חדשות שוק ההון

נחתם הסכם למכירת אחזקותיה של קבוצת דלק בהפניקס

קרן סנטרברידג’ וקרן גלאטין קונות 32.5% ממניות הפניקס תמורת 1.72 מיליארד ₪; המחיר מחושב לפי 20.6 ₪ למניה, דיסקאונט של כ-12%

חדשות ספונסר 23/05/2019 15:54

א+א- 1

דלק קבוצה מדווחת היום כי נחתם הסכם מחייב בין החברה לבין קרן סנטרברידג’ וקרן גאלאטין למכירת כ-32.5% ממניות הפניקס בתמורה לסכום כולל של כ-1.72 מיליארד ₪. 

 

על פי ההסכם, במועד הסגירה הרוכשות ירכשו את גרעין השליטה בהפניקס (כ-30% מהמניות) בתמורה לסכום כולל של כ-1.6 מיליארד ₪, המחושב לפי 20.6 ₪ למניה במכפלת מספר המניות שירכשו, בכפוף להתאמות שנקבעו בהסכם וכוללות בין היתר התייחסות לריבית ודיבידנד עד למועד הסגירה.

 

החברה התחייבה בהסכם להסדיר לרוכשות רכישה של מניות נוספות בשיעור של כ2.5% מהון המונפק של הפניקס עד תום שנת 2019, שירכשו על ידי הקרנות באותם תנאים ובתמורה לסכום נוסף של כ-120 מיליון ₪.

 

 בהסכם נקבעו התאמות למחיר המתייחסות לרווחים עתידיים שינבעו מעליית שווי מניות הפניקס ומדדי תשואה של הרוכשות במהלך תקופת ההשקעה של הרוכשות העשויות להביא לתוספת בתמורה הכוללת שתקבל החברה של עד כ-860 מיליון ₪ או להפחתה בתמורה הכוללת של עד כ-200 מיליון ₪.

 

ההסכם כולל התחייבות של המוכרות להגיש את הבקשה לקבלת היתר שליטה מהממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר בד בבד עם חתימת ההסכם. 

 

השלמת העסקה כפופה לקבלת היתרים ואישורים מגופים רגולטוריים נוספים, אי קיומו של אירוע בעל השפעה מהותית לרעה על עסקי הפניקס והשלמת הסדר מימון. התקופה המאוחרת ביותר לסגירה היא עד כחצי שנה ממועד החתימה.

 

במקביל לחתימה על ההסכם, נחתמו מזכיר עקרונות מחייבים מול מוסדות פיננסים לפיהם יעמידו הלוואה לרוכשות בסך 575 מיליון ₪ לתקופה של 5 שנים.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    דלק קבוצה הכסף זורם וליוויתן

    חי 26/05/2019 10:49