בנק ירושלים בהסכם למכירת 80% מתיק ההלוואות למוסדיים

שווי תיק הלוואות הדיור שהבנק מוכר עומד על 350 מיליון ₪; הרווח הצפוי לבנק מסתכם ב-15 מיליון ₪

חדשות ספונסר 01/05/2019 11:16

א+א-

בנק ירושלים דווח הבוקר כי אתמול (30.4.2019) נחתם הסכם בין הבנק ובין גופים מוסדיים, על פיו מכר הבנק בעסקת המחאת מכר בלתי חוזרת, סופית גמורה ומוחלטת 80% מזכויותיו בתיק הלוואות לדיור שסכומו הכולל כ – 350 מיליון ש"ח, אשר מורכב מהלוואות לדיור שהועמדו על ידי הבנק במהלך תקופה מוגדרת שהוסכמה בין הצדדים.

 

יתרת הזכויות בתיק ההלוואות נותרת בבעלות הבנק, באופן שזכויות הרוכש בחלק תיק ההלוואות שנמכר וזכויות הבנק בחלק שנותר בבעלותו תהיינה בדרגת קדימות זהה (פרי פסו).

 

בהתאם להסכם ניהול שנחתם בין הצדדים, הבנק ינהל ויתפעל עבור הרוכש את חלק תיק ההלוואות שנרכש על ידו, באופן ועל בסיס אותם כללים לפיהם הבנק מנהל ומתפעל הלוואות לדיור עבור עצמו, לרבות חלק תיק ההלוואות שנותר בבעלותו.

 

הבנק צפוי להכיר ברווח של כ- 15מיליוני ₪ לפני מס בדוחות הכספיים לרבעון השני של שנת 2019, בגין עסקה זו.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה