חדשות שוק ההון

קבוצת מור מכרה 95 דירות בפרויקט מחיר למשתכן בראשון לציון

החברה גם מפרסמת היום דו"חות רבעוניים ומדווחת כי שווי הנדל"ן להשקעה חצה את רף 300 מיליון השקלים; תחלק דיבידנד של 1.250 מיליון ₪ בחודש יוני

חדשות ספונסר 26/05/2019 14:51

א+א-

קבוצת מור פרסמה היום את הדו"חות לרבעון הראשון של 2019, ובמקביל הודיעה כי בשבוע שעבר במסגרת כנסי מכירות אשר נערכו לרוכשי מחיר למשתכן בפרויקט נרקיסים, ראשון לציון נחתמו התקשרויות למכירת 95 דירות (מתוכם לגבי 33 נחתמו חוזי מכר מחייבים ויתרת ההתקשרויות יהפכו לחוזים עד לתאריך 30.5.2019) מתוך 124 דירות "מחיר למשתכן" בפרויקט האמור. 

 

להערכת החברה יתר הדירות צפויות להימכר עד אמצע יולי. סך התמורה הצפויה ממכירת דירות המגורים האמורות מסתכמת בסך של כ-125 מיליון ש"ח, והיא צפויה להתקבל בידי החברה בהתאם ללוחות הזמנים שנקבעו למכירת ולהקמת הדירות האמורות בפרויקט.

 

תוצאות הרבעון הראשון מראות כי היקף ההכנסות הרבעוני הסתכם ב-32.8 מיליון ₪. הרווח גולמי הרבעוני הסתכם ב-3 מיליון ₪ ושיעורו עמד על 9.2% מההכנסות. הרווח הרבעוני מפעולות רגילות עמד על 7.9 מיליון שקל והרווח הרבעוני הנקי עמד על 1.8 מיליון שקל.

 

הקבוצה ממשיכה להציג איתנות פיננסית עם הון העצמי שהסתכם ב-185 מיליון ₪. מנתוני הדוח עולה כי שווי נדל"ן להשקעה ונדל"ן הסתכם ב-308 מיליון שקל ליום 31.3.19 ומהווה 32% מסך המאזן. יחס הון למאזן עמד על 19.4% נכון ל-31.3.19. החברה ממשיכה בהגדלת מדיניות הדיבידנד ותחלק השנה, מידי רבעון, כ-1.25 מיליון שקל, ובסה"כ 5 מיליון שקלים.

 

לקבוצת מור כ-43,700 מ"ר המיועדים להשכרה בחריש, ראשון לציון ואריאל, בפעילות מלאה צפויים להניב לקבוצה הכנסה שנתית של כ-51 מיליון ₪. מתוך 9 המרכזים המסחריים של החברה, 3 מרכזים מסחריים, בהיקף של יותר מ- 14,000 מ"ר נמצאים כיום בבנייה וזוכים לביקושים נאים. החברה האיצה את קצב השכירויות ונחתמו כבר חוזים עם קופות חולים, רשתות שיווק, אופנה וגורמים קמעונאים מובילים נוספים. בכוונת החברה להמשיך בהשכרת שטחים נוספים עם התקדמות הבניה תמשיך החברה בהשכרת שטחים נוספים. ההתקדמות בבנייה ובהשכרה הביאו לגידול בשווי סעיפי המאזן, נדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה ומלאי מיועד להשכרה העומדים על 308 מיליון שקל, נכון ל-31.3.19.

 

ברבעון השני יושק קניון מור בחריש שיספק NOI שנתי של כ-11 מיליון ₪, אליו יצטרף עוד השנה המרכז המסחרי במרכז העיר מודיעין שצפוי להניב NOI שנתי של מעל 4 מיליון ₪, ויחד NOI שנתי של מעל 15 מיליון ₪ (הכנסות חזויות בתפוסה והפעלה מלאה). 

 

בתחום היזמות למגורים, יעד הקבוצה לשנת 2019 עומד על מכירת כ-900 יח"ד בפרויקטים של החברה: חריש ג’, מודיעין ואריאל ג’. בנוסף, נרשמו התקשרויות ל-100 יח"ד בפרויקט מחיר למשתכן בראשון לציון בשלושה ימי מכירות בלבד, ומיזמי מחיר למשתכן במודיעין ובאור ים יחלו בשיווק עוד השנה. החברה תמכור 70% מיחידות הדיור באתרים אלו לזכאים שכבר זכו בהגרלות (כ- 800 יח"ד סה"כ). בפרויקטים אלו פוטנציאל נוסף במכירות לשוק החופשי וכן בשטחי מסחר להשכרה. הקבוצה מתכננת ויוזמת כ-2,275 יחידות דיור וכ-3,000 מ"ר שטחי מסחר המשולבים עם בנייני המגורים וכבר נמכרו.

 

במהלך הרבעון הראשון של 2019 דיווחה החברה כי תאגיד בנקאי וחברת ביטוח יעמידו מימון בהיקף כולל של כ- 190 מיליון ₪ לפרויקט אור ים עם היקף הכנסות של כ-750 מיליון ₪ בו יבנו כ-700 יח"ד. בנוסף דיווחה החברה על המרת המימון מהלוואת בנייה להלוואת זמן ארוך ללא שינוי בתנאי ההלוואה למלון בפולין. כתוצאה מכך לחברה נוצר תזרים פנוי של 11 מיליון ₪.

 

החברה מעדכנת על המשך התקדמות בפעילות ייזום המקרקעין בקשר עם ההתקשרות בהסכם בדבר מתן זכות סירוב ראשון לחברה ביחס לייזום ומכירת זכויות בקרקע במתחם המייסדים בנס ציונה על ידי בעלי הקרקע. ב- 5 לינואר 2019 אושרה התוכנית והופקדה להתנגדויות. מטרת התכנית הינה לקבוע מהם השטחים המיועדים לבניה בהיקף של אלפי יח"ד ועשרות אלפי מ"ר של שטחי תעסוקה ומסחר. עם סיום הדיון בהתנגדויות התכנית אמורה לקבל תוקף, על פי הערכת החברה אישור התכנית וקבלת תוקף צפויים ברבעון האחרון של 2019.

 

חנן מור, יו"ר הקבוצה אמר לאחר פרסום הדו"חות: "שנת 2019 צפויה להיות שנת שיא שפותחת עשור צמיחה נוסף לקבוצה. אסטרטגיית פעילות החברה מאפשרת לנו לשמור על צמיחה שנתית בת קיימא של לפחות 20% בהון העצמי כיוון שפעילות הייזום למגורים של הפרויקטים החדשים מבשילה ומאיצה להיקפים שטרם נראו בקבוצה, זאת לצד הפעילות המניבה שהשנה תניב תזרים שיא לקבוצה וכן פעילות ייזום המקרקעין בעלת פוטנציאל לא מבוטל.

 

תוכניות הקבוצה הן למכור בשנה הקרובה 900 יח"ד ונכון להיום אנחנו בהחלט בדרך לשם עם התקשרויות למכירתן של 125 יח"ד מתחילת השנה. הישגים אלו נובעים בעיקרם מפרויקט מחיר למשתכן בראשון לציון, זאת בטרם נפתח השיווק של מיזמי מחיר למשתכן במודיעין ובאור ים וכן המשך מכירת יח"ד בפרויקטים הקיימים של החברה. מניתוח והסתכלות מעמיקה על הנתונים כיום, המצביעים על מגמת צמיחה מהירה בשנה הקרובה, אנו מאמינים כי בשלוש השנים הקרובות צפויה החברה להמשיך ולייצר ערך משמעותי לבעלי המניות של הקבוצה."

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה