אודיוקודס מדווחת על גידול של 9.8% בהכנסות ברבעון הראשון של 2019

הרווח הנקי ברבעון הראשון הסתכם ב-3 מיליון דולר, לעומת 2.4 מיליון דולר ברבעון המקביל; החברה ביצעה רכישה עצמית של מניות בהיקף של 950 אלף דולר ברבעון הראשון

חדשות ספונסר 30/04/2019 10:00

א+א- 1

חברת אודיוקודס הדואלית (נאסד"ק: AUDC), ספקית פתרונות תקשורת קולית המאפשרים לעסקים ולספקי שירותים לעבור לרשתות IP מלאות, פרסמה היום את תוצאותיה הכספיות לרבעון הראשון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2019.

 

ההכנסות ברבעון הראשון של שנת 2019 הסתכמו ב-46.6 מיליון דולר, לעומת 45.8 מיליון דולר ברבעון הרביעי של שנת 2018 ו-42.4 מיליון דולר ברבעון הראשון של שנת 2018.

 

הרווח הנקי הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2019 ב-3.0 מיליון דולר, או 10 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 2.4 מיליון דולר, או 8 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2018. הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP הסתכם ברבעון הראשון ב- 5.5 מיליון דולר, או 18 סנט למניה בדילול מלא, לעומת רווח נקי של 3.9 מיליון דולר, או 13 סנט למניה בדילול מלא, ברבעון הראשון של שנת 2018.

 

הרווח הנקי על בסיס Non-GAAP אינו כולל: הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות; הפחתת נכסים בלתי מוחשיים; הוצאות או הכנסות בגין שיערוך התחייבות ה-Earn-Out בהקשר לרכישה של Active Communications Europe; הוצאות או הכנסות מימון בגין הפרשי שער בהקשר לשערוך נכסים והתחייבויות במטבעות שאינם דולר; הוצאות או הכנסות מס שלא במזומן בגין עדכון מיסים נדחים. התאמה בין הרווח הנקי GAAP ו-Non-GAAP מופיעה בטבלאות דוח רווח והפסד המצורפות להודעה לעיתונות זו.

 

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ל- 8.3 מיליון דולר ברבעון הראשון של 2019. נכון ליום 31 במרץ 2019, היו בידי החברה מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים לטווח ארוך וקצר, ובטוחות סחירות לטווח ארוך וקצר בהיקף של 68.4 מיליון דולר, לעומת 65.4 מיליון דולר ב-31 בדצמבר 2018. העלייה בהיקף מזומנים ושווי מזומנים, פיקדונות בנקאיים ובטוחות סחירות בשנת 2019 נבעה מפעילויות תפעוליות והתקזזה, בחלקה, מהשימוש במזומן להמשך רכישת מניותיה הרגילות של החברה במסגרת תכנית רכישת המניות שלה ומתשלום דיבידנד.

 

"אנחנו שמחים לדווח על תוצאות כספיות איתנות לרבעון הראשון של 2019", אמר שבתאי אדלרסברג, נשיא ומנכ"ל אודיוקודס. "הצמיחה הבסיסית החזקה בשווקי התקשורת האחודה וה- UCaaS והמשך מגמת המעבר לרשתות all IP משפיעים באופן חיובי על התוצאות הכספיות שלנו. המשכנו ביישום האסטרטגיה בהתאם לתוכנית ההכנסות שלנו ל-2019, עם גידול של כ-10% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, זאת במקביל לגידול ברווחים ויצירת תזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת."

 

"פריסות חדשות של רשתות תקשורת קולית בקרב לקוחות גדולים ופרויקטים לשדרוג רשתות של ספקי שירותי תקשורת ממשיכים לייצר צמיחה בשורת ההכנסות שלנו. ההשקעות שלנו באימוץ פתרון ה-One Voice בענן, ובעיקר הפתרון המשותף עם Microsoft Teams, החלו להניב פירות ברבעון הראשון של 2019, ואנו עדים להתחלות מעודדות של פרויקטים חדשים בתחום זה. שיתופי פעולה חזקים ומספר גדל והולך של לקוחות Tier-1 מבטאים את עוצמת עסקי ה- UC-SIP ופעילות הקישוריות שלנו. במקביל, אנו ממשיכים להשקיע בפעילות ה- Voice.AIהצומחת שלנו ואנו מזהים תוצאות ראשוניות מעודדות. אנו ממשיכים להשקיע באופן שקול במוצרי העתיד שלנו ולהמשיך ולהתמקד במקסום התשואה על השקעות אלו לטובת בעלי המניות שלנו", סיכם מר אדלרסברג.

 

נכון ליום 31 במרץ 2019 ומאז תחילת תכנית הרכישה העצמית באוגוסט 2014, רכשה אודיוקודס סך של 17.64 מיליון מניות בסכום כולל של 95 מיליון דולר. במהלך הרבעון אשר הסתיים ביום 31 במרץ 2019, רכשה אודיוקודס 86,613 מניות במסגרת תכנית הרכישה העצמית בהיקף כספי של 951 אלף דולר.

 

בינואר 2019 קיבלה אודיוקודס אישור מבית המשפט בישראל לתוכנית חדשה לרכישה עצמית של מניות החברה בסכום כולל של עד 12 מיליון דולר ("סכום מאושר"). בית המשפט אף אישר לאודיוקודס להכריז על דיבידנד עבור כל חלק מתוך הסכום המאושר במסגרת התקופה שאושרה. האישור שניתן מבית המשפט לרכישת מניות עצמית יפוג ב-1 ביולי 2019. נכון ליום 31 במרץ 2019, 7.8 מיליון דולר נשארו זמינים לחברה תחת אישור זה של בית המשפט, לרכישה עצמית של מניות החברה או להכרזת דיבידנדים.

 

ב-28 בינואר 2019, החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של 11 סנט למניה. הדיבידנד, בסכום כולל של 3.2 מיליון דולר, שולם ב-19 בפברואר 2019 לכל מחזיקי המניות של החברה נכון ל-7 בפברואר 2019.

תגובה אחת

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה
  1. 1
    מתי מתחיל המסחר

    למעבר להודעה בפורום לחץ כאן

    בורסאי1 30/04/2019 10:08