דו”חות אל על: ההכנסות קטנו, ההפסד הנקי גדל

החברה רשמה הפסד לתקופה בסך של כ-55 מיליון דולר לעומת הפסד של 44 מיליון ₪ ברבעון המקביל; ההכנסות ירדו ב-7% והסתכמו ב-429 מיליון ₪

חדשות ספונסר 29/05/2019 10:11

א+א-

חברת התעופה אל על הציגה היום את דוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2019. ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 428.6 מיליון דולר בהשוואה ל 460.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של כ- 31.8 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל ירידה בהכנסות מנוסעים בכ-21 מיליון דולר בשל ירידה בכמות הנוסע - ק"מ (RPK) שהטיסה החברה בכ-4.8% שנבעו בעיקר מעיתוי חג הפסח, שחל השנה ברבעון שני ומהשפעת התחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק ובקווים לאירופה מול חברות ה Low cost. הכנסה ממוצעת ל RPK ( תשואה לנוסע) קטנה בכ- 2.6% בשל התחרות. בנוסף מציינים באל על את ההשפעה השלילית של שערי החליפין במטבעות בהן מבוצעות חלק מעסקאות המכר של החברה ביחס לדולר. עוד השפיעו על הקיטון, ירידה בהכנסות ממטען בכ- 8 מיליון דולר .

 

הוצאות ההפעלה ברבעון הסתכמו בסך כ- 403 מיליון דולר בהשוואה לכ- 426 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד ירידה של כ- 23 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל ירידה בהוצאות הדלק ביחס לתקופה מקבילה בכ-12 מיליון דולר בשל ירידה בכמות הדלק שנצרכה, בין היתר עקב כניסת המטוסים מדגם 787-9 שהינם יעילים בצריכת הדלק, ובשל ירידה במחיר הדס"ל. קיטון בהוצאות בסך של כ-6 מיליון דולר הנובע מיישום תקן דיווח כספי בינלאומי IFRS 16, אשר הסיט חלק מהוצאות החכירה של החברה לסעיף מימון. כמו כן קיים גידול שנבע מהוצאה חד פעמית בסך של כ- 4 מיליון דולר בגין הקדמת הוצאת צי ER767-300 משימוש ביחס לתכנית המקורית. גם הגידול בהוצאות השכר השפיע על הוצאות החברה, בעיקר כתוצאה מהסכמי שכר חדשים, אשר קוזז על ידי השפעת היחלשות השקל ביחס לדולר בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. מאידך נציין כי כתוצאה מהחתימה על הסכם עם הטייסים, חל קיטון בהוצאות הפעלה אחרות כגון הוצאות בגין חכירות רטובות.

 

הוצאות המימון ברבעון הסתכמו בסך כ- 18 מיליון דולר בהשוואה לכ- 4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, עליה של 14 מיליון דולר הנובעת בעיקר בשל יישום תקן IFRS 16 אשר הביא לגידול בהוצאות ריבית והפרשי שער בסך של כ- 10.5 מיליון דולר. וגידול בהוצאות הריבית על ההלוואות כתוצאה מעלייה במצבת ההלוואות של החברה בגין מימון מטוסים חדשים מדגם 787-9 שרכשה החברה וכן מעליה בשיעור ריבית הליבור הממוצע.

 

גונן אוסישקין, מנכ"ל אל על אמר היום: "חג הפסח, אשר חל השנה ברבעון השני, הביא להסטת הביקוש מהרבעון הראשון לרבעון השני. בנוסף, הושפעו ההכנסות מהתחרות, בעיקר בקווים למזרח הרחוק וכן בקווים לאירופה במיוחד מול חברות ה Low cost . כמו כן, החברה מצוייה בתקופת ביניים, במהלכה מוחלפים הציים, כך שנפגמת היעילות התפעולית של החברה. ברבעון זה, התאמנו מראש את היקפי הפעילות לשינויים בציים של החברה, ובפרט לסגירת צי ER767-300 ולתקנות הטייס החדשות (FTL). בהתאם, במהלך הרבעון הראשון לשנת 2019 דיווחה החברה על ירידה בהכנסות בסך של כ- 32 מיליון דולר.

 

לצד זה דיווחה החברה על ירידה בהוצאות ההפעלה בסך של כ- 23 מיליון דולר, כמחציתה עקב ירידה בהוצאות הדלק. כמו כן רשמה החברה ירידה בהוצאות הנהלה וכלליות בסך של כ- 8 מיליון דולר.

 

אנו פועלים להרחבת רשת הנתיבים באמצעות פתיחה של נתיבים ליעדים חדשים. בחודש מרץ 2019 השיקה החברה את הקו לניס, ובחודש מאי 2019 הושקו הקווים לסאן פרנסיסקו ולמנצ’סטר. בחודש יוני הקרוב תשיק החברה את הקו ללאס וגאס. כמו כן, בחודש מרץ 2020 תשיק החברה את הקו לשיקאגו. אני שמח לבשר לקהל לקוחותינו כי החברה הכריזה היום על השקת קו ישיר סדיר לטוקיו, אשר יפעל לראשונה בישראל החל מחודש מרץ 2020. הרחבת רשת הנתיבים מגדילה את היצע המוצרים שלנו ללקוחות, מגדילה את היקפי הפעילות של החברה ומבססת את מעמדה של החברה כמובילת השוק בישראל."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה