חדשות שוק ההון

מלם תים: ההכנסות ב-2018 חצו לראשונה את רף 2 מיליארד השקל

החברה הודיעה על חלוקת דיבידנד של 15.3 מיליון שקל ; בנוסף, החליטה החברה להגדיל את חלוקת הדיבידנד הצפויה בשנת 2019 לסכום של 30 מיליון שקל ומעלה

חדשות ספונסר 19/03/2019 16:47

א+א-

מלם תים, קבוצת שירותי ה-IT מדווחת על תוצאותיה העסקיות לרבעון הרביעי של 2018 ולשנה כולה ומעדכנת כי הכנסות הקבוצה לרבעון הרביעי של 2018 הסתכמו בכ-581.3 מיליון שקל, גידול של 8.1% ביחס להכנסות ברבעון המקביל בשנת 2017, שהסתכמו ב- 537.9 מיליון שקל. ההכנסות בכל שנת 2018 חצו את רף ה- 2 מיליארד שקל, גידול של כ-4.9% ביחס להכנסות בשנת 2017, שהסתכמו בכ-1.9 מיליארד שקל.

 

הרווח הנקי לרבעון הרביעי של שנת 2018 הסתכם בכ-25.9 מיליון שקל, עלייה של כ-37.6% לעומת הרווח הנקי ברבעון המקביל ב-2017, שעמד על כ-18.8 מיליון שקל. הרווח הנקי בכל שנת 2018 הסתכם ב- 68.3 מיליון שקל - עליה של 5.8% ביחס לרווח הנקי ב-2017. הגידול נובע מהפרשי שער ומירידה בשיעור הריבית שמשלמת הקבוצה בגין אשראי מתאגידים בנקאיים.

 

הכנסות מגזר מיקור החוץ הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-124.7 מיליון שקל, עלייה של 19.1% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, שנרשמה בעיקר מגידול בהכנסות שנבע מחגי תשרי שחלו כולם ברבעון השלישי של 2018, בעוד שבתקופה המקבילה אשתקד התחלקו בין הרבעון השלישי לרביעי, וכן מגידול אורגני בהיקף הפעילות ומספר ימי עבודה רב יותר ביחס לתקופה המקבילה אשתקד (בשל עיתוי החגים). ההכנסות לכל שנת 2018 ממגזר זה הסתכמו ב- 436.3 מיליון שקל, גידול של 9.5% ביחס לשנת 2017.

 

הכנסות מגזר התוכנה והפרויקטים הסתכמו ברבעון הרביעי של שנת 2018 ב-127.6 מיליון שקל, גידול של 31.1% ביחס לרבעון המקביל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מעיתוי חגי תשרי ומגידול אורגני. ההכנסות לכל שנת 2018 במגזר זה הסתכמו ב-409.3 מיליון שקל, גידול של 15.9% ביחס לשנת 2017.

 

הכנסות תחום שירותי שכר, משאבי אנוש וחיסכון ארוך טווח הסתכמו ברבעון הרביעי של 2018 ב-44.6 מיליון שקל, עלייה של 1.5% לעומת הכנסות של 43.98 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. זאת, בעיקר על רקע גידול אורגני בפעילות. ההכנסות לכל שנת 2018 במגזר זה עמדו על 177.5 מיליון שקל, גידול של 4.2% ביחס לשנת 2017.

 

הכנסות מגזר התשתיות והחומרה הסתכמו ב- 284.3 מיליון שקל ברבעון הרביעי של 2018 – ירידה של 2.6% לעומת התקופה המקבילה. ההכנסות לכל שנת 2018 במגזר זה עמדו על 977.9 מיליון שקל, ירידה של 0.9% ביחס לשנת 2017.

 

סך ההון העצמי של הקבוצה במאוחד עמד על 491.5 מיליון שקל בסוף 2018 והוא מהווה 39.4% מסך המאזן. זאת, לעומת כ-444.3 מיליון שקל בסוף 2017 המהווים 34.3% מהמאזן בסוף 2017. הגידול נובע בעיקר מהרווח לתקופה בקיזוז דיבידנד ששולם.

 

במועד אישור הדו"חות השנתיים אישרה החברה חלוקת דיבידנד בהיקף של 15.3 מיליון שקל בגין שנת 2018, המתוספים ל- 19.8 מיליון שקל שחולקו במהלך השנה. סה"כ חילקה החברה 16 שקל למניה בגין 2018. בנוסף, החליטה החברה להגדיל את חלוקת הדיבידנד הצפויה בשנת 2019 כך שתסתכם בלפחות 30 מיליון שקל.

 

שלמה איזנברג, יו"ר מלם תים, אמר: "התוצאות הכספיות ב-2018 בכלל וברבעון הרביעי בפרט מצביעות על המשך שיפור הביצועים העסקיים של מלם תים בכל הפרמטרים העיקריים. בין היתר, העלינו השנה לאוויר בהצלחה את פרויקט שער עולמי במסגרת ההסכם מול אגף המכס. בתחום תפעול הגמל חתמנו על הסכם משמעותי לתפעול קופות הגמל וההשתלמות של בית ההשקעות פסגות. ביצועים אלה אפשרו לדירקטוריון החברה לאשר חלוקת דיבידנד נוסף בגין 2018, ולהגדיל את החלוקה הצפויה בשנת 2019".

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה