חדשות שוק ההון

הכנסות מיטב דש הסתכמו ב-890 מיליון ש”ח בשנת 2018

היקף הנכסים המנוהלים של מיטב דש בקרנות הפנסיה עומד על כ-10 מיליארד ₪; החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 15 מיליון ₪

חדשות ספונסר 28/03/2019 10:53

א+א-

בית ההשקעות מיטב דש רשם הכנסות של 890 מיליון ש"ח בשנת 2018, בהשוואה להכנסות של 874 מיליון ש"ח בשנת 2017. עיקר העלייה נובעת מהכנסות חבר הבורסה והברוקראז’ המוסדי, קרנות נאמנות ואשראי חוץ בנקאי באמצעות חברת פנינסולה בה מיטב דש הינה בעלת שליטה, בקיזוז הירידה בהכנסות מניהול קופות גמל. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות בכ-222 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-221 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד.

 

ה-EBITDA המנוטרלת בשנת 2018 הסתכמה בסך של 235 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-243 מיליון ש"ח בשנה הקודמת. ה-EBITDA המנוטרלת ברבעון הרביעי הסתכמה בסך של כ-52 מיליון ש"ח לעומת כ-61 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי אשתקד. עיקר הירידה נובעת מגידול בהוצאות הנובעות מיישום תיקון 28 ובפגיעה בהכנסות, ובעיקר בדמי הניהול המשתנים, בקרנות הסל כתוצאה מתנאי השוק החריגים בדצמבר 2018. פגיעה זו תוקנה במלואה לאחר תום הרבעון.

 

הרווח הנקי לשנת 2018 עמד על כ-77 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-106 מיליון ש"ח בשנת 2017, שכלל רווח בגין שערוך ההחזקה במניות בבורסה לניירות ערך בתל אביב ע"י מיטב דש טרייד. הרווח הנקי ברבעון הרביעי עמד על כ-14 מיליון ש"ח בהשוואה לרווח נקי של כ-25 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

הכנסות חבר הבורסה והברוקראז’ המוסדי בשנת 2018 עמדו על כ-105 מיליון ש"ח לעומת 77 מיליון ש"ח בשנה שעברה, גידול של כ-36%. ברבעון הרביעי הסתכמו הכנסות חבר הבורסה והברוקראז’ המוסדי בכ-29 מיליון ש"ח לעומת 22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

פעילות קרנות הנאמנות ממשיכה להוביל את שוק קרנות הנאמנות עם נכסים בשווי של מעל 35 מיליארד ש"ח וממשיכה בגיוסים בקרנות הנאמנות המסורתיות. ההכנסות מקרנות בשנת 2018 עמדו על כ-197 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-192 מיליון ש"ח בשנת 2017. ברבעון הרביעי הסתכמו ההכנסות מקרנות בכ-51 מיליון ש"ח לעומת 48 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

 

פעילות תכלית מדדים, שהושפעה מתיקון 28 שנכנס לתוקף ברבעון הרביעי של 2018, רשמה הכנסות של 113 מיליון ש"ח בשנת 2018, בדומה להכנסות בשנת 2017. ברבעון הרביעי הושפעו תוצאות תכלית מסכום נמוך בהכנסות מדמי הניהול המשתנים שנכנסו לתוקף לראשונה ברבעון זה, זאת לאור תנאי שוק חריגים ומהוצאות בעקבות תיקון 28. מתחילת 2019 קיים בתכלית גידול מהכנסות מדמי הניהול המשתנים. החברה פועלים להשלמת המיזוג בין חברת הקרנות לבין תכלית.

 

היקף הנכסים המנוהלים בסוף הרבעון הרביעי 2018 עמד על כ-126 מיליארד ש"ח, בהשוואה לשווי הנכסים בסוף 2017 שעמד על כ-132 מיליארד ש"ח. הירידה בהיקף הנכסים נובעת בעיקרה מהירידות בשווקים הפיננסיים בדצמבר 2018 ומפדיונות בענף קרנות הסל. נכון לסוף פברואר 2019 היקף הנכסים המנוהלים עומד על 131 מיליארד ש"ח.

 

אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש השקעות: " ברבעון הרביעי של 2018 חווה השוק כולו ירידות שהשפיעו גם על תוצאות הפעילות שלנו. עיקר הירידה ברווחיות ברבעון הרביעי נובעת מגידול בהוצאות הנובעות מיישום תיקון 28 ומהכנסות נמוכות בגין דמי ניהול משתנים בקרנות הסל לאור התנודות החריגות בשווקים. יחד עם זאת, ניתן לומר כי השיפור בשווקים ברבעון הראשון של שנת 2019 כבר נותן את אותותיו. אחת החוזקות שלנו היא בגיוון הפעילויות אותן אנו מנהלים אשר מפחיתה את הזיקה לשוק ההון ויוצרת בידול מהמתחרים וכן פיזור סיכונים.

 

תיקון 28 שיצא לפועל ברבעון האחרון במסגרתו הפכו תעודות הסל לקרנות סל והשפיע על תוצאות תכלית, דרש מאיתנו היערכות מאסיבית וכיום אנו ממשיכים בניהול קרנות סל תוך השקת מוצרים חדשים."

 

ברבעון הרביעי צמחה הפעילות שלנו בתחום קרן הפנסיה הנבחרת וכעת אנחנו מנהלים בתחום זה כ-10 מיליארד ש"ח עבור כ- 285 אלף לקוחות. קרן הפנסיה של מיטב דש דורגה במקום הראשון מבין קרנות הפנסיה בישראל במדד שביעות רצון הלקוחות של רשות שוק ההון לשנת 2018 ואנחנו גאים בכך מאוד".

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה