חדשות שוק ההון

הכנסות אלקטרה ברבעון הראשון עלו ב-7.3% והרווח הנקי צמח ב-10.6%

צבר העבודות של הקבוצה עלה, נכון לפרסום הדוח, לכ-13.3 מיליארד שקל, וכולל את הפעילות בארה"ב; ה-EBITDA טיפס בכ-31.5% לכ- 119 מיליון שקל

חדשות ספונסר 23/05/2019 12:43

א+א-

קבוצת אלקטרה בע"מ, בניהולו של איתמר דויטשר, מסכמת את הרבעון הראשון לשנת 2019. הכנסות הקבוצה ברבעון עלו בכ-7.3% לכ-1.65 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.54 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. צבר העבודות של אלקטרה נכון לפרסום הדוח, עלה לכ-13.3 מיליארד שקל, וכולל לראשונה את הפעילות בארה"ב, זאת בהשוואה לכ-11.7 מיליארד שקל בסוף שנת 2018.

 

הרווח הגולמי של אלקטרה בע"מ ברבעון הראשון עלה בכ-5.2% לכ-130.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ-123.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון עלה בכ-10.6% לכ-45.3 מיליון שקל (מתוכו כ-39.7 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-41 מיליון שקל (מתוכם כ-34.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA ברבעון הראשון של 2019 טיפס בכ-31.5% לכ-118.9 מיליון שקל, לעומת כ-90.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ממאזן החברה, נכון ל-31 במרץ 2019, עולה כי סך אמצעיה הנזילים של הקבוצה (מזומנים ושווי מזומנים וניירות ערך סחירים) הסתכמו בכ-302 מיליון שקל. ההון של החברה, נכון ל-31 במרץ 2019, הסתכם בכ-990.3 מיליון שקל, מתוכו כ-957.4 מיליון שקל הון המיוחס לבעלי המניות.

 

בחלוקה למגזרי הפעילות השונים, ניתן לראות כי ההכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל הסתכמו ברבעון הראשון לשנת 2019 בכ-900 מיליון שקל, בהשוואה לכ-972 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר מהתקדמות בביצוע מספר פרויקטים בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הגיעו לסיומם. הרווח התפעולי במגזר הסתכם ברבעון הראשון בכ-17 מיליון שקל, בהשוואה לכ-38 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הירידה נובעת בעיקר כתוצאה מרישום רווח בגין התקדמות בביצוע מספר פרויקטים בתקופה המקבילה אשתקד, אשר הגיעו לסיומם.

 

במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות בחו"ל, רשמה הקבוצה ברבעון הראשון גידול של כ-110% בהכנסות לכ-203 מיליון שקל, בהשוואה לכ-96 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מהכנסות של החברות שנרכשו בארה"ב, שאוחדו לראשונה בתקופת הדוח, החל מחודש פברואר 2019, ולא נכללו בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה עלה ברבעון הראשון לכ-15 מיליון שקל, בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר שירות ואחזקה נרשמה ברבעון הראשון עליה של כ-10% בהכנסות לכ-464 מיליון שקל, בהשוואה לכ-421 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה נובעת בעיקר מגידול בפעילות ה-Facility Management, המתבצעת באמצעות אלקטרה FM, וכן מהכנסות של חברה שאוחדה לראשונה בתקופת הדוח, ולא נכללה בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי במגזר זה גדל בכ-6% ברבעון הראשון לכ-43 מיליון שקל, בהשוואה לכ-41 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר פיתוח והקמה של נדל"ן בייזום עלו ההכנסות ברבעון הראשון בכ-24% לכ-105 מיליון שקל, בהשוואה לכ-84 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהיקפי הפרויקטים שמבצעת הקבוצה בתחום יזמות נדל"ן למגורים, בהתאם לקצב ההתקדמות. הרווח התפעולי במגזר זה טיפס בכ-59% ברבעון הראשון לכ-14 מיליון שקל, בהשוואה לרווח תפעולי של כ-9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

במגזר הזכיינות רשמה החברה ברבעון הראשון גידול של כ-69% בהכנסות לכ-50 מיליון שקל, בהשוואה לכ-30 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהכנסות נבע בעיקרו מגידול בהכנסה שהוכרה בפרויקט לייזום, הקמה ותפעול קמפוס אלקטרה באוניברסיטת בר אילן. החברה רשמה ברבעון הראשון הפסד תפעולי במגזר זה של כ-0.5 מיליון שקל, לעומת הפסד תפעולי של כ-3 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. עיקר ההפסד ברבעון נובע מעלויות הגשת מכרזים.

 

איתמר דויטשר, מנכ"ל אלקטרה הגיב על הדו"חות ואמר: "אנו שמחים לפתוח את שנת 2019 עם שיפור משמעותי בכל הפרמטרים התפעוליים, המשקפים את המשך הצמיחה בפעילות לצד המשך העלייה בצבר העבודות של הקבוצה. השיפור בתוצאות הרבעון הראשון מיוחס, בין היתר, לרכישה המוצלחת של שתי החברות הקבלניות האמריקאיות בענף האלקטרו-מכאני, אשר תוצאותיהן נכללו, החל מפברואר האחרון, באופן מלא בתקופת הדוח, ולהמשך ההתרחבות בעסקיה של אלקטרה FM ובפעילות הייזום למגורים".

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה