חדשות שוק ההון

הרווח הנקי של ישרס גדל בשנת 2018 ב-24% ל-408.6 מיליון שקל

ה-FFO המותאם בשנת 2018 הסתכם ב-212.9 מיליון שקל, עלייה של כ- 25% לעומת התקופה המקבילה; דירקטוריון ישרס אישר חלוקת דיבידנד של כ-38 מיליון שקל

חדשות ספונסר 20/03/2019 11:55

א+א-

קבוצת ישרס מדווחת על תוצאותיה הכספיות לשנת 2018 ומעדכנת כי תחום הנדל"ן המניב של הקבוצה רשם NOI (הכנסות נטו משכר דירה) של כ-301.2 מיליון שקל בשנת 2018, לעומת כ-294.4 מיליון שקל בשנת 2017. הגידול ב-NOI נובע בעיקר מעלייה בהכנסות מהנכסים בנתניה ובהר חוצבים בירושלים כתוצאה מעלייה בשיעורי התפוסה.

 

ה-FFO המותאם (הריאלי) שרשמה החברה בשנת 2018 עלה בכ-25% ל-212.8 מיליון שקל לעומת 169.8 מיליון שקל בשנת 2017. הגידול נובע בין היתר מהעלייה ב- NOI וממכירת הזכויות בקרקע בפרויקט משרד החוץ בירושלים. 

 

הרווח הנקי של ישרס גדל בשנת 2018 ב-24% ל-408.6 מיליון שקל לעומת 330.3 מיליון שקל בשנת 2017. הגידול ברווח הנקי נובע מהשיפור בהכנסות וברווחיות, מרווח שנרשם ממימוש חברת גט"י רם, מרווח במכירת הקרקע במשרד החוץ וכן משערוך נכסים כגון מתחם אוליבקס בפתח תקווה והגנים הטכנולוגיים.

 

ערך הנדל"ן להשקעה ונדל"ן להשקעה בהקמה של ישרס הסתכם ב-5.396 מיליארד שקל, לעומת 4.622 מיליון שקל בשנה הקודמת. הגידול נובע בין היתר מרכישת המתחם בנווה אילן תמורת כ-255 מיליון שקל, במהלך הרבעון הרביעי, מביצוע התאמות לשוכרים ומשערוך נכסי החברה.

 

ההון המאוחד ליום 31.12.18 הסתכם בכ-2.9 מיליארד שקל והוא מהווה כ-45% מסך המאזן, לעומת כ-2.6 מיליארד שקל ביום 31.12.2017, שהיווה כ- 44% מסך המאזן.

 

במקביל לאישור הדו"חות השנתיים, אישר דירקטוריון ישרס חלוקת דיבידנד נוסף של כ-38 מיליון שקל בגין 2018, המתוספים לכ-60 מיליון שקל שחילקה החברה למשקיעים במהלך השנה. סה"כ חילקה החברה 18 שקל למניה בגין 2018.

 

בנוסף, בכוונת החברה לחלק דיבידנד בגין שנת 2019 בסך כולל של כ-76 מיליון שקל 14 שקל למניה אשר מחציתו תשולם בחודש יוני 2019 כ-38 מיליון שקל-7 שקל למניה ומחציתו בחודש דצמבר 2019 כ-38 מיליון שקל, 7 שקל למניה.

 

שלמה איזנברג, יו"ר ישרס, אמר: "תוצאות 2018 משקפות את המשך הצמיחה בהכנסות וברווחיות לצד רווחים חד פעמיים כתוצאה ממימוש קרקעות כגון מתחם משרד החוץ. במהלך השנה המשיכה הקבוצה להרחיב את תיק הנכסים המניבים על ידי בניית נכסים חדשים על קרקעות בבעלות ועל ידי רכישת נכסים חדשים, כדוגמת מתחם נווה אילן. במהלך 2019 נתחיל במיצוי פוטנציאל ההשבחה הרב שאנו רואים במתחם זה".

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה