חדשות שוק ההון

מבטח שמיר הגישה הצעה לרכישת מניות אפריקה השקעות תמורת 420 מיליון ₪

בנוסף לסכום האמור ההצעה כוללת סך של 50% מהרווח הנקי של דניה סיבוס בסך של 60 מיליון ₪ נוספים

חדשות ספונסר 26/05/2019 16:17

א+א- 1

חברת מבטח שמיר שבבעלותו של איש העסקים מאיר שמיר, מדווחת היום כי הגישה הצעה מחייבת לאפריקה ישראל השקעות, לנציגות ולנאמנים לאגרות החוב (סדרות כ"ו-כ"ח) של אפריקה השקעות, לביצוע הסדר במסגרתו תרכוש החברה 100% ממניות אפריקה השקעות. על-פי ההצעה, לא יירכשו על-ידי החברה חלק מנכסי אפריקה השקעות, ואלו יומחו למחזיקי אגרות החוב או למי מטעמם.

 

אפריקה השקעות מחזיקה בבעלות על דניה ודרכה בשליטה (74%) על אפריקה מגורים, חברת הייזום לבניה ואפריקה תעשיות.

 

עבור רכישת המניות הציעה החברה למחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות, תמורה בסך של 420 מיליון ש"ח במזומן, במועדים ובתנאים שפורטו בהצעה, בתוספת סך של 50% מהרווח הנקי של דניה סיבוס בע"מ, במצטבר, בגין תקופה של 6 שנים, הכולל מנגנון מינימום מתוך הרווח הנקי הכולל בתקופה האמורה בסך של 60 מיליון ש"ח. בנוסף, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב למזומנים שבקופת אפריקה השקעות בניכוי סכומים שהוגדרו בהצעה.

 

ההצעה כפופה להתקיימות תנאים מתלים במועדים שהוגדרו בהצעה, וביניהם: קבלת אישור אסיפות מחזיקי אגרות החוב, קבלת אישור בית המשפט לפי סעיף 350 לחוק החברות, קבלת אישור רשות המסים, וקבלת האישורים הרגולטוריים הנדרשים.

כתבות נוספות

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    למה לא מפרטים|10|

    איזה נכסים קנו במקום איזה לא קנו?
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    sasan 26/05/2019 19:06