חדשות שוק ההון

אנרג’יקס מסכמת רבעון עם גידול של 317% ברווח לבעלי המניות

ההכנסות ברבעון הראשון גדלו ב-74% והסתכמו ב-66.6 מיליון ₪; החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2019 יסתכמו בטווח של 238-246 מיליון ש"ח

חדשות ספונסר 16/05/2019 10:50

א+א-

חברת אנרג’יקס מפרסמת היום את הדו"חות לרבעון הראשון של שנת 2019, ומדווחת על שיא בהכנסות וברווח הנקי. הכנסות החברה ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ-66.6 מיליון ש"ח לעומת כ- 38.2 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

 

הכנסות ממכירת חשמל ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ- 48 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-28.1 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ -71% הנובע בעיקרו מגידול בייצור חשמל לעומת התקופה המקבילה וכן מעלייה במחירי החשמל בפולין. בנוסף, בתקופה המדווחת נרשמו הכנסות בהיקף של 6.2 מיליון ש"ח בגין מערכות פוטו-וולטאיות שלא היו מחוברות בתקופה המקבילה. הכנסות מייצור תעודות ירוקות ברבעון הראשון לשנת 2019 הסתכמו לכ-18 מיליון ש"ח בהשוואה ל-6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עליה של 175% הנובעת בעיקרה מגידול בייצור התעודות הירוקות לעומת הרבעון המקביל וכן עליה במחירן.

 

הרווח התפעולי בתקופה הסתכם לכ- 50.3 מיליון ש"ח (כ-52.3 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16), לעומת כ-26.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי לבעלי המניות הסתכם לכ- 24.2 מיליון ש"ח (רווח של 23.2 מיליון ש"ח כולל השפעת החלת התקן IFRS16) לעומת רווח של כ-5.8 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה, גידול של כ- 317%.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לתאריך המאזן הסתכם לכ- 833.3 מיליון ש"ח בהשוואה לסך של כ-698 מיליון ש"ח ליום 31 במרץ 2018. עיקר הגידול בהון העצמי נובע מהרווח המיוחס לבעלים של החברה בסך של כ-48.8 מיליון ש"ח ומהנפקת מניות בסך של כ-102.7 מיליון ש"ח.

 

תחזית לשנת 2019: החברה מעריכה כי הכנסותיה בשנת 2019 יסתכמו בטווח של בין 238-246 מיליון ש"ח, הרווח הגולמי יסתכם בטווח של בין 201-209 וה-FFO יסתכם בטווח של בין 167-175 מיליון ש"ח. התחזית מתבססת בין היתר על עסקאות קיבוע מחיר שביצעה החברה בפולין ביחס ל-75% מצפי היקף ייצור החשמל לשנת 2019 ו-50% מצפי היקף התעודות הירוקות שיונפקו.

 

אסא (אסי) לוינגר, מנכ"ל אנרג’יקס מסר: "אנו שמחים לסכם את הרבעון הכי חזק של החברה עד היום, הן בהכנסות ממתקניה הפעילים של החברה והן ברווח הנקי. במהלך הרבעון המשכנו בפעילות האינטנסיבית בכל הטריטוריות הן בהקמת פרויקטים והן בהמשך פיתוח צבר פרויקטים בשלבי ייזום שונים אשר צפויים להבטיח את המשך צמיחתה של החברה בשנים הקרובות. 

 

פעילותינו בתחום הפוטו-וולטאי בישראל ממשיכה לצמוח ובמהלך הרבעון זכינו במכסה נוספת בהספק של MWp104 (המכסה המירבית שהוענקה למשתתף במכרז) במסגרת המכרז השלישי למתח גבוה שהתפרסם על ידי רשות החשמל. במקביל, אנו נמצאים בעיצומן של עבודות ההקמה של פרויקטים בהספק של MWp65, במסגרת זכייתנו במכרז השני להקמת מתקנים פוטו-וולטאים במתח גבוה ומתמודדים במכרזים נוספים במתח עליון.

במקביל, אנו ממשיכים להרחיב את צבר הפרויקטים שלנו שעומד מעל ל- MWp300, על מנת שיהיה בידנו צבר מוכן להקמה, כך שנוכל להמשיך ולהיות שחקן משמעותי ומוביל בהליכים התחרותיים הנוספים שרשות החשמל עתידה לפרסם בהמשך.

 

בתחום אנרגיית הרוח בישראל, אנו ממשיכים לקדם את פרויקט אר"ן, שהינו פרויקט הדגל של החברה בתחום הרוח בישראל. במהלך הרבעון תכנית הפרויקט אושרה על ידי הות"ל (הועדה לתשתיות לאומיות) להעברה להערות והשגות טרם הפקדתה. שלב זה צפוי להסתיים ביוני 2019. הפרויקט צפוי לכלול 31 טורבינות מהסוג המתקדם ביותר בשוק, בהספק של 130-150MW. לפרויקט אישור משרד הביטחון לפריסת כל הטורבינות (האישור מותנה בסגירת מימון לפתרון הטכנולוגי ביחס לכלל פרויקטי הרוח אשר בפיתוח בארץ). במקביל, החברה ממשיכה לקדם את הפרויקט לקראת סגירה פיננסית במהלך המחצית השניה לשנת 2019.

 

בפולין, נמשכת המגמה החיובית בה מצוי השוק: במהלך המחצית השנייה של השנה צפוי להתפרסם מכרז תעריף שני לחוות רוח בהספק של MW2,500. בבעלותינו 2 חוות רוח בפולין בהספק כולל של עד 120MW אשר השלימו את שלב הייזום והפיתוח ומוכנות להקמה לרבות זכאות להשתתף במכרזי תעריף. לאור המגמה החיובית, החברה בוחנת את האפשרות להרחיב את צבר הפרויקטים שלה בפולין. 

 

במסגרת פעילותנו בארה"ב אשר צפויה להוות עוגן משמעותי ואחד ממנועי הצמיחה של החברה לשנים הקרובות, אנו נערכים להשלמת ההיערכות להקמתם של ארבעה פרויקטים ראשונים במהלך 2019. הפרויקטים, בהספק כולל של כ- 85MWp ממוקמים בוירג’יניה ומצויים ערב סגירה פיננסית. לצורך כך, אנו נמצאים במגעים מתקדמים לחתימה על הסכמים מחייבים למכירת חשמל ולהתקשרות עם שותף מס בפרויקטים ובמקביל, אנו פועלים להקמת מערך הקמה ותפעול עצמאיים שישמשו אותנו להקמת הפרויקטים בארה"ב.

 

כמו כן, במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי שלנו עם First Solar, התקשרנו במערך הסכמים לרכישת פנלים בהיקף של 120 מיליון דולר לצורך הקמת פרויקטים פוטו וולטאים בישראל ובארה"ב וכחלק מעמידתנו ביעדים האסטרטגיים שהצבנו לעצמנו לשנים הקרובות.

 

 

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה