זינוק של 33% ברווח הנקי המיוחס לבעלי המניות של דור אלון ב-2018

מחזור המכירות השנתי הסתכם ביותר מ-7 מיליארד ₪; החברה חילקה במהלך 2018 דיבידנד בסך 60 מיליון ₪; מנכ"ל החברה עודד בלום הודיע על פרישה לאחר 20 שנה בחברה

חדשות ספונסר 25/03/2019 10:13

א+א-

חברת האנרגיה דור אלון שבשליטת איש העסקים מוטי בן משה, מדווחת על רווחי שיא ב-2018, שנה שנייה ברציפות, עם זינוק של כ- 33% ברווח הנקי המיוחס לבעלים, לכדי 137.4 מיליון ש"ח לעומת כ-103.5 מיליון ש"ח אשתקד. במהלך 2018 , מחזור המכירות של מוצרי המזון וצריכה אחרים, בכלל הרשת לרבות זכיינים, חצה את רף ה-1.1 מיליארד ₪.

 

הרווח הגולמי של דור אלון בשנת 2018, עמד על כ- 876 מיליון ש"ח - גידול של כ-2% לעומת כ-862 מיליון ש"ח אשתקד. הגידול נבע בעיקר מצמיחה ברווח הגולמי של החנויות העצמאיות, כנגזרת מגידול במחזור המכירות. גידול זה מהווה הישג משמעותי, מאחר והוא הושג על אף השפעת ההפחתה במרווח השיווק של בנזין 95 בתקופה הנוכחית ועל אף העובדה שבתקופה המקבילה נהנתה החברה מרווחי מלאי של כ-6.4 מיליון ש"ח.

 

הרווח התפעולי של דור אלון בשנת 2018 הסתכם לסך של כ-235.7 מיליון ש"ח, גידול של כ-62% לעומת הרווח התפעולי אשתקד. מעיון בדוחות עולה, כי הרווח התפעולי בנטרול ההכנסות מעליית ערך נדל"ן להשקעה והכנסות/הוצאות אחרות, הסתכם לסך של כ-151 מיליון לעומת כ-136 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. החברה מציינת כי הגידול ברווח התפעולי הושג על אף השפעת עליית שכר מינימום בין התקופות וכאמור, על אף ההפחתה במרווח השיווק של בנזין 95 במהלך 2018.

 

בתחום מתחמי התדלוק והמסחר הסתכם סך ה-EBITDA לכ-204 מיליון ש"ח לעומת כ-198 מיליון ש"ח בשנת 2017 . גידול זה הושג בעיקר בזכות גידול במכירות וברווחיות של חנויות הנוחות "אלונית". בכוונת החברה להמשיך ולהרחיב את הפרישה הארצית של רשת מתחמי התדלוק והמסחר שלה וכבר במהלך השנתיים הקרובות לפתוח עוד כ-5 מתחמי תדלוק נוספים.

 

בתחום פעילות השיווק הישיר, צמח ה-EBITDA לכ-46 מיליון ש"ח, גידול של כ-5% בהשוואה לתקופה מקבילה אשתקד. החברה ממשיכה להגדיל את מצבת הלקוחות הפרטיים והמסחריים הקטנים שלה בתחום הגפ"מ ובמקביל מרחיבה את פעילותה בתחום שיווק גז טבעי ללקוחות תעשייתיים. במהלך שנת 2018 השלימה החברה את רכישת אמגזית העוסקת בשיווק מוצרי גז וקמפינג ופועלת לשילוב פעילות אמגזית עם הפעילויות הקיימות הן בתחום הקמעונאי והן בתחום הגפ"מ.

 

דור אלון, הנסחרת במדדים ת"א 90 ות"א 125, חילקה במהלך שנת הדוח לבעלי מניותיה דיבידנד בסך 60 מיליון ש"ח וביום 3 במרץ 2019, חילקה החברה דיבידנד נוסף בסך של 60 מיליון ש"ח. דור אלון הינה חברה בת של אלון רבוע כחול ישראל (69.93%) שבבעלותו המלאה של בן משה, הממשיך במימוש החזון האסטרטגי שלו להפיכת דור אלון מחברת דלק לקבוצה מובילה בתחומי האנרגיה (ייצור ושיווק), תשתיות, נדל"ן מניב וקמעונאות, תוך העצמת מקורות הרווח שאינם ממכירת דלקים.

 

החל משנת 2016 נכנסה דור אלון לתחום ייצור החשמל ואספקתו וצפויה להשלים בימים אלה את הקמת תחנת הכוח בקרית גת, כאשר כל הספק התחנה כבר משווק. תחנת הכוח צפויה להתחיל בהפעלה מסחרית החל מהרבעון הרביעי של 2019. התחנה אמורה לייצר הכנסות בהיקף שנתי של כ-135 עד 150 מיליון ש"ח, ו- EBITDA בהיקף של כ-62 עד 65 מיליון ש"ח . כמו כן החברה ציינה בדוחותיה כי נחתם לאחרונה מסמך הבנות לפיו חברת דוראד תפעל כמספק חשמל אשר ירכוש את ייצור החשמל מתחנת הכוח לתקופה של 5 שנים. מהלך זה יביא לאופטימיזציה של של רווחיות התחנה תוך הפחתת סיכוני הפעלה.

 

במקביל להרחבת הפעילות העסקית בתחום ייצור החשמל, שתהווה פעילות משמעותיות בדור אלון בשנים הבאות, החברה ממשיכה בפיתוח הנדל"ן שברשותה. לדור אלון נדל"ן מניב ובתהליכי בניה בהיקף של יותר מ-150,000 מ"ר. דור אלון ממשיכה במימוש הפוטנציאל הנדל"ני בצמוד למתחמי התדלוק שהיא מפעילה ברחבי ישראל, כמו גם מחוצה להם. במהלך תקופת הדוח הגדילה דור אלון את חלקה בהון המניות של פרוייקט הנדל"ן אלוני ים שבדרום אזור התעשייה של הרצליה פיתוח, לכ-74%. נכון לתקופת הדוח, לפרוייקט היתר בניה להיקף של למעלה מ 110 אלף מ"ר שטחי משרדים מסחר וחניות, והחברה בוחנת אפשרות לתוספת זכויות משמעותית במקרקעין.

 

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים דיווחה דור אלון כי מנכ"ל חברת הבת לניהול מתחמים קמעונאיים, עמית זאב, ימונה למנכ"ל דור אלון, לאחר שהמנכ"ל, עודד בלום, הודיע על כוונתו לפרוש לאחר 20 שנות פעילות בחברה.

 

יו"ר דירקטוריון דור אלון, ישראל יניב והמנכ"ל היוצא עודד בלום ציינו, כי הרווח הנקי של כ-137 מיליון ש"ח שהושג בשנת 2018, הינו הרווח הגבוה מאז הקמת החברה והושג על אף הפחתה במרווח הבנזין 95 המפוקח ועלייה בשכר המינימום. דור אלון תמשיך לגוון את תחומי פעילותה, תמהיל הכנסותיה ורווחיה. כל אלו צפויים לתרום משמעותית לצמיחה העתידית של הקבוצה, תוך שמירה על איתנותה הפיננסית והשבחת הערך לבעלי המניות " אמרו יניב ובלום.

 

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה