ירון רוקמן, מנכל אשטרום נכסים קרדיט: ישראל הדרי

אשטרום נכסים: ההכנסות ברבעון הראשון עלו בכ-11%

הרווח הנקי ברבעון עלה לכ-40.8 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל בתקופה המקבילה; החברה רשמה עליית ערך של נדל"ן להשקעה של כ-19.6 מיליון שקל

חדשות ספונסר 22/05/2019 12:12

א+א-

חברת אשטרום נכסים, מקבוצת אשטרום, פרסמה את תוצאותיה הכספיות לסיכום הרבעון הראשון לשנת 2019. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2019 עלו בכ-11% לכ-56.8 מיליון שקל לעומת כ-51.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ברבעון כללו הכנסות של כ-9.4 מיליון שקל ממכירות בפרויקט LYFE (מגדלי משרדים בעיר בני ברק) לעומת כ-5.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד, וכן הכנסות מהשכרת נדל"ן להשקעה ומדמי ניהול ופיקוח בתקופת הדו"ח שהסתכמו ברבעון לכ-47.4 מיליון שקל לעומת כ-45.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

עליית ערך נדל"ן להשקעה – ברבעון הראשון של 2019 רשמה החברה עליית ערך של נדל"ן להשקעה בסך של כ-19.6 מיליון שקל, לעומת ירידת ערך של כ-21.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד שנבעה ברובה מהפחתת עלויות נלוות לרכישת נכסים.

 

הרווח התפעולי של החברה ברבעון הראשון של 2019 עלה לכ-56.4 מיליון שקל לעומת כ-19.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול הושפע כאמור, בעיקר מעליית ערך נדל"ן להשקעה. הרווח הנקי של החברה ברבעון הראשון של 2019 עלה לכ-40.8 מיליון שקל (כ-40.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) לעומת הפסד של כ-6.4 מיליון שקל (הפסד של כ-8.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

ממאזנה של החברה עולה, כי הונה העצמי ביום 31 במרץ 2019 עומד על כ-1.65 מיליארד שקל. ההון העצמי (לרבות זכויות שאינן מקנות שליטה) מהווה כ-38% מהיקף המאזן של החברה. בקופתה של החברה, על פי מאזנה המאוחד, מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לזמן קצר בהיקף של כ-467.9 מיליון שקל. 

 

היקף המאזן של החברה הסתכם בסך של כ-4.35 מיליארד שקל והוא כולל נדל"ן להשקעה בסך של כ-2.27 מיליארד שקל. ביום 4 באפריל 2019 חילקה החברה דיבידנד בסך של 65 מיליון שקל לבעלי המניות.

 

ירון רוקמן, מנכ"ל אשטרום נכסים: "תוצאות הרבעון הראשון של שנת 2019 מביאות לידי ביטוי את פעילותנו להשבחת הנכסים הקיימים, תוך יישום האסטרטגיה הרב שנתית שגיבשנו. במקביל להשבחת הנכסים הקיימים אנו ממשיכים לפעול לאיתור הזדמנויות השקעה בנכסים מניבים בארץ ובחו"ל, ולקידום פעילות הייזום בפרויקטים החדשים בקרקעות שנרכשו בשנה האחרונה.

 

במסגרת פעילות החברה בחו"ל, אנו נמצאים בימים אלה במו"מ לעסקה ראשונה באנגליה ובמקביל הודענו לאחרונה על חתימת הסכם למכירת בניין משרדים בפרנקפורט הצפוי להניב רווח משמעותי. המימוש בגרמניה ממחיש את יכולת החברה לאתר נכסים אטרקטיביים בשוק הגרמני ולהשביחם על פני זמן תוך יצירת ערך משמעותי".

 

בתקופת הדו"ח ולאחריו אירעו מספר אירועים בולטים בחברה. במאי 2019 חתמה החברה באמצעות שותפות שלה , בבעלות 50% , על הסכם למכירת נכס בפרנקפורט גרמניה בתמורה לסך של כ-40 מיליון אירו. הרווח לפני מס הצפוי לחברה בגין המכירה הינו כ-5.85 מיליון אירו. 

 

באפריל 2019 החברה גייסה כ-228 מיליון שקל בהרחבה של אגרת החוב סדרה 10 צמודת המדד. חברת הדירוג מעלות העניקה דירוג ’ilA’ עם אופק יציב לסדרת אג"ח זו. במרץ 2019 מימשה קניונים בישראל, חברה מוחזקת של החברה, אופציה לרכישת יתרת זכויות המוכר במתחם קניון בת ים הכוללים זכויות ביעוד משרדים, מגורים ויתרת שטחי המסחר תמורת 76 מיליון שקל.

 

במרץ 2019 השלימה שותפות נס ודגל יזמות רכישת 88% מקרקע בנס ציונה ושולם סך של כ-20.8 מיליון שקל בתוספת למחיר ששולם עבור האופציה בסך של כ-4.6 מיליון שקל ששולם שנה קודמת (חלק החברה 50%). בדצמבר 2018 הודיעה החברה כי חתמה על הסכם למכירת נכס בהנובר גרמניה תמורת כ-38 מיליון יורו (חלק החברה בנכס 51%). ביום ההודעה צפתה אשטרום נכסים רישום רווח של כ-4.4 מיליון אירו בגין העסקה. בינואר 2019 הושלמה מכירת הנכס והתמורה הועברה לשותפים.

  1. מניות בכתבה
  2. אשטרום נכסים

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה