יוניטרוניקס: הרווח הנקי ב-2018 עלה פי 10 והסתכם ב-10 מיליון ₪

החברה מדווחת בפעם האחרונה כיחידה אחת על שני מגזרי הפעילות; תחום הפתרונות האוטומטיים פוצל לחברת יוטרון; צבר הזמנות החברה מסתכם ב-257 מיליון ₪

חדשות ספונסר 28/03/2019 14:30

א+א-

חברת יוניטרוניקס, הפועלת בשוק מוצרי האוטומציה, וחברת יוטרון, שהתפצלה ממנה ומתמקדת בשוק החניונים הרובוטיים האוטונומיים והמחסנים האוטומטיים, הנמצאות בשליטת קרן פימי, פרסמו את תוצאותיהן לרבעון הרביעי ולשנת 2018. התוצאות משקפות גידול מתמשך בהכנסות, לצד שיפור חד ברווחיות וברווח הנקי.

 

ההכנסות של יוניטרוניקס (המאחדת את שתי הפעילויות) ב-2018 גדלו בכ-9% לכ-202 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 185 מיליון שקל ב-2017. ברבעון הרביעי של 2018 גדלו ההכנסות בכ-9% לכ-57 מיליון שקל, לעומת הכנסות של כ- 52.2 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2017. הכנסות 2018 משקפות צמיחה של כ- 35.5% בתוך שנתיים ומעידות על הצמיחה בביקוש לפתרונות החברה בשני מגזרי הפעילות הן בתחום הפתרונות האוטומטיים והן בתחום המוצרים.

 

הכנסות מגזר המוצרים הסתכמו ב-2018 בכ-135 מיליון שקל, כ-67% מסך הכנסות החברה, וגדלו בכ-11.8 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ- 123.2 מיליון שקל ב-2017. העלייה בהיקף מכירות המוצרים נובעת מגידול בפעילות שיווקית במספר שווקים נבחרים בעולם ומהשקת מוצרים חדשים.

 

הכנסות מגזר פתרונות אוטומטיים (שפוצלו לחברת יוטרון) הסתכמו ב-2018 בכ-66.7 מיליון שקל, כ-33% מסך הכנסות החברה, וגדלו בכ-5.3 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ- 61.4 מיליון שקל ב-2017. העלייה בהיקף ההכנסות נובעת עלייה במספר והיקף הפרויקטים בביצוע בארה"ב. 

 

ב-2018 דיווחה יוטרון על הסכמים משמעותיים להקמת חניונים רובוטיים בערים בוסטון ויוסטון בארה"ב בהיקף מצטבר של כ- 108.7 מיליון שקל וכן הסכם להקמת מערכת אחסון אוטונומית עבור לקוח בישראל בהיקף של כ- 12.5 מיליון שקל. מאז תחילת 2019 חתמה יוטרון על ארבעה הסכמים חדשים להקמת חניונים אוטונומיים בניו יורק בסכום כולל של כ- 67.5 מיליון שקל. 

 

החברה מדווחת כי נכון ליום ה-31.12.2018 גדל צבר ההזמנות לכ-196 מיליון שקל בהשוואה לצבר הזמנות בהיקף של כ- 138 מיליון שקל בסוף 2017. מתוך צבר ההזמנות, נכון לסוף 2018, כ-91% מקורו בהזמנות בתחום החניונים האוטומטיים. כ-90 מיליון שקל מתוך צבר ההזמנות צפויים להיות מוכרים כהכנסות ב-2019. ליום ה-17.3.2019 גדל צבר ההזמנות לכ-257 מיליון שקל. הגידול החד בצבר ההזמנות נובע מקצב קבלת ההזמנות לביצוע עבור פרויקטים חדשים. 

 

לאחר תקופת הדוח הועברה פעילות החברה בתחום הפתרונות האוטומטיים לחברת יוטרון בע"מ, חברה אחות של יוניטרוניקס. המהלך האסטרטגי לפיצול הפעילות הושלם, והחל ב-14.3.2019 נסחרות שתי החברות - יוניטרוניקס ויוטרון בנפרד. מהלך הפיצול הינו מהלך אסטרטגי שיאפשר מיקוד טוב יותר במנועי הצמיחה ושיפור הרווחיות של שתי החברות.

 

הרווח הגולמי של יוניטרוניקס ב-2018 הסתכם לכ-73.6 מיליון שקל, גידול של כ- 33% בהשוואה לכ-55.4 מיליון שקל ב-2017. שיעור הרווח הגולמי מסך הכנסות החברה הגיע ב-2018 לכ-36.4% בהשוואה לשיעור רווחיות גולמית של כ- 29.9% ב-2017. ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם הרווח הגולמי בכ- 22.5 מיליון שקל, גידול של כ- 36% בהשוואה לרווח גולמי של כ- 16.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2017. הרווחיות הגולמית ברבעון הרביעי של 2018 עלתה לכ-39.4% מסך ההכנסות, בהשוואה לרווחיות של כ- 31.6% ברבעון המקביל. תחום המוצרים שמר על שיעור רווח גולמי גבוה של כ-44%.

 

בתחום הפתרונות האוטומטיים שיעור הרווח הגולמי הממוצע לשנת 2018 עמד על כ-21% לעומת כ- 4% ב-2017. התרומה העיקרית לשיפור נובעת מהתייעלות תפעולית בתחום הפתרונות האוטומטיים. 

 

הרווח הנקי ב-2018 הסתכם בכ-10.2 מיליון שקל, גבוה פי כ- 10 מרווח נקי של כ-1 מיליון שקל ב-2017. ברבעון הרביעי של 2018 הסתכם הרווח הנקי בכ-6 מיליון שקל, זינוק של כ- 275% לעומת רווח נקי של כ- 1.6 מיליון שקל ברבעון המקביל.

 

קרן פימי מחזיקה בכ- 50% מהון המניות של יוניטרוניקס, וחיים שני מחזיק בכ- 22% מהון המניות. שני הגיב על הדו"חות ואמר: "תוצאות 2018 מציגות המשך צמיחה בשני מגזרי הפעילות, מגזר המוצרים ומגזר הפתרונות האוטומטיים, תוך גידול ניכר ברווח וברווחיות. מגזר הפתרונות האוטומטיים (אשר פוצל ליוטרון) עבר השנה לרווח תפעולי והביקוש הגובר לפתרונות החניונים האוטונומיים, כמו גם היתרונות התחרותיים שלנו ומספר והיקף הזכיות עליהם אנו מדווחים בשוק האמריקאי, מעידים על כדאיות ועיתוי החלטתנו לפיצול הפעילויות ומתן האפשרות למשקיעים ליהנות מהשאת ערך בשתי החברות הציבוריות". 

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה