חדשות שוק ההון

הכנסות איתמר מדיקל עלו ב-11% ברבעון הראשון

ההכנסות ממכשיר ה-WatchPAT של החברה בארה"ב עלו ב-34.2% והסתכמו ב-4.3 מיליון דולר; בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 19.9 מיליון דולר

חדשות ספונסר 21/05/2019 13:31

א+א-

איתמר מדיקל (NASDAQ & TASE: ITMR), המפתחת, משווקת ומוכרת מכשירים רפואיים לא פולשניים בטכנולוגיה ייחודית לאבחון וטיפול בהפרעות נשימה בשינה ומתמקדת בשוק הקרדיולוגיה, מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019.

 

ההכנסות ברבעון הראשון של 2019 עלו ב-10.7% ל-6.1 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.5 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018. הצמיחה בהכנסות נבעה ברובה מגידול במכירות ה-WatchPAT בארה"ב, אשר קוזזה חלקית על ידי עונתיות במכירות ביפן.

 

הכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון גדלו ב-34.2% ל-4.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-3.2 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. מכירות המוצרים המתכלים והמתחדשים היוו כ-65% מסך מכירות ה-WatchPAT בארה"ב ברבעון הראשון של 2019, בדומה לרבעון המקביל ב-2018. הכנסות ה-WatchPAT רשמו ברבעון הראשון של 2019 גידול של כ-14.8% ל-5.8 מיליון דולר, בהשוואה ל-5.1 מיליון דולר ברבעון הראשון אשתקד.

 

הרווח הגולמי ברבעון הראשון גדל ל-4.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-4.2 מיליון דולר ברבעון הראשון ב-2018. שיעור הרווח הגולמי ברבעון הראשון של 2019 ו-2018 עמד על כ-77% מסך ההכנסות.

 

ההפסד התפעולי ברבעון הראשון של 2019 עמד על 1.3 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. הגידול בהפסד התפעולי נובע בעיקר מגידול של 0.9 מיליון דולר בהוצאות שיווק ומכירה כתוצאה מעלייה בהוצאות הקשורות בכוח אדם, בעיקר בקשר עם הרחבת צוות המכירות האמריקאי לטריטוריות גיאוגרפיות חדשות. גידול זה קוזז חלקית כתוצאה מגידול בהכנסות.

 

על בסיס Non-IFRS, ההפסד התפעולי הסתכם ברבעון הראשון של 2019 ל-1.0 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.5 מיליון דולר ברבעון המקביל ב-2018. ההפסד התפעולי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.3 מיליון דולר תשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים ושינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים, בהשוואה ל-0.4 מיליון דולר של הוצאות דומות ברבעון המקביל אשתקד.

 

ההפסד הנקי ברבעון הראשון של 2019 הסתכם ב-1.2 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 0.1 מיליון דולר ברבעון במקביל אשתקד. על בסיס Non-IFRS, ההפסד הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-1.2 מיליון דולר, בהשוואה ל-0.9 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2018. ההפסד הנקי על בסיס Non-IFRS אינו כולל כ-0.1 מיליון דולר בתשלומים מבוססי מניות, פחת והפחתות של רכוש קבוע ונכסים בלתי מוחשיים, שינוי בהפרשה לחובות מסופקים ואבודים ורווח משערוך של נגזרים, בהשוואה ל-1.0 מיליון דולר בהוצאות דומות ברבעון המקביל של 2018.

 

נכון ליום 31 במרס 2019, בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים בהיקף של 19.9 מיליון דולר. סכום זה כולל את הסכום של 14 מיליון דולר, נטו לאחר הוצאות הנפקה, שגויס בחודש מרס השנה.

 

"אנו מרוצים שההשקעה בארגון המכירות והשיווק שלנו בארה"ב מראה תוצאות ראשוניות עם צמיחת ההכנסות ה-WatchPAT בארה"ב ב-34% ברבעון הראשון של השנה", ציין נשיא ומנכ"ל איתמר מדיקל, גלעד גליק. "קרדיולוגים מכירים כעת ביתרונות אשר טכנולוגיית ה-WatchPAT שלנו מספקת, במתן מענה לצרכים קליניים קריטיים בזמן שתופעת דום נשימה בשינה מגיעה למימדים של מגיפה. אנו ממשיכים להרחיב את ארגון המכירות שלנו על מנת להבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של שירות ללקוחות שלנו ולהגביר את היכולת שלנו להמשיך לחדור לשווקי המטרה שלנו, ובייחוד שוק הקרדיולוגיה האמריקאי".

 

במהלך הרבעון הראשון תעודות הפיקדון האמריקאיות (ADS) של החברה החלו להיסחר ב-NASDAQ בפברואר 2019, תחת הסימול "ITMR". גרסת ה-WatchPAT האחרונה לאבחון ביתי של דום נשימה בשינה שכוללת שיפור ביצועים והורדת עליות יצור הושקה בחודש אפריל השנה.

 

בנוסף, בחודש מאי 2019 החברה חתמה על הסכם שיתוף מידע עם חברת רזמד (ResMed Corp.) להוספת מידע של חברת רזמד בדבר היענות מטופלים לטיפול ב-CPAP, למערכת ה-SleePATHTM, נוסף על המידע המתקבל מחברת Philips Respironics, על מנת שמערכת ה SleePathTM תכסה את מרבית מכשירי ה-CPAP הקיימים בשוק.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה