חדשות שוק ההון

מנועי בית שמש: הכנסות הקבוצה גדלו ב-57.1% והסתכמו בכ-39 מיליון דולר

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר; החברה מציגה לראשונה בדוחותיה איחוד תוצאות עם חישולי כרמל שרכישתה הושלמה בתחילת השנה

חדשות ספונסר 22/05/2019 13:20

א+א- 1

חברת מנועי בית שמש מפרסמת את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019 ומדווחת כי מכירות הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-38.9 מיליון דולר, עלייה של כ-57.1% לעומת כ-24.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע מרכישת חברת חישולי הכרמל ואיחוד לראשונה בתוצאות הפעילות של מנועי בית שמש. מכירות חברת הבת חישולי הכרמל ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו בכ-14.5 מיליון דולר, עלייה של כ-8.3% לעומת כ-13.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד במונחי פרופורמה.

 

הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-5.9 מיליון דולר (המהווה כ-15.1% מההכנסות) לעומת כ-4.2 מיליון דולר (המהווה כ-17% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-39.1%. הירידה בשיעור הרווח הגולמי מקורה בתמהיל המוצרים, השפעת עלייה במחירי חו"ג, הוצאות הקשורות להיערכות החברה לגידול בהיקף פעילותה וגידול בפחת הנובע מהשקעות בציוד.

 

הרווח התפעולי של הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-6.9 מיליון דולר (המהווה כ- 17.8% מההכנסות) לעומת כ-2.8 מיליון דולר (המהווה כ- 11.2% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול כתוצאה ממימוש רווח הזדמנותי של כ-3.5 מיליון דולר בגין רכישת חישולי הכרמל. הרווח התפעולי של חברת הבת חישולי הכרמל ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-2.5 מיליון דולר, גידול של כ-40% לעומת כ-1.8 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי של הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ-5.7 מיליון דולר (המהווה כ-14.7% מסך ההכנסות), לעומת כ-2.1 מיליון דולר (המהווה כ-8.6% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד.

 

ה-EBITDA של הקבוצה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכם בכ- 8.7מיליון דולר (המהווה כ-22.2% מסך ההכנסות), לעומת כ-3.6 מיליון דולר (המהווה כ-14.6% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד. ההון העצמי של הקבוצה ליום 31 במרץ, 2019 הסתכם לכ-116.8 מיליון דולר לעומת כ-113.1 מיליון דולר ליום 31 בדצמבר 2018. הגידול בהון נובע בעיקר מהרווח שהחברה השיגה בתקופת הדוח . ההון עצמי לסך המאזן של הקבוצה ליום 31 במרץ, 2019 הינו כ-53%.

 

לקבוצת מנועי בית שמש צפי הכנסות מהסכמי מסגרת ארוכי טווח בהיקף של 1.74 מיליארד דולר (כולל הסכמי מסגרת בסך כ-500 מיליון דולר של חישולי כרמל).

 

רם דרורי, מנכ"ל מנועי בית שמש מסר: "ברבעון הראשון הצגנו גידול בפרמטרים העיקריים אשר נובע מפעילות חישולי כרמל וממימוש רווח הזדמנותי שנוצר בגין רכישה זו. במקביל לתהליכים הנדרשים למיזוגה המוצלח של חישולי כרמל כחלק מהקבוצה, מירב המאמצים ברבעון הופנו להיערכות הקבוצה לייצור סדרתי של הפרויקטים החדשים והגדלת קצב מסירות חלקים כפועל יוצא מהגידול המשמעותי בצבר הסכמי המסגרת אשר משפיעים על היעילות התפעולית ותוצאות הפעילות ברבעון. אנו ממשיכים לעבוד במרץ בכדי להתמודד עם האתגרים העיקריים אליהם אנו נחשפים כגון תמהיל מוצרים ייחודי, הסמכות חלקים חדשים ושינויים בדרישות הלקוחות. אנו ממשיכים לחוות ביקושי שוק גבוהים וכפי שציינו בעבר, הקבוצה ממשיכה במיקוד להיערכות לקראת השינויים החלים בעולם התעופה על ידי הרחבת סל המוצרים אותו אנו מספקים. אנו מאמינים ביכולתנו לשמור על המגמה החיובית, ולהמשיך ליישם בהצלחה את התכניות העסקיות של החברה."

 

במהלך תקופת המאזן דיווחה החברה על מספר אירועים משמעותיים. בחודש ינואר, 2019 מב"ש לקחה 2 הלוואות לזמן ארוך בסך כולל של 45 מיליון דולר לתמוך בתכניות הצמיחה של החברה. באותו חודש אף הושלמה עסקת רכישת חישולי כרמל, הפועלת בתחום ייצור החלקים למנועי סילון לתעופה ומוצריה מהווים חומר גלם עיקרי לפעילותה של הקבוצה בתחום ייצור החלקים. 

 

בנוסף, במועד ההשלמה, חישולי כרמל וקבוצת פראט אנד וויטני חתמו על הסכם המסגרת (LTA) בסך צפי הכנסות (סכום מוערך) של כ-360 מיליון דולר ארה"ב. במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019 החלה בנייתו של המפעל ייצור חדש בחצרי מב"ש אשר ישמש את תחום פעילות ייצור החלקים למנועים.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    גרף נראה מוזר

    אין שום כיוון.... לפי שערי סגירה יש איזשהוא קוו התנגדות
    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    שילקה 22/05/2019 14:17