אספן גרופ: הרווח הנקי ברבעון הראשון עלה לכ-16 מיליון שקל

ה-NOI מפעילות בתחום הנדל"ן המניב ברבעון הראשון עלה לכ-42 מיליון שקל; דירקטוריון החברה הכריז על חלוקת דיבידנד בסך של 4 מיליון שקל

חדשות ספונסר 23/05/2019 17:13

א+א-

אספן גרופ המתמקדת בתחום הנדל"ן המניב בארץ ובחו"ל, פרסמה את תוצאותיה לרבעון הראשון לשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון הראשון עלו לכ-63.7 מיליון שקל, לעומת כ-57.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת נכסים בחו"ל .

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון עלה לכ-44 מיליון שקל, לעומת כ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ה-NOI מפעילות החברה בתחום הנדל"ן המניב הסתכם ברבעון בכ-42 מיליון שקל, לעומת כ-40 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח מפעולות רגילות ברבעון הראשון עלה לכ-61 מיליון שקל, לעומת כ-26 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-FFO של החברה, לפי גישת ההנהלה, ברבעון הראשון של 2019, עלה לכ-27 מיליון שקל, לעומת כ-20 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה סיימה את הרבעון עם עלייה ברווח נקי לכ-15.8 מיליון שקל, לעומת כ-13.3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

נכון ליום 31 במרץ 2019, לאספן גרופ יתרות מזומנים ושווי מזומנים ונכסים פיננסים לזמן קצר בסך של כ-196 מיליון שקל. ההון העצמי של החברה, נכון ליום 31 במרץ 2019, הסתכם בכ-780 מיליון שקל (מתוכו כ-573 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת כ-807 מיליון שקל (כ-594 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ליום 31 בדצמבר 2018.

 

צופית הראל, מנכ"לית אספן גרופ: "אנו שמחים לפתוח את שנת 2019 עם המשך ישיר של מגמת הצמיחה שהצגנו בשנת 2018, המתבטאת בעלייה נוספת בהכנסות וברווחי החברה. השיפור הינו פועל יוצא של יישום האסטרטגיה העסקית של אספן גרופ ושל הרחבת פעילות החברה.

 

אספן נמצאת כיום בתנופת פעילות בארץ ובחו"ל, ובין היתר רכשנו בשבועות האחרונים עם שותף קרקע בפארק המדע בנס ציונה להקמת שני מגדלי משרדים, ובמקביל מימשנו נכס לוגיסטי בהולנד, שהושבח משמעותית במהלך תקופת אחזקתו, תמורת כ-206 מיליון שקל. בכוונת החברה להמשיך ולפתח את פעילותה, בין היתר, בתחום המשרדים בישראל, וכן להמשיך ולפעול להשבחת נכסי החברה ולאיתור הזדמנויות עסקיות בארץ ובחו"ל".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה