסתכם בכ-24.1 מיליון ש"ח, לעומת כ-15.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלים הסתכם בכ-0.8 מיליון ש"ח, לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההון העצמי של החברה ליום 31 במרץ 2019 עמד על כ-907 מיליון ש"ח (כ-463 מיליון ש"ח מיוחס לבעלי המניה) ומהווה כ-28.8% מסך המאזן והמשקף כ-15.4 ש"ח למניה. יתרות המזומנים ושווי מזומנים וני"ע סחירים הסתכמו נכון ליום 31 במרץ 2019 בכ-218.1 מיליון ש"ח לעומת כ-220.1 מיליון ש"ח ליום 31.12.2018. (מתוכם כ-142 מיליון ש"ח בידי החברה, ללא סקייליין). נכסיה השוטפים של החברה ליום 31 במרץ 2019 הסתכמו בכ-749.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-764.7 ליום 31 בדצמבר 2018.

 

לחברה נכסים בישראל בהיקף שווי של כ-185 מיליון ש"ח לא משועבדים וללא חוב פיננסי, וכן היקף של כ- 7.3 מיליון מניות של חברת סקייליין הנסחרות לפי שווי שוק של כ-210 מיליון ש"ח, אשר אינן משועבדות וללא חוב פיננסי. בנוסף, לסקייליין מסגרות אשראי לא מנוצלות בסך של כ-17.5 מיליון דולר קנדי (כ-49 מיליון ש"ח) ונכסים ללא חוב פיננסי בסך של כ-91 מיליון דולר קנדי (כ-255 מיליון ש"ח).

 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "תוצאות הרבעון מהוות עבורנו המשך ישיר לשנה הטובה אותה סיכמנו ב-2018 בה בלטה מגמת התחזקות ה-FFO לצד התקדמות משמעותית בשאר הפרמטרים התפעוליים. בשנתיים האחרונות אנו נוקטים בהתמקדות אסטרטגית ליצירת חברה מניבה, חזקה ותזרימית כאשר לראשונה ברבעון זה אנו רואים את הפירות לדרך בה התמדנו. פעילות הסולו של מישורים ממשיכה להציג ביצועים חזקים עם שיפור ניכר ב-NOI שהסתכם בכ-17 מיליון ש"ח , עליה של כ-41% מול הרבעון המקביל ו-FFO חזק וחיובי לראשונה בתולדות החברה של כ-2 מיליון ש"ח ברבעון הראשון.

 

מישורים ממשיכה לנקוט במהלכים האסטרטגיים להשבחת נכסי החברה תוך המשך מיקוד ושיפור הפעילות וביצוע עסקאות אטרקטיביות נוספות כפי שביצענו בשנים האחרונות. אנו מסתכלים קדימה על 2019 ואחריה בציפייה רבה ומאמינים ביכולתנו לשמור על המגמה החיובית ולהמשיך ליישם בהצלחה את התכניות העסקיות של החברה."

 

מישורים נסחרת בבורסה לניירות ערך בתל אביב במדד ת"א נדל"ן לפי שווי של כ-250 מיליון ש"ח (כ-8.2 ש"ח למניה). היא גם בעלת השליטה (כ- 50%) בחברת סקייליין, המפעילה נכסים מניבים מלונאים בקנדה ובארה"ב ונסחרת בבורסה בתל אביב לפי שווי שוק של כ-467 מיליון ש"ח . אלכס שניידר וגיל בלוטרייך הם בעלי השליטה בחברת מישורים.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה