אשטרום נכסים במו”מ לרכישת שני נכסים מניבים באנגליה

תמורת העסקה כ-139 מיליון פאונד; שכר הדירה הצפוי משני הנכסים הוא 8.8 מיליון פאונד בשנה

חדשות ספונסר 15/04/2019 16:28

א+א-

אשטרום נכסים מתכבדת לדווח כי חברת הבת Ashtrom uk ,חברה בת בבעלות מלאה של החברה, שמקום מושבה בלונדון, מנהלת שני משאים ומתנים נפרדים, עם שני צדדי ג’ שונים שאינם תלויים אחד בשני, לרכישת שני נכסים מניבים בשתי ערים באנגליה.

 

הנכס הראשון הוא בניין משרדים בשטח של כ- 31,700 מ"ר מתוכם כ- 92% שטחי משרדים והיתרה שטחי מסחר ובנוסף 152 מקומות חניה, בתמורה של כ- 74 מיליון פאונד. נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה הבת, הנכס מושכר בתפוסה של כ- 90%. שכה"ד הצפוי להתקבל מהנכס הינו כ- 4.8 מיליון פאונד לשנה. החברה הבת תבחן את מימון התמורה כולה או חלקה על ידי גורם בנקאי. כמו כן, החברה הבת בוחנת את האפשרות לבצע את העסקה יחד עם שותף או שותפים נוספים.

 

הנכס השני הוא בניין משרדים בשטח של כ- 11,250מ"ר, מתוכם כ- 97% שטחי משרדים והיתרה שטחי מסחר הכוללים 109 מקומות חניה, בתמורה של כ- 64.9 מיליון פאונד. נכון למועד הדוח ולמיטב ידיעת החברה הבת, הנכס מושכר בתפוסה של כ-90% . שכה"ד הצפוי להתקבל מהנכס הינו כ-4 מיליון פאונד לשנה. החברה הבת תבחן את מימון התמורה כולה או חלקה על ידי גורם בנקאי.

 

השלמת העסקאות האמורות כפופה להשלמת בדיקת נאותות לנכסים, להתקשרות הצדדים בהסכם, לקבלת מימון בנקאי ולקבלת כל האישורים הנדרשים לרבות אישור דירקטוריון החברה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה