חדשות שוק ההון

גידול של 33.6% ברווח הנקי של הבינלאומי ברבעון הראשון

הרוח הנקי הסתכם ב- 183 מיליון ₪; האשראי לציבור גדל ב- 2.4% ברבעון הראשון; דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד בסך של 85 מיליון ₪

חדשות ספונסר 28/05/2019 12:01

א+א-

הבנק הבינלאומי מפרסם היום את תוצאותיו לרבעון הראשון של 2019. הרווח הנקי של קבוצת הבינלאומי גדל ב-33.6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד והסתכם ב-183 מיליון ש"ח. התשואה להון הגיעה ל- 9.3%. בנטרול השפעות בעלות אופי חד פעמי (הפרשה להוצאות בגין מיזוג אוצר החייל בסך 4 מיליון ש"ח) הגיעה התשואה להון ל-9.5%.

 

הרווח המימוני צמח ב-9.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב- 681 מיליון ש"ח. צמיחת הקבוצה ניכרת גם בנתונים המאזניים הן בצד האשראי והן בצד הפקדונות. פקדונות הציבור גדלו ב-3.3% ביחס לסוף שנת 2018 והסתכמו ב- 115,349 מיליון ש"ח. האשראי לציבור נטו גדל ב-2.4% ברבעון וב-5.4% ביחס לרבעון המקביל אשתקד והסתכם ב-86,353 מיליון ש"ח . צמיחת תיק האשראי נעשית תוך שמירה על רמת סיכון מידתית.

 

הבנק ממשיך בתוכנית ההתייעלות בהתאם למתווה האסטרטגי. יחס היעילות השתפר ל-67.2% בהשוואה ל-68.4% בסוף 2018 ול-74.8% ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות התפעוליות והאחרות קטנו ביחס לרבעון המקביל אשתקד ב- 8.7% והסתכמו ב-673 מיליון ש"ח.

 

הרבעון הראשון של 2019 הוא רבעון בו בוצע מיזוג בנק אוצר החייל לתוך הבינלאומי ובמסגרת זו בוצעה פרישה מוקדמת של עובדים. בנוסף בוצעו בקבוצה תוכניות פרישה מוקדמת, פרישה שתימשך גם ברבעונים הבאים. ההוצאות ברבעון הראשון כוללות הוצאת סילוק בגין פרישת עובדים שמסתכמת ב-18 מיליון ש"ח לפני מס. 

 

יחס הון עצמי רובד 1 עמד על 10.53% ויחס ההון הכולל על 13.77%. לבינלאומי מדיניות חלוקת דיבידנד של עד 50% מהרווח הנקי ובהתאם ברבעון הראשון של 2019 חילק הבנק דיבידנד בסך של 105 מיליון ש"ח. תשואת הדיבידנד הגיעה ל-4.5% . דירקטוריון הבנק החליט על חלוקת דיבידנד נוספת בסך של 85 מיליון ש"ח.

 

סמדר ברבר-צדיק, מנכ"ל הבינלאומי אמרה כי: "הרבעון הראשון של שנת 2019 הושפע ממיזוג אוצר החייל שהחל בראשית השנה והביא לשינוי מבני משמעותי. תהליך זה, בשילוב מהלכים נוספים הכוללים תכניות פרישה מוקדמת, יבואו לידי ביטוי ברבעונים הבאים בתרומה ליעילות הקבוצה.

 

ברבעון זה המשיך הבנק בפיתוח והשקת מוצרים ושירותים חדשניים בתחומי הדיגיטל והטכנולוגיה. בין היתר, ביצענו, לראשונה במערכת הבנקאית, עסקת סחר חוץ באמצעות טכנולוגיית הבלוקצ’יין, הנגשנו API ללקוחות העסקיים כחלק מאימוץ מוקדם של עקרונות הבנקאות הפתוחה, והמשיכנו לפתח ולהטמיע את המערכת החדשנית advise.me לטובת מתן יעוץ השקעות באופן דיגיטלי חדשני, מערכת אליה מצטרפים בקצב מהיר לקוחות מרוצים". 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה