חדשות שוק ההון

עדיקה: צמיחה של כ-34% בהכנסות והפסד נקי של מיליון ש”ח

הרווח הגולמי גדל ברבעון בכ-17% לעומת אשתקד לכ- 14 מיליון ₪; מספר העסקאות ברבעון גדל ב-45% והגיע ל-200 אלף

חדשות ספונסר 22/05/2019 10:52

א+א-

חברת האופנה עדיקה מפרסמת היום את תוצאותיה לרבעון הראשון של 2019 ומדווחת על הכנסות שגדלו בכ-34% והסתכמו בכ-29.4 מיליון ש"ח לעומת כ-22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נבע מהמשך הצמיחה בפעילות השוטפת של החברה, בין היתר גידול של כ-12% בלקוחות הפעילים באתר, זאת בנוסף לגידול בהכנסות החברה מפתיחת חנויות פיזיות נוספות. הגידול קוזז בחלקו עקב עונת החורף שהתארכה ועיתוי חג הפסח.

 

ההכנסות מפעילות עדיקה גדלו ברבעון הראשון בכ-19% והסתכמו בכ-25.4 מיליון ש"ח לעומת כ-21.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. כאמור, קצב הגידול בהכנסות ברבעון הושפע בעיקר מעונת החורף שהתארכה ועיתוי חג הפסח שחל השנה בחודש אפריל לעומת הרבעון המקביל ב-2018 שחל ברבעון הראשון.

 

מספר עסקאות (כלל פעילות המסחר הקמעונאי של עדיקה) ברבעון הראשון הסתכמו בכ-200 אלף הזמנות, גידול של כ-44.9% לעומת 138 אלף הזמנות ברבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקרו מהמשך הצמיחה והחדירה של המותג בשוק האופנה המקומי.

 

הרווח הגולמי מפעילות עדיקה הסתכם ברבעון בכ-13.2 מיליון ש"ח (52% מהמכירות), לעומת כ-11.8 מיליון ש"ח (55.3% מהמכירות) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה בשיעור הרווח הגולמי נבעה בעיקר מהתחרות הגוברת בשוק האופנה והצורך להתאים את התמחור להנחות המקובלות בשוק וכן עקב הכנסה של מוצרים חדשים תחת אסטרטגית חדירה.

 

הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות הסתכמו ברבעון בכ-13.2 מיליון ש"ח (51.9% מהמכירות) לעומת כ-9 מיליון ש"ח (42.2% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בהוצאות נובע מפעילויות פיתוח עסקי, בין היתר הוצאות בגין פיתוח פעילות האתר הבינלאומי אשר הסתכמו ברבעון לסך של כ-1 מיליון ש"ח, פתיחת חנויות פיזיות חדשות, הרחבת מצבת כח האדם בחברה על מנת לתמוך בהמשך הצמיחה של החברה וכן בשל גידול מסויים בהוצאות השוטפות של החברה בעקבות הפיכתה לציבורית.

 

ברבעון הראשון חל הפסד תפעולי שהסתכם לכ-0.2 מיליון ש"ח לעומת רווח תפעולי רווח כ-1.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון השופע בעיקר מגידול בהוצאות.

 

הוצאות מימון נטו ברבעון הסתכמו בכ-0.8 מיליון ש"ח לעומת כ-0.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר הגידול נובע בעיקרו מהתחייבויות בגין חכירה, על רקע שינוי בתקני חשבונאות (IFRS16). ההפסד הנקי הסתכם ברבעון בכ-1 מיליון ש"ח לעומת רווח של כ-8.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, אשר רובו (כ-7.3 מ’ ש"ח) נבע מרווח מפעילות שהופסקה .

 

דדי שוורצברג, מנכ"ל, מסר: "אנו מסכמים רבעון עם המשך צמיחה בפעילות החברה, על אף הסביבה העסקית המאתגרת. התארכות עונת החורף ועיתוי חג הפסח שחל השנה בחודש אפריל השפיעו על קצב המכירות והתמהיל ועקב כך פגעו ברווחיות. במהלך הרבעון הנוכחי אנו צפויים להשיק את סניף עדיקה בעזריאלי תל אביב. אנו מאמינים כי תהיה לו תרומה משמעותית לפעילות השנתית, לאור ייחודיות החנות.

 

אנו ממשיכים לפעול במרץ ליישום התוכניות העסקיות שלנו הכוללות המשך צמיחה בפעילות הליבה, לצד איתור ובניית מנועי צמיחה חדשים, בין היתר בחו"ל. אנו משלימים בימים אלה את השלב הראשון בפיילוט הבינלאומי המתמקד בארה"ב. על סמך אינדיקציות חיוביות והתגברות עקבית בקצב הפעילות בשבועות האחרונים, בכוונתנו להרחיב באופן מבוקר ומגודר את הפעילות וזאת בהתאם לרמת העניין מצד הקונים וקצב המכירות בפועל. זיהינו מספר שווקים נוספים בעלי טעם ומאפייני קהל הדומים לקיים בישראל ועל רקע זאת אנו בוחנים הרחבה הדרגתית ומבוקרת של הפעילות לאיזורים נוספים. אנו מאמינים כי מהלכים אלו יתמכו בהמשך הצמיחה לפי היעדים אותם הצבנו בעבר, אשר לא השתנו, על אף האתגרים של הענף."

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה