חדשות שוק ההון

תמר פטרוליום מדווחת על גידול של 82% בהכנסות

הרווח הנקי הוכפל ל-33 מיליון דולר בזכות גידול בכמות הגז שהופקה; העלייה בהכנסות נובעת מרכישת זכויות במאגרי תמר ודלית בשיעור של 7.5% מנובל אנרג’י

חדשות ספונסר 21/05/2019 14:59

א+א- 2

תמר פטרוליום, המחזיקה ב-16.75% מהזכויות בחזקת תמר ובחזקת דלית, מפרסמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019 ומדווחת על גידול בהכנסות וברווחים. ההכנסות נטו, בניכוי תמלוגים, לרבעון הראשון של 2019 הסתכמו לסך של 74.7 מיליון דולר לעומת סך של 41 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד, עלייה של כ- 82%. 

 

העלייה בהכנסות נובעת בעיקר מגידול של כ-28.3 מיליון דולר שמקורו ברכישת זכויות בחזקות תמר ודלית מנובל בשיעור של 7.5% בחודש מרץ 2018, וגידול בסך 5.4 מיליון דולר הנובע מגידול של כ-10% בכמויות הגז הטבעי שנמכרו בפרויקט תמר לכ-2.6 BCM ברבעון הראשון של השנה לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

עלות הפקת הגז הסתכמה ברבעון הראשון של 2019 לסך של כ-7.6 מיליון דולר לעומת סך של כ-3.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בעלות הפקת הגז בסך של כ-2.7 מיליון דולר נובע מהזכויות שנרכשו מנובל וכן גידול של כ-1.2 מיליון דולר הנובע בעיקר מגידול בהוצאות תחזוקה.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-32.7 מיליון דולר, גידול של כ- 112% לעומת רווח נקי של 15.4 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד, הנובע בעיקר מהזכויות שנרכשו מנובל וכן מהגידול בכמות הגז שהופקה.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ב-55.9 מיליון דולר לעומת סך של כ-30 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד. 

 

מזומנים ושווי מזומנים הסתכמו נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 בכ-61.6 מיליון דולר והינם לאחר תשלום קרן וריבית בגין אגרות החוב (סדרה א’) ואגרות החוב (סדרה ב’) במהלך הרבעון בסך כולל של כ- 79.1 מיליון דולר.

 

הון החברה נכון לסוף הרבעון הראשון של 2019 מסתכם בכ-172.1 מיליון דולר לעומת כ- 139.4 מיליון דולר בתחילת הרבעון ונובע מהגידול ברווח הנקי. בחודש מאי חילקה החברה דיבידנד בסך של 30 מיליון דולר.

 

ליעמי ויסמן, מנכ"ל תמר פטרוליום: "ברבעון האחרון החברה המשיכה ליהנות מהגידול המתמיד בביקושים לגז הטבעי במשק המקומי, מגמה שאנו צופים כי תימשך עם הקטנת השימוש בפחם. 

 

בנוסף, נחתמו ברבעון האחרון מספר הסכמים עם צרכנים חשובים בשנים הקרובות. החברה ממשיכה לפעול בהתמדה לחתימת הסכמים נוספים בשוק המקומי, כמו גם מימוש הסכמי הייצוא בצנרת למדינות שכנות. 

כתבות נוספות

2 תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
 1. 1
  גם החובות אג"ח גדלו מאותה סיבה

  שלמה כהנא 21/05/2019 16:32

 2. 2
  שטות. רציתי לחזק אתמול או שלשום.

  במחירים נמוכים. פיספסתי. לא ראיתי שיש דוח. לא נורא . יש מנה בפנים לטווח ארוך. במקום ישראמקו. נורא ואיום כי תמר ירדה חזק יותר.
  למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

  ATUK19 21/05/2019 15:48