חדשות שוק ההון

אמנת: ההכנסות בשנת 2018 הסתכמו ב-357.9 מיליון ₪

החברה מציגה עלייה במחזור בתחום המחשוב וירידה ברווח הנקי בגלל המכירה של חברת הבת אמגון; תחלק דיבידנד של 4 מיליון ₪

חדשות ספונסר 27/03/2019 14:25

א+א-

חברת אמנת ניהול ומערכות פרסמה היום את תוצאותיה לשנת 2018, בהם היא מציגה עלייה במחזור בתחום המחשוב, בין היתר, על רקע רכישת חברת קונקור ורווח של כ- 10.3 מיליון שקל (ירידה בהשוואה לרווח אשתקד, שכלל את רווחיותה של חברה בת של אמגון שנמכרה ברבעון הרביעי של 2017 ולאור קיצור שבוע העבודה במשק). אמנת שומרת על איתנות פיננסית ועל צבר הזמנות גבוה. החברה מדווחת על חלוקת דיבידנד של 4 מיליון שקל, דיבידנד ראשון המחולק בשנת 2019.

 

הכנסות אמנת בשנת 2018 הסתכמו בכ-357.9 מיליון שקל, בהשוואה להכנסות של כ-333.5 מיליון שקל אשתקד.

 

הרווח הגולמי של אמנת בשנת 2018 הסתכם בכ-25.5 מיליון שקל, בהשוואה לרווח גולמי של כ- 25.9 מיליון שקל בשנת 2017.

 

הרווח מפעולות רגילות של אמנת בשנת 2018 הסתכם בכ-9.1 מיליון שקל, לעומת רווח מפעולות רגילות של כ- 11.6 מיליון שקל אשתקד. הרווח הנ"ל אינו כולל את רווחי החברות שבהן השליטה משותפת.

 

הרווח לתקופה המיוחס לבעלים של חברת האם בשנת 2018 הסתכם בכ-10.3 מיליון שקל, בהשוואה לרווח של כ-15.9 מיליון שקל בשנה הקודמת (כולל מימוש השקעה בסוף שנת 2017).

 

צבר ההזמנות של החברה עומד על מעל 15 חודשי פעילות. צבר ההזמנות מעניק לאמנת תשתית איתנה לפעילות ולצמיחה ונובע הן מכניסת עבודות באופן שוטף והן מפרויקטים רב שנתיים שנתקבלו בחברה.

 

על פי החלטת דירקטוריון החברה על מדיניות חלוקת דיבידנד חצי שנתית שלא יפחת מ-75% מהרווח של החברה המיוחס לבעלים של חברת האם, יחולק סכום של 4 מיליון שקל כדיבידנד בחודש מאי 2019. החברה החליטה על המשך מדיניות חלוקת דיבידנד גם לשנים 2019 ו2020.

 

יו"ר הדירקטוריון אברהם אסף אמר בתגובה לדו"ח: "הגישה האסטרטגית של הקבוצה, הפעילות המגוונת, יכולתנו לאתר הזדמנויות עסקיות וגורמי צמיחה, כניסתם של פרויקטים רב שנתיים כפי שבאים לידי ביטוי בצבר ההזמנות הגבוה, ומדיניות עסקית זהירה וקפדנית אפשרו לנו להתמודד בהצלחה בסביבה תחרותית, בירידה של מעל 2% בהיקף שעות העבודה כתוצאה מהחלטה כללית במשק של קיצור שבוע העבודה, ולהציג גם הפעם רווחים לשותפים באמנת ולהכריז על חלוקת דיבידנד חצי שנתית, על פי מדיניות החברה"

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה