חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של בנק מזרחי גדל ב-17.8% והסתכם ב-404 מיליון ₪

הכנסות הבנק עלו ב-9.9% והסתכמו בכ-1.7 מיליארד ₪; סך כל המאזן הסתכם ב-260 מיליארד ₪, גידול כ-7.1%; הבנק מעריך כי יחזור לחלק דיבידנד כבר ברבעון השני של 2019

חדשות ספונסר 20/05/2019 12:09

א+א-

בנק מזרחי מפרסם היום את תוצאות הרבעון הראשון לשנת 2019 ומדווח כי סך ההכנסות גדלו ברבעון הראשון של שנת 2019 בשיעור של 9.9% לעומת הרבעון המקביל אשתקד והסתכמו ב-1,697 מיליון ₪ לעומת 1,544 מיליון ₪ בתקופה המקבילה.

 

הרווח הנקי של הקבוצה הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-404 מיליוני שקלים חדשים, לעומת 343 מיליוני שקלים חדשים ברבעון המקביל אשתקד, גידול בשיעור של 17.8%. רווח זה מבטא תשואה על ההון, במונחים שנתיים בשיעור של 11.3%לעומת תשואה על ההון בשיעור של 10.3% ברבעון המקביל אשתקד ו-8.5% בשנת 2018 כולה.

 

ההון העצמי של הבנק הסתכם בכ-15.1 מיליארד ₪, זאת לעומת כ-13.9 מיליארד ₪ בתקופה המקבילה, המהווה גידול של 8.9%. התשואה על ההון העצמי הסתכמה בכ- 11.3% לעומת 10.3% ברבעון הראשון של 2018 ו-8.5% בשנת 2018 כולה.

 

הכנסות המימון מפעילות שוטפת הסתכמו ב-1,349 מיליון ₪ לעומת 1,141 מיליון ₪ ברבעון המקביל, נתון המראה צמיחה של 18.2%. הבנק מציג יחס יעילות של (Cost Income Ratio): 58.1%.

 

בהתאם ליעד המרכזי של התוכנית האסטרטגית, המשיך הבנק גם ברבעון הראשון להרחיב את פעילותו אל מול הסקטור העסקי, בהשוואה לרבעון המקביל. הדבר בא לביטוי הן בהיקף האשראי שהועמד לעסקים בכל הסגמנטים והן בהכנסות המימון מפעילות זו. כך, בין השאר, צמח האשראי לעסקים קטנים וזעירים ב-14.2%, האשראי לעסקים בינוניים גדל ב-15.0% והאשראי לעסקים גדולים עלה ב-7.6%, בהשוואה לרבעון הראשון של 2018.

 

הכנסות המימון מהפעילות במגזר העסקי טיפסו ב-13.8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר בלטו במיוחד הכנסות המימון מעסקים קטנים וזעירים עם עליה מרשימה של 20.3% והכנסות המימון מעסקים בינוניים שצמחו ב-17.2%.

 

סך כל המאזן ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-260.0 מיליארד ₪, גידול של 7.1% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד; האשראי לציבור צמח ברבעון הראשון לכ-196.3 מיליארד ₪, עליה של 6.9%, לעומת הרבעון המקביל בשנת 2018.

 

פיקדונות הציבור הסתכמו בכ-204.8 מיליארד ₪, גידול של 9.5% בהשוואה לתקופה המקבילה, תוך המשך טיוב תמהיל התיק והגדלת משקלם של פיקדונות משקי הבית והעסקים הקטנים.

 

במהלך הרבעון הראשון השיק הבנק אפליקציית ניהול חשבון חדשה הנותנת מענה למגמות עולמיות של הפיכת המובייל לכלי מרכזי לביצוע פעולות בחשבון הבנק, תוך שמירת הקשר האישי עם הבנקאי.

 

מנכל הבנק אלדד פרשר אמר בתגובה לדו"חות:" "הדוח הכספי של מזרחי-טפחות ברבעון הראשון של 2019 מצביע על המשך ההתרחבות בפעילות הבנק, תוך צמיחה בכל הפרמטרים המרכזיים: בהיקפי האשראי והפיקדונות, בהכנסות המימון ובסך כל ההכנסות, בהון העצמי ובסך כל המאזן.

 

תיק האשראי של הבנק גדל ברבעון הראשון ב-6.9% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, כאשר התפלגות הצמיחה באשראי מלמדת על המשך הגברת המיקוד העסקי, כפי שנקבע בתוכנית האסטרטגית.

 

בד בבד, ממשיך הבנק להוביל את שוק המשכנתאות עם תיק הלוואות לדיור (כולל הלוואות לכל מטרה במשכון דירת מגורים) של 127 מיליארד ₪, עליה של 5.5% לעומת הרבעון הראשון של 2018. ההכנסות מפעילות המשכנתאות הסתכמו ב-441 מיליון ₪, גידול מרשים של 10.8% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד.

 

בנק יהב מקבוצת מזרחי-טפחות ממשיך להציג שיפור ניכר בתוצאותיו הכספיות. ברבעון הראשון של 2019 רשם יהב רווח נקי של 36 מיליון ₪, עליה של 20% לעומת הרבעון המקביל ותשואה להון של 10.6%. הגידול ברווחי בנק יהב נובע מגידול בהיקפי הפעילות, שיפור במרווחי המימון ושמירה על רמת הוצאות יציבה.

 

לאחר הפסקה של מספר רבעונים מעריך הבנק, כי יוכל לחזור ולחלק דיבידנד כבר בגין רווחי הרבעון השני של 2019", אמר מנכ"ל הבנק, אלדד פרשר.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה