חדשות שוק ההון

אס.אר.אקורד סיימה את הרבעון הראשון עם גידול של 83% ברווח הנקי

הכנסות מימון גדלו בכ-73% לכ-24.3 מיליון שקל; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד לרבעון של 8 מיליון שקל

חדשות ספונסר 22/05/2019 11:30

א+א- 1

חברת האשראי החוץ בנקאי אס.אר. אקורד שבשליטת איש העסקים עדי צים ובניהולו של רו"ח אודי ניר, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019. החברה סיימה את הרבעון הראשון של השנה עם מצבת לקוחות נטו של כ- 476.5 מיליון שקל, גידול של כ- 43% לעומת כ- 332.9 מיליון שקל בתום הרבעון המקביל אשתקד. הגידול בוצע תוך המשך הקפדה של הנהלת החברה על טיוב תיק הלקוחות.

 

הכנסות מימון ברבעון הראשון של 2019 גדלו בכ- 73% והסתכמו בכ- 24.3 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ- 14.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. העלייה נבעה עקב גידול בהיקף פעילות החברה, כפועל יוצא, בין היתר, מהגדלת ו/או קבלת מסגרות אשראי מבנקים ומנותני אשראי אחרים.

 

הוצאות מימון ועלות ההכנסות הסתכמו ברבעון הראשון של 2019 בכ- 5 מיליון שקל, גידול של כ- 82% לעומת הוצאות של כ- 2.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההוצאות גדלו בעיקר בשל הגידול באשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים מכ- 164.2 מיליון שקל ב- 31 במרס 2018 לכ- 315.8 מיליון שקל ב- 31 במרס 2019. חלקן של הוצאות המימון ועלות ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ- 20.8% מהכנסות המימון, לעומת כ- 20.3% ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות המימון, נטו הסתכמו ברבעון הראשון של 2019 בכ- 19.3 מיליון שקל, עליה של כ- 70% לעומת כ- 11.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הגידול כאמור הינו בהתאמה לגידול בהיקף הפעילות. 

 

הרווח לפני מס זינק בכ- 85% לכ- 16.6 מיליון שקל, לעומת רווח לפני מס של כ- 9 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הוצאות המסים השוטפות ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ- 4.1 מיליון שקל לעומת כ- 2.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

החברה סיימה את הרבעון הראשון של 2019 עם גידול של כ- 83% ברווח הנקי לכ- 12.5 מיליון שקל, לעומת רווח נקי של כ- 6.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. אשראי מתאגידים בנקאיים ונותני אשראי אחרים של כ- 315.8 מיליון שקל, הלוואת בעלים של כ- 50.2 מיליון שקל והון עצמי של כ- 106.7 מיליון שקל.

 

עם פרסום הדו"חות, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד לרבעון של 8 מיליון שקל המצטבר וזאת בהתאם למדיניות חלוקת הדיבידנד של החברה לפחות 50% (40% אשתקד) מהרווח הנקי בחישוב ותשלום רבעוני.

 

עדי צים מסר בתגובה לדו"חות: "התוצאות הללו הינן המשך ישיר לגידול המתמשך בהכנסות וברווח הנקי בשנתיים וחצי האחרונות, כאשר אנו צופים ובטוחים כי במהלך יתרת 2019 אנחנו נמשיך את המגמה הזו, תוך שמירה הדוקה ומתמשכת על טיוב תיק האשראי ואיכות הלקוחות, וכמובן עם הקפדה על קבלת בטחונות מספקים. אני בטוח שאתם גאים ביחד איתנו על התוצאות האלו, וכולי תקווה שנמשיך יחדיו להצעיד את החברה להישגים נוספים בעתיד".

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    כל הכבוד

    יאיר 22/05/2019 12:29