בקשה לתביעה ייצוגית נגד מרכנתיל בבעלות דיסקונט

עילות התביעה הן הפרת הוראות חוק שירות נתוני אשראי, הפרת חובות האמון, הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, הטעייה, פגיעה בפרטיות, הפרת החובה לשלוח דואר רשום והפרת חובה חקוקה

מערכת ספונסר 03/04/2019 16:01

א+א-

בנק דיסקונט מודיע כי היום לקראת צהריים, התקבלו בבנק מרכנתיל דיסקונט, חברת בת בבעלות מלאה של דיסקונט, כתב תביעה ובקשה לאישורה וניהולה כתובענה ייצוגית.

טענת המבקשים היא כי מרכנתיל פעל למסירת מידע שגוי לידי חברות המנהלות מאגרי מידע פיננסי אודות המבקש, מידע פיננסי אשר אינו אמור להופיע בדוחות האשראי הצרכני של יחידים בשל העובדה כי המבקש הסדיר חובו למרכנתיל בטרם חלפו 60 ימים מיום שליחת מכתב ההתראה. מסירת המידע כאמור, כך נטען, הינה בניגוד להוראות הדין. עוד נטען כי מסירת המידע המוטעה ורישום שלילי במאגרי המידע גרמו לכך שהמבקש התקשה לקבל אשראי, הלוואות, הגדלות מסגרות אשראי ועוד.

עילות התביעה הן הפרת הוראות חוק שירות נתוני אשראי, הפרת חובות האמון, הפרת הוראות חוק איסור לשון הרע, הטעייה, פגיעה בפרטיות, הפרת החובה לשלוח דואר רשום והפרת חובה חקוקה.

הקבוצה אותה מבוקש לייצג הוגדרה כדלקמן: "כל לקוחות המשיבה בעבר ו/או בהווה, אשר נמסר מידע שלילי אודותיהם על יד המשיב כאשר לקוחות אלו כבר הסדירו את חובם לבנק במועד ה-60 ימים מיום שליחת מכתב התראה על ידי המשיב, בתקופה שהחלה שבע שנים קודם למועד הגשת התביעה ותסתיים ביום אישור התובענה היייצוגית".

המבקשים העמידו סכום תביעתם לכלל חברי הקבוצה על סך של 10 מיליארד ₪.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה