חדשות שוק ההון

ביקום פנתה לבזק בנושא הגדלת ההון הרשום ואפשרות הנפקת זכויות

ביקום מבקשת "לבצע בחינה מעמיקה של כל הנתונים, ולפעול בשיתוף פעולה ובאחריות לטובתה של בזק"

חדשות ספונסר 03/04/2019 09:32

א+א-

מצבה העגום של בזק ושל הפירמידה כולה, הביא היום את בי קומיונקיישנס לפנות בכתב לבזק בהמשך לזימון האסיפה הכללית של בזק בנושא הגדלת ההון הרשום.

 

במסגרת פנייתה, הציעה ביקום לבזק כי על מנת שיתאפשר לכל המעורבים לתת את דעתם על המשמעויות וההשלכות הנגזרות מהגדלת ההון - כי יישקלו כל השיקולים הרלוונטיים, תוך גילוי מלא לכלל בעלי המניות, על מנת שניתן יהיה לקבל החלטה מושכלת.

 

בכלל זה, הציעה ביקום כי יינתנו הבהרות וילובנו הנושאים הבאים: א. בחינת מכלול אפשרויות המימון וההון החוזר העומדות בפני בזק. לא מן הנמנע כי קיימות חלופות איכותיות מעבר להנפקה כזו או אחרת; ב. לימוד צרכי המימון של בזק ולוחות הזמנים למימון זה על פני השנים הבאות; ג. בחינת השפעת המהלך על היתר השליטה והוראות הדין; ד. שיח מקדים עם הגורמים הרגולטורים המתאימים.

 

לעמדת ביקום, כחלק ממכלול השיקולים שעל בזק לשקול, עליה להתחשב, בין היתר, גם בהשפעה של המהלך על היתר השליטה, אשר הינו בעל משמעות ייחודית הנובעת מהיות בזק ספק "שירות חיוני".

 

לעמדת ביקום, באמצעות בירור מעמיק, ניתוח כלכלי ושיח מקדים עם הגורמים הרגולטוריים המתאימים, ניתן יהיה לקבל החלטות ברורות ומושכלות, אשר תוצגנה לכלל בעלי מניותיה של בזק תוך יצירת הליך מהיר ואיכותי. כבעלת השליטה בבזק, ביקום התנהלה ומתנהלת לאורך השנים באופן אחראי וענייני, כשלנגד עיניה טובתה של בזק, ולאור זאת הוצגה בקשתה של ביקום כאמור לעיל.

 

מהנימוקים המפורטים בפניה ביקשה ביקום לעכב את האסיפה המתוכננת, ללא הגבלה בזמן, עד להשלמת הבירורים והבדיקות הנדרשים.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה