חדשות שוק ההון

מלם תים: הרווח הנקי זינק ב-28% ברבעון הראשון

הכנסות הקבוצה גדלו בכ-13% והסתכמו בכ-561 מיליון שקל; דירקטוריון החברה הודיע על חלוקת דיבידנד של 15.3 מיליון ₪ שישולם ביוני

חדשות ספונסר 21/05/2019 11:54

א+א-

קבוצת שירותי ה-IT מלם תים מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון הראשון של 2019. הכנסות הקבוצה לרבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ-561 מיליון שקל, גידול של כ- 12.9% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2018, שהסתכמו ב-496.6 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מעלייה בתוצאות כל מגזרי הפעילות.

 

הרווח מפעולות רגילות הסתכם בכ-32 מיליון שקל, עלייה של 30.6% לעומת הרווח מפעולות רגילות ברבעון המקביל, שהסתכם בכ-24.6 מיליון שקל. ה-EBITDA ברבעון הראשון גדל בכ-81.2% והסתכם בכ-58 מיליון שקל, לעומת 32 מיליון שקל ברבעון המקביל. העלייה החדה ב-EBIDTA נובעת הן מגידול ברווחיות הגולמית והתפעולית והן מיישום לראשונה של תקן חכירות IFRS16. ה- EBITDA בנטרול השפעת תקן חכירותIFRS16 גדל ב-22.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-39.3 מיליון שקל.

 

הרווח הנקי לרבעון הראשון של שנת 2019 הסתכם בכ-21.3 מיליון שקל, עלייה של כ-28% לעומת רווח נקי של 16.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2018.

 

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים גדלו ב-30.1% ברבעון הראשון של 2019 לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-126.3 מיליון שקל. העלייה בהכנסות נובעת מגידול בכל תחומי הפעילות במגזר ובעיקר במוצרי תוכנה ופרויקטים חדשים. הרווח מתחום זה גדל בכ-50.2% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד לכ-7 מיליון שקל.

 

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו ב-50.12 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2019, עלייה של 14.3% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בפעילות. הרווח שרשם המגזר ברבעון הראשון של שנת 2019 עלה בכ-16.3% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכם בכ-11.8 מיליון שקל.

 

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה גדלו בכ-7.4% ברבעון הראשון והסתכמו ב- 267.3 מיליון שקל. הגידול בהכנסות נובע מגידול אורגני. הרווח התפעולי ממגזר זה עמד על 8.6 מיליון שקל, גידול של כ-36.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח בתחום זה נובע הן מהגידול בהכנסות והן מהשפעת העלייה בשער הדולר לעומת התקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-117.2 מיליון שקל, עלייה של 9.7% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנרשמה עקב גידול אורגני בפעילות. הרווח ממגזר זה גדל ב- 24% והסתכם בכ-6.67 מיליון שקל.

 

ההון העצמי של הקבוצה במאוחד נכון לסוף הרבעון הראשון עמד על -496.1 מיליון שקל (34.3% מסך המאזן), לעומת 491.5 מיליון שקל (39.4% מסך המאזן) בסוף 2018. השינוי בשיעור ההון העצמי מסך המאזן נובע בעיקר מגידול של 175 מיליון שקל בסך המאזן, כתוצאה מיישום תקן חכיות IFRS16.

 

במהלך הרבעון הראשון חתמה מלם תים על הסכם שותפות אסטרטגי עם אלתא מקבוצת התעשייה האווירית, במסגרתו רכשה אלתא כ-50% ממניות החברה הבת אלטל טכנולוגיסטיקה תמורת 42 מיליון שקל. אלטל מתמחה באספקת שירותי הדרכה ואימונים וכן שירותי אינטגרציה ואחזקה של מוצרים ייעודיים, לגורמי ממשל, תעשיות ביטחוניות ומוסדות שונים.

 

כמו כן, במהלך הרבעון הראשון רכשה מלם תים את חברת הדיגיטל Webit ממודיעין עילית. הרכישה היא חלק מהאסטרטגיה של מלם תים להרחיב את פעילותה בתחום הדיגיטל, שהוא אחד מתחומי הפעילות הצומחים ביותר של הקבוצה בשנים האחרונות.

 

במקביל לאישור הדו"חות הכספיים, אישר דירקטוריון מלם תים חלוקת דיבידנד של כ- 15.3 מיליון שקל (7 שקלים למניה) בהתאם למדיניות הדיבידנד של החברה.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "תוצאות הרבעון הראשון משקפות את הגידול בהכנסות וברווחיות כל מגזרי הפעילות של מלם תים, בעיקר כתוצאה מצמיחה אורגנית בפעילות הקבוצה. במהלך הרבעון הראשון חתמנו על הסכם עם אלתא מקבוצת תעשייה אווירית, לכניסתה כשותפה אסטרטגית בחברה הבת אלטל, ואנו מאמינים כי השותפות תתרום תרומה חיובית לפיתוח היכולות של מלם תים בתחום תחזקות המערכות הטכנולוגיות המורכבות ומיקור החוץ".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה