חדשות שוק ההון

ישראמקו: עליה של כ- 11% בהכנסות ממכירת גז וקונדסט ברבעון

רווחי השותפות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לסך של כ- 81 מיליון דולר, בהשוואה ל- 79 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 22/05/2019 14:42

א+א- 2

שותפות ישראמקו מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון ל-2019. הכנסות ממכירת גז וקונדנסט ברבעון הסתכמו בכ- 150 מיליון דולר בהשוואה לכ- 135 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 11% הנובע בעיקרו מעליה של כ-10% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו במהלך תקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

עלות הפקת הגז והקונדנסט שנמכרו ברבעון הסתכמה לכ- 12 מיליון דולר בהשוואה לכ- 8 מיליון דולר בתקופה המקבילה. הגידול בעלות ההפקה נובע בעיקרו מעבודות תחזוקה שבוצעו בפלטפורמת ההפקה.

 

ה-Ebitda ברבעון הסתכם לסך של כ- 105 מיליון דולר לעומת 98 מיליון דולר בתקופה המקבילה, גידול של כ-7% הנובע בעיקר מגידול בכמות הגז שנמכרה במהלך התקופה ,אשר קוזז בחלקו מהגידול בעלות ההפקה, כאמור.

 

הוצאות המימון, נטו ברבעון הסתכמו לסך של כ- 10 מיליון דולר לעומת סך של כ- 6 מיליון דולר בתקופה המקבילה. עיקר הגידול נבע מגידול בהוצאות הפרשי שער בסך של כ-8 מיליון דולר על ההלוואה השקלית שנטלה השותפות כתוצאה מירידת שער החליפין של הדולר לעומת השקל בתקופת הדוח בשיעור של כ- 3% לעומת עליה בשיעור של כ- 1.4% בתקופה המקבילה אשתקד. גידול זה קוזז בחלקו מגידול בסך של כ- 3 מיליון דולר בהכנסות מנגזרים פיננסיים, הנובע בעיקרו מהכנסות מעסקאות אופציות רכש ומכר על שער החליפין של הדולר שקל שנרשמו בתקופת הדוח.

 

רווחי השותפות ברבעון הסתכמו לסך של כ- 81 מיליון דולר בהשוואה ל- 79 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם לכ- 104 מיליון דולר ברבעון לעומת סך של כ- 100 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הון השותפות לתאריך 31.3.2019 הסתכם לסך של כ- 632 מיליון דולר לעומת 551 מיליון דולר ב-31.12.2018. הגידול בהון בסך של כ- 81 מיליון דולר נובע מהרווח הכולל בתקופת הדוח.

 

ערן סער, מנכ"ל ישראמקו אמר בתגובה לדו"חות: "אנו פותחים את השנה בהמשך צמיחה בהכנסות אשר נובע בעיקר מגידול בכמויות הגז הטבעי שנמכרו במהלך הרבעון לצד עליה ברווחי השותפות. אנו ממשיכים לפעול לקידום פעילותנו בשוק המקומי במקביל לקידום פעילות יצוא גז לשווקים האזוריים ואנו מקווים כי כבר בתקופה הקרובה תושלם עסקת תמר-דולפינוס.

 

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  הגז הכסף זורם מקומה מעל 40-44

  חי 26/05/2019 22:22

 2. 2
  ישראמקו

  יעד 46

  שלמה 22/05/2019 18:02