חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של נייר חדרה ירד ב-42% ברבעון הראשון

ההכנסות נותרו כמעט ללא שינוי והסתכמו ב-456 מיליון ש"ח; EBITDA של כ-65 מיליוני שקלים לעומת כ-61 מיליוני שקלים, בתקופה המקבילה אשתקד

חדשות ספונסר 20/05/2019 11:28

א+א-

חברת נייר חדרה שבשליטת קרן פימי (כ-60%) מדווחת על תוצאותיה ברבעון הראשון של 2019. הכנסות החברה ברבעון הראשון של 2019 הסתכמו בכ-456 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להכנסות בהיקף של כ- 454 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח התפעולי לפני הוצאות והכנסות אחרות עמד ברבעון הראשון של 2019 על כ-28 מיליון שקלים, בהשוואה לכ-40 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. ה-EBITDA (רווח תפעולי לפני פחת, הפחתות והוצאות אחרות) ברבעון הראשון של 2019 הסתכם בכ-65 מיליון שקלים (כ-14.3% מסך ההכנסות), לעומת כ-61 מיליון שקלים (כ-13.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

 

כדאי לציין כי בדוחות הכספיים לרבעון הראשון של 2019 יישמה החברה לראשונה את תקן החשבונאות IFRS16. יישום התקן הביא לכך שהוצאות חכירה (כגון שכירות מבנים וחכירת כלי רכב) בסך של כ-15 מיליון שקלים נרשמו כהוצאות פחת והוצאות מימון.

 

הוצאות המימון נטו הסתכמו ברבעון הראשון בכ-9 מיליון שקלים, וזאת בהשוואה להוצאות מימון של כ-8 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

 

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם בכ-14 מיליון שקלים, לעומת רווח נקי של 24 מיליון שקלים ברבעון המקבילה אשתקד.

 

גדי קוניא, מנכ"ל נייר חדרה: "במהלך הרבעון הראשון של 2019 המשכנו בביצוע מהלכים שיניחו תשתית להמשך התפתחותה וצמיחתה של נייר חדרה בשנים הקרובות. מהלכים אלו נעשים מתוך בחינה של מגמות השוק ארוכות הטווח אשר נותרו חיוביות, ומבוססות על גידול האוכלוסייה ועלייה ברמת החיים, ומייצרות גידול בביקוש למוצרי אריזה וקרטון. 

 

חלק מהגידול בביקוש העולמי לאריזות קרטון נובע מעלייה משמעותית בהיקפי הסחר המקוון, שבארץ נמצא עדיין בחיתוליו. נייר חדרה נערכת לגידול עתידי בהיקף הסחר האלקטרוני גם בישראל, בין היתר ע"י הרחבת כושר הייצור, קליטת ציוד להדפסה דיגיטלית מתקדמת והקמת פעילות Pack-Ly למסחר באריזות קרטון בעיצוב אישי לשוק המקוון.

 

התוצאות הכספיות ברבעון זה הושפעו ממגמות מאקרו עולמיות, ובהן ירידת מחירי המכירה של גלילי הנייר לקרטון והתחזקות השקל. השפעת הגידור הטבעי הקיים בין מגזר ייצור גלילי הנייר למגזר אריזות הקרטון טרם באה לידי ביטוי ברבעון זה ואנו מעריכים שברבעונים הבאים היא תבוא לידי ביטוי באופן שממחיש את האינטגרטיביות של יחידות הקבוצה.

 

אנו ממשיכים בתוכנית השקעות רב שנתית בהיקפים כספיים משמעותיים ובמקביל בוחנים הזדמנויות לפיתוח מנועי צמיחה המשיקים לתחומי הליבה שלנו, במטרה להמשיך ולשפר את רווחיות החברה בטווח הארוך".

 

ליאור הלמן, סמנכ"ל הכספים: "מאזן החברה ממשיך להיות איתן עם רמת נזילות גבוהה לצד מינוף נמוך, המאפשר לנו להמשיך וליישם את תוכנית ההשקעות הרב שנתית. השנה אנחנו צפויים להמשיך ולבצע השקעות בהיקף דומה לשנים האחרונות, וזאת מתוך מטרה להבטיח את המובילות הטכנולוגית, היעילות תפעולית וכושר התחרות של נייר חדרה גם בשנים הבאות".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה