חדשות שוק ההון

ישרס: הרווח הנקי גדל ברבעון הראשון ב-27% ביחס לרבעון המקביל אשתקד

תחום הנדל"ן המניב של הקבוצה רשם NOI (הכנסות נטו משכר דירה) של כ-82.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2019, גידול של 13.5% לעומת התקופה המקבילה ב - 2018

מערכת ספונסר 22/05/2019 16:14

א+א-

דוחות הרבעון הראשון שמפרסמת היום ישרס מצביעים על עלייה של 27% ברווח הנקי, שהסתכם ב-46.2 מיליון שקל. סך כל ההכנסות של החברה הסתכמו ברבעון בכ - 113 מיליון ש"ח, לעומת כ - 95 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תחום הנדל"ן המניב של הקבוצה רשם NOI (הכנסות נטו משכר דירה) של כ-82.3 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2019, גידול של 13.5% לעומת ה-NOI ברבעון המקביל אשתקד, שהסתכם בכ-72.6 מיליון שקל. הגידול ב-NOI נובע בין היתר מרכישת מתחם נווה אילן ברבעון הרביעי של 2018, שהחל לתרום להכנסות ברבעון הראשון של 2019, מהכנסות בניין G ברחובות, שקיבל טופס 4 ביוני 2018, וכן מגידול בהכנסות בנכסים בנתניה ובגן הטכנולוגי בירושלים, בעיקר כתוצאה מגידול בשיעורי התפוסה בנכסים.

סה"כ הנכסים הנמצאים בשלבי בנייה בשלושה אתרים (הר חוצבים ירושלים, אוליבקס פ"ת וכפר גנים ג’ פ"ת) מסתכם בכ- 82,500 מ"ר בתוספת כ- 2,000 מקומות חניה. סה"כ ההשקעה בשנים 2019-2021 צפויה להסתכם בכ- 594 מיליון שקל. ה-NOI מנכסים זהים גדל אף הוא בכ-8.2% והסתכם ב-77.7 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019, לעומת 71.8 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.

ה-FFO המותאם (הריאלי) שרשמה החברה ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה בכ- 22% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-45.6 מיליון שקל, לעומת 37.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ערך הנדל"ן להשקעה של ישרס הסתכם נכון לסוף הרבעון הראשון בכ-5.19 מיליארד שקל, לעומת כ-5.13 מיליארד שקל בסוף 2018. ערך הנדל"ן להשקעה בהקמה הסתכם בסוף הרבעון הראשון בכ-272 מיליון שקל, לעומת כ-260 מיליון שקל בסוף 2018. הגידול נבע בעיקר מהקמת מתחם אוליבקס בפתח-תקווה.

ההון המאוחד ליום 31.3.19 הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל והוא מהווה כ-45% מסך המאזן, בדומה לסוף 2018. במקביל לאישור הדו"חות הכספיים, אישר דירקטוריון החברה חלוקת דיבידנד של 38 מיליון שקל זאת, כחלק ממדיניות הדיבידנד של החברה.

הסתכם ב-46.2 מיליון שקל

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה