תוצאות חזקות לחילן ב-2018, ההכנסות צמחו ב-12%

הרווח הנקי הסתכם ב-111 מיליון ₪, עלייה של 11% מהתקופה המקבילה; החברה הכריזה על חלוקת דיבידנד של כ-22.5 מיליון ₪

חדשות ספונסר 19/03/2019 11:37

א+א-

חברת חילן, הפועלת בתחום ה-IT (טכנולוגית המידע), פרסמה היום את תוצאותיה לרבעון הרביעי ולשנת 2018.

 

הכנסות החברה בשנת 2018 הסתכמו בכ-1.475 מיליארד ש"ח, לעומת כ-1.319 מיליארד ש"ח בשנת 2017, עלייה של כ- 11.9% הנובע מצמיחה בכל מגזרי הפעילות. הכנסות החברה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-411.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-349.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-17.6%.

 

הרווח התפעולי בשנת 2018 הסתכם בכ-151.3 מיליון ש"ח (המהווה 10.3% מההכנסות), לעומת 133.3 מיליון ש"ח (המהווה 10.1%) בשנת 2017, גידול של כ-13.5%. הרווח התפעולי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-46.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-11.4% מההכנסות) לעומת כ-37.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-10.7% מההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-24.9%.

 

ה-EBITDA בשנת 2018 הסתכמה בכ-172.4 מיליון ש"ח, לעומת כ-154.1 מיליון ש"ח בשנת 2017, עלייה של כ-11.9%. ה-EBITDA ברבעון הסתכמה בכ-52.9 מיליון ש"ח (המהווה כ-12.9% מסך ההכנסות), לעומת כ- 42.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-12.2% מסך ההכנסות), גידול של כ-23.5%.

 

הרווח הנקי בשנת 2018 הסתכם בכ-111.3 מיליון ש"ח (המהווה כ-7.5% מסך ההכנסות), לעומת 100.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-7.6% מסך ההכנסות), בשנת 2017, גידול של כ-11.1%. הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם בכ-36.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-8.8% מסך ההכנסות), לעומת כ-27.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-7.9% מסך ההכנסות), ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-32.0%.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה ליום 31 בדצמבר 2018, הסתכם לכ-323.7 מיליון ש"ח לעומת כ-286.1 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2017. הגידול בהון המיוחס לבעלי מניות החברה נובע מרווחי החברה לשנה בקיזוז דיבידנד שחולק, וזקיפת קרנות הון בחובה.

 

תזרים המזומנים של החברה שנבע מפעילות שוטפת לשנת 2018 הסתכם בכ-78.5 מיליון ש"ח, לעומת תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת של כ-120.6 מיליון ש"ח בשנת 2017. הקיטון בתזרים המזומנים נובע בעיקר מהפרשי עיתוי בסעיפי הון חוזר בשל הרחבת הפעילות העסקית.

 

אבי באום, יו"ר קבוצת חילן, הגיב לדו"חות ואמר: " "אנו שמחים לסכם גם את שנת 2018 כשנה מוצלחת מאוד תוך הצגת צמיחה דו ספרתית בהכנסות, ברווח התפעולי וברווח הנקי של הקבוצה. זוהי השנה החמש עשרה ברציפות שחילן מציגה תוצאות שיא של צמיחה בהכנסות וברווחים. התוצאות המרשימות של הרבעון והשנה בכללותה משקפות עשייה מרובה, מקצועיות וערך מוסף אותם אנו מציפים בפני לקוחותינו לאורך זמן. אנו מרוצים מאוד מהמשך מגמת הצמיחה ומתוצאות העסקיות של השנה ופועלים במרץ בכדי לשמר מגמה זו גם בעתיד.

 

בתום הרבעון, השלמנו את רכישת חברת ITway"". רכישה זו מהווה נדבך חשוב באסטרטגיה בה הקבוצה נוקטת בשנים האחרונות להרחבת הפעילות העסקית שלה ואני משוכנע שהרכישה תתרום להרחבת פעילותינו בתחום ה-"Cloud" בישראל. אנו פועלים בנמרצות לשמר את מגמת הצמיחה החיובית של הקבוצה חרף האתגרים וזאת על בסיס תכניות הצמיחה האסטרטגיות של הקבוצה. נמשיך לשקוד על השבחת הפעילויות הקיימות ובחינת מיזוגים ורכישות סינרגטיים אשר יהוו מכפיל כוח ויתרמו להרחבת הפעילות העסקית של הקבוצה."

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה