הרווח הנקי של אזורים עלה ב-35% בשנת 2018

חברת הנדל"ן מסכמת שנה עם הכנסות של 858 מיליון שקל ממכירת דירות; מנכ"ל החברה דרור נגל מסיים את תפקידו לאחר שש שנים

חדשות ספונסר 14/03/2019 12:00

א+א-

חברת הנדל"ן אזורים מפרסת היום את תוצאותיה הכספיות לשנת 2018. רווח החברה לשנת 2018 לפני מס הסתכם בכ-112 מיליון שקל ורווח נקי של כ-97 מיליון שקל , נתון המשקף עלייה של כ-35% ברווח הנקי, ביחס לשנה קודמת בה רשמה החברה רווח נקי של כ-72 מיליון שקל. הרווח הגולמי הסתכם בשנת 2018 בכ-199 מיליון שקל , זאת לעומת רווח גולמי של 188 מיליון שקל ב-2017. מאזן הנכסים הכולל של החברה עלה במהלך 2018 לכ-4.2 מיליארד ש"ח לעומת כ-3.8 מיליארד ש"ח בסוף 2017, גידול בשיעור של כ- 10%.

 

במהלך 2018 מכרה החברה 441 יח"ד יחד עם שותפיה, בהיקף כספי כולל של כ-858 מיליון שקל לעומת 570 יח"ד בשנת 2017 בהיקף כספי כולל של כ-1,033 מיליון שקל. מחיר מכירה – המחיר הממוצע (כולל מע"מ) של יח"ד במהלך שנת 2018 הסתכם בכ-2.25 מיליון ש"ח, זאת לעומת מחיר של כ-2.1 מיליון ש"ח ליח"ד בשנים 2017 ו-2016. היקף הכנסות של החברה ממכירת דירות, הסתכם בשנת 2018 לכ-817 מיליון שקל (כולל הכנסות משרותי בניה ואחרים בסך 47 מיליון ש"ח) וזאת לעומת 755 מיליון שקל בשנת 2017.

 

במחצית השנייה של השנה נמכרו בסך הכל 264 יח"ד לעומת 177 במחצית הראשונה של השנה. בהסתכלות על רבעון רביעי מכרה החברה 188 יח"ד יחד עם שותפיה, בהיקף כספי כולל של כ- 329 מיליון שקל. בחברת אזורים מציינים כי נתוני הרבעון הרביעי, בדגש על חודש דצמבר, מראים כי למרות ההאטה בשוק הנדל"ן ב-2018, ניכרת התאוששות משמעותית בשוק בסוף השנה.

 

כמו כן, החברה המשיכה לקדם את פעילותה בתחום המניב בשני תחומי הפעילות שהיא מפתחת: הראשון- נדל"ן מניב מסחרי – בתחום זה השלימה החברה את הקמת הפרויקט העיקרי בהרצליה הילס יחד עם האחים עופר. והשני- מגורים להשכרה, במסגרתו אכלסה החברה את פרויקט הדיור באשדוד והמשיכה לקדם את תהליכי התכנון והרישוי לצורך הקמת פרויקטים בבת ים, אור יהודה ובראשל"צ, שם החלה הבנייה במהלך השנה. אחד מהגורמים התורמים לעלייה ברווח הנקי של החברה היה עליית ערך הנכסים בהרצליה הילס ובאשדוד הנובעים מהכרה ברווח היזמי שנבעה מהשלמת הקמתם.

 

ההון העצמי המיוחס לבעלי מניות החברה לשנת 2018 הסתכם לסך של 1,188 מיליוני שקלים לעומת סך של 1,086 מיליוני שקלים בשנת 2017. הגידול בהון העצמי נובע מרווח לתקופה בסך של כ-97 מיליוני ₪.בתקופת הדוח נוצר לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-131 מיליון שקל, לעומת תזרים מזומנים שלילי בסך של כ-743 מיליון ש"ח מפעילות שוטפת בשנת 2017 שנבע דאז מהצטיידות מסיבית במלאי קרקעות.

 

בהמשך לדיווחים קודמים מדווחת אזורים על סיום כהונתו של מנכ״ל החברה דרור נגל לאחר שש בנים בהן כיהן כמנכ"ל החברה . ערן ענבים, סמנכ״ל הכספים של החברה ישמש כמ״מ מנכ״ל עד למינוי מנכ״ל קבוע

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה