חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של המלט נחתך ב-95% ברבעון הראשון

החברה מעריכה כי ההתייעלות המתבצעת בחברות הנרכשות תשפר את רווחיות הקבוצה ברבעונים הבאים; ההכנסות הסתכמו בכ-42.9 מיליון דולר בהשוואה לכ-44.6 מיליון דולר אשתקד

חדשות ספונסר 29/05/2019 09:57

א+א-

המ-לט, העוסקת בפיתוח ומכירת מחברים, ברזים, שסתומים ומערכות פיקוד ובקרה לתעשיות התהליכיות ותעשיות האולטרה נקיות, פרסמה היום את תוצאות פעילותה לרבעון הראשון לשנת 2019.

 

המכירות ברבעון הראשון לשנת 2019 צמחו הסתכמו בכ-42.9 מיליון דולר לעומת כ-44.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות הקבוצה נובעת להערכת ההנהלה מצמצום זמני בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות צפון אמריקה ואירופה בקיזוז גידול בביקושים בטריטורית המזרח הרחוק. החברה מעריכה כי בהמשך השנה הביקוש למוצריה יגבר בשלושת תחומי פעילותה, ובעיקר במחצית השנייה של השנה. יצויין כי קצב כניסת ההזמנות של המ-לט בישראל ובחברת הבת בקוריאה גדל משמעותית ברבעון הראשון של שנת 2019 ביחס לשני הרבעונים האחרונים.

 

מכירות תחום המוצרים האולטרה נקיים הסתכמו ברבעון הראשון בכ-16.5 מיליון דולר בהשוואה לכ-18.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות המוצרים האולטרה נקיים ברבעון הראשון של שנת 2019 ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובעת להערכת ההנהלה בעיקר כתוצאה מירידה זמנית בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות אירופה והמזרח הרחוק. באירופה הירידה במכירות נובעת מירידה במכירות של חברת הבת היצרנית באנגליה עקב החשש של הלקוחות באירופה מהשפעת ה"ברקזיט" על האספקות.

 

מכירות תחום התעשייה התהליכית הסתכמו ברבעון הראשון בכ-19 מיליון דולר בהשוואה לכ-24.6 ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות המוצרים לתעשייה התהליכית ברבעון הראשון של שנת 2019 ביחס לרבעון המקביל אשתקד נובעת בעיקרה מירידה בביקושים למוצרי החברה בטריטוריות צפון אמריקה והמזרח הרחוק וכן, משינוי יזום בתמהיל המכירות בחברת הבת בסין.

 

מכירות תחום בקרת זרימה, שאוחד לראשונה בתוצאות החברה באוגוסט 2018 בעקבות רכישת חברה בקוריאה, העוסקת בבקרת זרימה להולכה של נוזלים וגזים, זינקו ב-323% והסתכמו בכ-7.5 מיליון דולר. תחום מוצרים לבקרת זרימה כולל גם את תוצאותיה של חברת הבת בסינגפור, שנרכשה באוקטובר 2017 ותוצאותיה של החברה הבת בנורווגיה, שנרכשה באוקטובר 2016. במהלך הרבעון השני לשנת 2019 התקבלה הזמנת רכש בסך כ-4.6 מיליון דולר במסגרת פרויקט של לקוח בויאטנם לבניית טרמינל גז טבעי נוזלי (LNG). החברה מעריכה כי תתקבלנה הזמנות נוספות מלקוח זה.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-12.5 מיליון דולר (כ-29.2% מסך המכירות) וזאת בהשוואה לכ-15.8 מיליון דולר (כ-35.5% מסך המכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נובעת בעיקר מאיחוד לראשונה של תוצאות פעילותה של חברת הבת שנרכשה בקוריאה, לה שיעור רווחיות גולמית נמוך משיעור הרווחיות הממוצעת בשאר חברות הקבוצה וכן מירידה במכירות הקבוצה ללא ירידה מתאימה בעלויות קבועות בעלות המכר.

 

 

ה-EBITDA (רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות) ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-4 מיליון דולר, בהשוואה לכ-6.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. השינוי ב-Ebitda נובע מהירידה בהכנסות ומיישום לראשונה של תקן IFRS16. בנטרול השפעת תקן IFRS16, ה- Ebitda ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-3.1 מיליון דולר.

 

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-186 אלף דולר בהשוואה לכ-4.5 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי נכון ליום 31.3.2019 הסתכם בכ-77.2 מיליון דולר לעומת כ-76.9 מיליון דולר ליום 31.12.18. השינוי בהון העצמי נובע בעיקר מהרווח בתקופת הדוח.

 

אמיר וידמן, מנכ"ל המ-לט, מסר: "הרבעון הראשון של השנה אופיין בהמשך מגמת החולשה בשוק הסמיקונדקטורס תוך ביצוע מאמצי שיווק במזרח אסיה בתחומי התעשייה התהליכית ובקרת התהליך. בשוק הסמיקונדקטורס אנו מעריכים שהמחצית השנייה של שנת 2019 תתאפיין בגידול משמעותי בביקושים למוצרי הקבוצה לאור התעוררות הנצפית בשוק. תוצאות החברה הבת בקוריאה הושפעו נקודתית מראש השנה הקוריאנית שחל ברבעון הראשון של השנה בהשוואה לפעילותה ברבעון הרביעי של השנה הקודמת. בהמשך השנה אנו מצפים לגידול בביקוש בעיקר למערכות לטרמינלים לגז טבעי. בעקבות איחודה של החברה הקוריאנית חלה ירידה בשיעור הרווחיות הגולמית של הקבוצה כתוצאה מרווחיותה הגולמית הנמוכה יחסית מול הרווחיות הממוצעת של הקבוצה. עובדה זו באה לידי ביטוי בהשוואת נתוני רבעון ראשון 2019 למקבילו אשתקד. להערכת החברה, ההתייעלות התפעולית המתבצעת בחברות הנרכשות תישא פרי ותשפר את רווחיות הקבוצה ברבעונים הבאים.

 

המ-לט מבוזרת היטב בשווקים, קצב כניסת ההזמנות הולך וגדל ולמרות הירידה בהכנסות הרבעון הראשון, אנו צופים שהמחצית השניה של שנת 2019 תהיה חזקה בקרב הלקוחות הגדולים שלנו. במהלך הרבעון התחלנו לעבוד עם מספר לקוחות אסטרטגיים חדשים בתחום הסמיקונדקטורס, בתי זיקוק וטרמינלים להולכת גז טבעי ואנו פועלים באופן נמרץ על קבלת הזמנות נוספות בתחומים אלו. החברה אף חתמה על הזמנה ראשונה, שאינה מהותית, למכירת ברזים טכנולוגיים בתחום התעשייה החכמה (IIOT, Industrial Internet of Things) . המ-לט ממוקדת בשיפור תהליכים תפעוליים ולוגיסטיים, בהגדלת המכירות והרווח ובמימוש תכנית הצמיחה הרב שנתית שהציבה לעצמה."

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה