חדשות שוק ההון

הקרב על כביש 6 מתחמם: גם דור אלון הגישה הצעת רכישה

ההצעה של בן משה מצטרפת להצעות של קרן קיסטון ולהצעה המשותפת של כלל והפניקס; אסיפת מחזיקי האג"ח נדחתה לשבוע הבא

חדשות ספונסר 24/04/2019 11:19

א+א-

בעלי האג"ח של אפריקה נדרשים להכריע למי ימכרו אחזקות החברה בכביש 6, כאשר על הפרק עומדת בחינת ההצעות שהתקבלו עד כה לרכישת האחזקות של אפריקה ושל קבוצת אלון דלק בכביש 6. בעלי האג"ח התבקשו לבחון את שתי ההצעות שהתקבלו על ידי קרן קיסטון של גיל דויטש, רוני בירם ונבות בר ואת ההצעה שהתקבלה על ידי כלל והפניקס.

 

אלא שאתמול הגיש גם מוטי בן משה הצעת רכישה והנאמנים ביטלו את ההצבעה ודחו את פגישת מחזיקי האג"ח לשבוע הבא כדי לאפשר בחינה מדוקדקת יותר של שלוש ההצעות זו מול זו.

 

ההצעה של בן משה הוגשה בנפרד לאפריקה ישראל השקעות, לאלון חברת הדלק, ולהרמטיק נאמנות, בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב של אפריקה השקעות, ובתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב של אלון ישראל, כך שגם אם רק אחת מהן תקבל את ההצעה, אזי בכפוף לקיום התנאים המתלים, העסקה תתבצע עם הניצעת שקיבלה את ההצעה, בשינויים המתחייבים משיעור האחזקות של כל אחת מהן.

 

קרן קיסטון שלחה בתגובה מכתב למחזיקי האג"ח הכולל הבהרות מהותיות להצעת הרכישה שהגישה ובו עדכון של 6 מיליון ₪ בתמורה המוצעת, כך שתמורת העסקה הינה 64.5% מהסך של שני הסכומים הבאים 336 מיליון ₪ וכן סכום יתרת המזומנים ושווה המזומנים של כל חברות המפעיל כפי שהם מופיעים בדוחות הכספיים המאוחדים של ישראל קנדה ליום 31 בדצמבר 2018. במכתב ביקשו אנשי קיסטון מהנאמן שיפעיל את שיקול דעתו לעניין מועד סגירת ההצבעה ודחיית המועד במספר שעות וזאת בכדי לאפשר באופן אפקטיבי לכלל המצביעים להיחשף למידע החדש.

 

ההצעות של בן משה ושל קיסטון דומות מאד (336 מיליון ₪) וכך גם ההצעה של כלל והפניקס שהגישו הצעה משותפת לרכישת מניותיהן של קבוצת אלון ושל אפריקה ישראל בחברת המפעיל, תמורת 335 מיליון שקל.

 

בהצעה של כלל והפניקס נכתב כי לשתי החברות יכולת להעמיד את הסכום המבוקש באופן מיידי בעוד שקיסטון תידרש לגייס את הכסף. בקיסטון תקפו מיד את ההצעה של כלל והפניקס וטענו כי בניגוד להצעת כלל והפניקס, ההצעה שלהם ודאית ואינה כפופה לאישור ועדת השקעות ואחרים, אינה כפופה לבדיקת נאותות אלא רק לאימות של מספר הנחות. בקיסטון טוענים כי בניגוד למרומז בהצעת כלל, החוסן הפיננסי של החברה אינו מוטל בספק. עוד טענו בקיסטון כי קיימת בעייתיות בשיתוף הפעולה המדובר בין כלל והפניקס והיא תידרש לעבור אישור של רשות התחרות.

 

כלל והפניקס דוחות את הטענות של קיסטון, במכתב נוסף ששיגרו אמש למחזיקי האג"ח התייחסו לכל הסעיפים שהופיעו במכתב והפריכו את הטענות. כאמור, בעקבות ההצעה הנוספת שהתקבלה נדחתה ההצבעה ואסיפת מחזיקי האג"ח נדחתה לשבוע הבא.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה