אל-מור: ההכנסות והרווח הנקי צמחו ברבעון הראשון ב-30%

ההכנסות ברבעון הסתכמו ב-92 מיליוון ₪; לצבר ההזמנות של החברה נוספו הזמנות מחייבות בכ-88 מיליון שקל

חדשות ספונסר 07/05/2019 17:09

א+א-

אל-מור חשמל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון של 2019 עם גידול בהכנסות בהיקף של כ-30% אשר הסתכמו ברבעון הראשון לכ-92 מיליון שקל, לעומת כ-71 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות נובעת מגידול בצבר ההזמנות ומהתקדמות בביצוע פרויקטים.

 

הרווח הגולמי הסתכם ברבעון הראשון בכ-14 מיליון שקל, גידול של כ-17% ביחס לכ-12 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווחיות הגולמית נובע מהגידול בהכנסות. הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון בכ-6.5 מיליון שקל, צמיחה של כ-30% ביחס לכ-5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

 

ממועד הדוח התקופתי נוספו לצבר ההזמנות של החברה הזמנות מחייבות בסך של כ-88 מיליון שקל. תזרים המזומנים שנבעו מפעילות שוטפת הסתכם לסך של כ-13 מיליון שקל בהשוואה לכ-7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול בתזרים המזומנים נובע מירידה בהון החוזר.

 

יתרות המזומנים ושווי מזומנים של החברה ליום ה-31.3.2019 עומדות על כ-15 מיליון שקל, בהשוואה לכ-13 מיליון שקל ליום 31.12.2018. הגידול ביתרות המזומנים נובע מהפעילות השוטפת של החברה וגבייה מלקוחות.

 

ביום 28.3.2019 שולם דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-7 מיליון ש"ח. באפריל 2019 הגישה החברה, באמצעות חברה מוחזקת (50%) הצעה במכרז להקמת פרויקט בתחום האנרגיה המתחדשת בהיקף של מאות מיליוני שקל. ככל והצעה זו תזכה יהווה פרויקט זה חלק ארי בפעילות החברה.

 

אל-מור חשמל, המוחזקת על ידי רפק תקשורת (50.01%) והמייסדים חיים גרשון ומאיר סרוסי, פועלת בתכנון, הקמה ואחזקה של מערכות אנרגיה, חשמל ומערכות אלקטרו-מכאניות במבני ציבור וכן במסגרת של פרויקטים פרטיים בתחומי התעשייה הכבדה, תעשיית המזון והתרופות, המסחר, תחנות כוח ותשתיות התחבורה – התקנת לוחות ומערכות חשמל, מערכות תקשורת, מערכות מתח נמוך, בעיקר בארץ אך גם במדינות ביבשת אפריקה דוגמת קניה, אנגולה וגאנה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה