חדשות שוק ההון

דלק קידוחים מתפצלת ומקימה חברת בת שתיסחר בלונדון

תכנית הפיצול כוללת העברה של נכסי לוויתן ואפרודיטה; המטרה להציף ערך בזכות חשיפה לציבור משקיעים בינלאומי חדש

חדשות ספונסר 18/03/2019 10:56

א+א-

דירקטוריון דלק קידוחים החליט אמש לקדם תכנית לפיצול נכסי השותפות. על פי הדירקטוריון "פעולה כזו צפויה להציף ערך משמעותי לכלל מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפות".

 

תכנית הפיצול הנבחנת כוללת העברת נכסי מאגר לוויתן ואפרודיטה לתאגיד ייעודי זר שתקים השותפות. הנכסים הקשורים לאחזקות במאגר תמר ודלית לא יועברו הלאה. מניות התאגיד החדש יחולקו כחלוקה בעין לבעלי יחידות ההשתתפות. בנוסף מעוניינת החברה לרשום את מניות התאגיד החדש למסחר בבורסה הראשית בלונדון.

 

התכנית צפויה להציף ערך לבעלי יחידות ההשתתפות בזכות חשיפה לציבור משקיעים בינלאומי חדש ונרחב שעשויה להביא להגדלת נפחי המסחר בניירות הערך, שיפור הנגישות למקורות מימון בינלאומיים והשגת גמישות רבה יותר בכל הקשור להרחבת הפעילות במדינות השכנות לישראל.

 

בנוסף, הפיצול עשוי לאפשר חלופה נוספת ליישום החלטת הממשלה בעניין מתווה הגז, באופן שבו בעלי יחידות ההשתתפות אשר אינם נמנים על קבוצת השליטה בשותפות, יוכלו להמשיך להחזיק בזכויות בקידוחי תמר ודלית. זאת בתנאי שבעלת השליטה תמכור לצדדים שלישיים את אחזקותיה בשולף הכללי ובשותפות.

 

הדירקטוריון הסמיך את הנהלת החברה לבחון ולקדם את כל ההיבטים הנוגעים לתכנית הפיצול כגון התנאים לרישום בבורסות של לונדון וישראל, האישורים הרגולטורים הנדרשים וכו’.

 

השותפות אף מעוניינת לקבל החלטת מיסוי מרשות המיסים במטרה לאפשר לבצע את הפיצול בדחיית מס. בנוסף, הדירקטוריון מינה ועדת ביקורת שתבחן את היתרונות והחסרונות של הפיצול מנקודת מבטם של בעלי יחידות ההשתתפות ותבחן הא םחלוקה בעין של מניות התאגיד החדש עומדת במבחני החלוקה.

 

במקביל לבחינת היתכנות הפיצול, השותפות ממשיכה לבחון חלופות נוספות למכירת יתרת החזקותיה במאגרים תמר ודלית.

 

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה