חדשות שוק ההון

רבוע כחול נדל”ן: הרווח הנקי ברבעון זינקו בכ-281%

ההכנסות צמחו בכ-10.6% לכ-56.5 מיליון ש"ח לעומת הרבעון המקביל; הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי שכירות וירידה בהוצאות מימון

חדשות ספונסר 29/05/2019 13:03

א+א-

רבוע כחול נדל"ן שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019. הרווח הנקי של החברה הסתכם ברבעון הראשון של 2019 בכ-36.3 מיליון ש"ח, בהשוואה לרווח נקי של כ-9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, עליה של כ- 281% . הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי שכירות, משינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בין התקופות וירידה בהוצאות מימון, נטו.

 

ההכנסות מדמי שכירות הסתכמו ברבעון המדווח בכ-55.4 מיליון ש"ח לעומת כ-51.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018. העלייה, בשיעור של כ- 8.4%, נובעת מאכלוס והשכרת שטחים פנויים, כולל בין היתר של מבנה המשרדים בראש העין שעיקרו אוכלס ברבעון הרביעי של שנת 2018. בנוסף, החל מיום 1 ביולי 2018 הסתיימה ההנחה שניתנה למגה בסך של כ-9% מדמי השכירות ובעקבות כך ההכנסות עלו בכ- 1.6 מיליון ש’’ח.

 

סך ההכנסות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-56.5 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-51.1 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 10.6%.

 

ה-NOI של רבוע כחול נדל"ן גדל ברבעון הראשון של השנה בכ-10.9% והסתכם לסך של כ-66 מיליון ש"ח לעומת כ-59.5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון בשנת 2018. הגידול ב-NOI נובע בשל אכלוס שטחים פנויים וגידול ב-NOI קניון TLV וחניון גבעון. ברבעון הראשון של 2019 התוספת בגין חלק החברה ב- NOI של קניון TLV - אשר נפתח בסוף חודש מרץ 2017, הסתכמה בכ-7.5 מיליון ש"ח למול תוספת של כ-6.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. התפוסה (במפלסי המסחר בקניון) הינה בשיעור של כ - 97% נכון ל-31 במרץ 2019.

 

ה- FFO ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם לסך של כ-32.3 מיליון ש"ח לעומת כ-27.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2018, עליה של כ- 18.8%. בתקופה המקבילה נכללו רווחי חברת המגורים בסך של כ-4.3 מיליון ש’’ח, שהוכרו בתקופה עם מסירת הדירות וכן, רווח בסך של כ-1.1 מיליון ש’’ח בגין נתון ה-FFO של חברת קניון TLV.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-36.3 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-9.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד עליה של כ- 281% . הגידול ברווח הנקי נובע בעיקר מגידול בהכנסות מדמי שכירות, משינויים בשווי הוגן של נדל"ן להשקעה בין התקופות וירידה בהוצאות מימון  נטו.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של רבוע כחול נדל"ן עמד ליום 31 במרץ 2019 על סך של כ-1,879.5 מיליון ש"ח ומהווה כ-39.3% מסך המאזן בהשוואה לכ-1,846.3 מיליון ש"ח ביום 31 בדצמבר 2018. הגידול נובע מהרווח הכולל ברבעון הראשון לשנת 2019 בסך של כ-33.2 מיליון ש"ח.

 

החברה מציינת כי בארבעת החודשים הראשונים של השנה ניכר גידול ממוצע של כ- 11% בפדיונות בקניון TLV לעומת התוצאות בתקופה המקבילה אשתקד וכי גם במספר המבקרים

חל גידול של כ-4%. זאת בהמשך לעליה קודמת של כ-11% בפדיון בשנת 2018 ביחס להיקף הפדיון שהיה בשנת 2017. החברה ממשיכה באכלוס שטחים חדשים ושיפור של תמהיל השוכרים ושוכרים מתקשים .

 

בנוסף הודיעה החברה שהגיעה להסכמה ביחד עם שותפיה בקניון , משפחת גינדי , על סיום הסכם הניהול שהיה למשפחת גינדי בקניון ובחברות המשותפות ועל כניסתו של מנכ"ל חדש, אורי אבל, שיכנס לתפקידו החל מהשבוע הבא. מר אורי אבל, שימש כמשנה למנכ"ל קבוצת הקניונים בקבוצת עזריאלי, כמנכ"ל קניוני רמת אביב וסביונים בקבוצת מליסרון וכמנכ"ל הקניון הגדול בפ"ת.

 

מהדיווח הרבעוני של רבוע כחול נדל"ן עולה עוד, כי חניון גבעון הסמוך – ממשיך להתבסס ולהראות שיפורים ניכרים בתוצאות, גידול של כ- 42% בהכנסות לרמה של כ-5 מיליון ש"ח ברבעון הראשון מכ-3.5 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד וזאת בשל אכלוס הולך וגובר של משרדים באזור והפחתה בהיקף ההנחות על חניה בקניון TLV .

 

במקביל, ממשיכה רבוע כחול נדל"ן בהקמת פרוייקט "מגדלי היצירה" ברחוב תוצרת הארץ בתל אביב,  בסמוך למרכזי המסחר והבילוי העיקריים של העיר, נתיבי איילון ותחנת רכבת השלום. הפרוייקט שבו מחזיקה החברה בכ-63%, משלב מגורים ומשרדים בשני מגדלים בני 37 ו-40 קומות. החברה צופה כי כבר בשבועות הקרובים יתקבל היתר חפירה ודיפון ופועלת לקבלת היתר בנייה במחצית הראשונה של שנת 2020.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה