חדשות שוק ההון

מישורים: הכנסות החברה בשנת 2018 עלו בכ-51% לעומת אשתקד והסתכמו בכ-723 מיליון ש”ח

החברה הציגה גידול של 16% בהון העצמי אשר עומד על כ 478 מיליון ש"ח

מערכת ספונסר 01/04/2019 10:49

א+א-

סך הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו בכ- 723.3 מיליון ש"ח (עלייה של כ-50.5%), לעומת סך של כ- 480.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות נבע מפעילות בתי המלון בארה"ב (כ-169 מיליון ש"ח) בעקבות הכללת פעילות 13 מלונות Marriott Courtyard, מגידול בפעילות הייזום בסקייליין (כ-45 מיליון ש"ח) וגידול בהכנסות ממגזר מניבים בארה"ב ובישראל (14 ו-7 מיליון ש"ח בהתאמה) בגין נכסים שנרכשו ב 2017 וב-2018 ואכלוס נכסים ושיפור ההכנסות נטו מהם. סך הכנסות החברה ברבעון הרביעי לשנת 2018 הסתכם בכ-217.8 מיליון ש"ח (עלייה של כ-90%), לעומת סך של כ-114.7 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

ה-NOI בשנת 2018 לנכסי החברה בישראל ובארה"ב בלבד (ללא סקייליין) הסתכם בכ-55.6 מיליון ש"ח (עלייה של כ-27.5%), לעומת NOI של כ-43.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור נבע בעיקר משיפור בתפוסה ובהתאם עלייה בהכנסות הנכסים המניבים לעומת אשתקד. ה-NOI ברבעון הרביעי לשנת 2018 צמח לכ-16.8 מיליון שקל (עלייה של כ-61%) לעומת סך של כ-10.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 

בשנת 2018 החברה הציגה לראשונה FFO הקרוב לאיזון לנכסי החברה בישראל ובארה"ב בלבד (ללא סקייליין) שהסתכם בתזרים שלילי של כ-0.3 מיליון ש"ח לעומת תזרים שלילי של כ-2.2 מיליון ש"ח אשתקד. ה-FFO ברבעון הרביעי לשנת 2018 צמח לכ-0.3 מיליון שקל לעומת תזרים שלישי של כ-0.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח התפעולי בשנת 2018 הסתכם בכ-129.3 מיליון ש"ח (עלייה של כ-110%), לעומת סך רווח של כ-61.6 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי לשנת 2018 הסתכם בכ-53.4 מיליון שקל (עלייה של כ-166%), לעומת כ-20.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.

הוצאות מימון נטו הסתכמו בשנת 2018 בכ-101.1 מיליון ש"ח לעומת כ-52.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול בהוצאות המימון בתקופה השוטפת נבע מהוצאות מימון בגין אגרות חוב סדרות ו’ ו-ח’ שהנפיקה החברה במהלך הרבעון השלישי לשנת 2017 והרבעון הראשון לשנת 2018, בהתאמה. 

דניאל לבנטל, מנכ"ל מישורים, מסר: "אנו שמחים לסכם את שנת 2018 עם תוצאות שיא כפי שבא לידי ביטוי בהמשך מגמת הצמיחה בפעילות החברה ובפרמטרים התפעוליים. במהלך השנים האחרונות אנו מיישמים את האסטרטגיה כפי שהצגנו בעבר ליצירת חברה מניבה, חזקה ואיכותית ופועלים במספר מישורים אשר השילוב ביניהם סייע לנו בהשגת התוצאות, תוך הנחת תשתית לצמיחה גם בשנים הבאות. בנוסף, פעילות הסולו של מישורים בלבד (ללא סקייליין), הציגה שנת שיא, ומציגה בין השאר שיפור ניכר ב-NOI  שעלה בכ-28% ומציגה NOI מייצג של כ- 70 מיליון ש"ח לשנה ו-FFO אשר לראשונה בהיסטוריה של מישורים סיים מאוזן, עם צפי ל FFO חיובי בשנת 2019.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה