חדשות שוק ההון

מודיעין אנרגיה: ההכנסות מהפקת הנפט זינקו ברבעון הרביעי לכ-1.8 מיליון דולר

בשנת 2018 הופקו בנכסי הנפט של מודיעין 226 אלף חביות, והכנסות השותפות הסתכמו ב-3.8 מיליון דולר

מערכת ספונסר 13/03/2019 13:16

א+א-

חברת חיפושי הגז והנפט מודיעין אנרגיה מדווחת היום על תוצאותיה לשנת 2018. הכנסות החברה ממכירת נפט הסתכמו במהלך 2018 ב-3.8 מיליון דולר. בשורה התחתונה רשמה החברה הפסד של 2.8 מיליון דולר. הגידול בהפסד נובע בעקבות שני קידוחים יבשים ברבעון הרביעי של 2018.

 

רון מאור, מנכ"ל מודיעין אנרגיה אמר בתגובה: "ב-2018 המשכנו במימוש האסטרטגיה לבניית פורטפוליו נכסי נפט מניבים. בשנה זו חל גידול משמעותי בהכנסות בנכסי הנפט בהם אנו שותפים, וסך הכל הופקו בהם כ-226 אלף חביות נפט. השיפור בעלויות ההפקה לצד מחיר הנפט הגבוה בקליפורניה, הביאו לרווחיות גבוהה בפרויקטים. במסגרת תוכנית העבודה לשנת 2019, בכוונתנו לבצע קידוחים נוספים בנכסי הנפט שבבעלותינו על מנת להמשיך ולהגדיל את מספר הבארות המפיקות, במקביל לחיבור הבארות הקיימות למתקני הפקה קבועים, על מנת להמשיך ולהוריד עלויות ההפקה בהן ולשפר את הרווחיות".

 

החברה מסרה עדכון לגבי פעילויות חיפושי הנפט השונות שלה. בפרויקט Grapevine השותפות ביצעה שני קידוחים, בהם הוכרזה תגלית מסחרית, בקידוח נוסף נתגלו סימני נפט משמעותיים ובימים אלה מודיעין ושותפיה נערכים לביצוע מבחני הפקה בו. במהלך שנת 2018 הופקו בו כ-139 אלף חביות משתי בארות, ומחיר המכירה הממוצע לאורך תקופת ההפקה נאמד בכ-70.5 דולר לחבית. בתחילת הרבעון הרביעי הושלם המעבר למתקני הפקה קבועים בבאר הראשונה אשר הורידו באופן משמעותי את עלויות ההפקה, ובימים אלה מחוברת תשתית הולכה למתקני ההפקה הקיימים לבאר השנייה, פעולה אשר תשפר את רווחיות הפרויקט בשיעור נוסף.

 

ב-2018 עמד הרווח הממוצע לחבית בפרויקט זה על 27.9$ (לאחר ניכוי תמלוגים ועלויות הפקה), והרווח מההפקה משתי הבארות נאמד בכ-879 אלף דולר. אומדן משאבי הנפט בפרויקט Grapevine נאמד בכ-11.9 מיליון חביות נפט. עם השלמת מבחני ההפקה בקידוח הנוסף, בכוונת מודיעין לפרסם דוח משאבים מעודכן. למודיעין החזקה של 22.3% מהזכויות בפרויקט זה.

 

בפרויקט Mountainview בוצע ברבעון השני של השנה קידוח לפרוספקט Trinidad 7, והקידוח הוכרז כתגלית מסחרית. במהלך שנת 2018 הופקו מקידוח זה כ-87.6 אלף חביות, ונמכרו במחיר ממוצע של 69.3 דולר לחבית. ב-2018 עמד הרווח הממוצע לחבית בפרויקט זה על כ- 41 דולר לחבית (לאחר ניכוי תמלוגים ועלויות הפקה), והרווח של מודיעין מהפקת הנפט נאמד בכ- 934 אלף דולר. השותפים בקידוח השלימו את תכנון מתקני הקבע, והקמתם צפויה להתבצע במהלך 2019.

 

במהלך הרבעון הרביעי בוצע קידוח נוסף בשטח הפרוספקט, אשר לא הושלם עקב קשיים טכניים. בימים אלה מודיעין ושותפיה מבצעים עיבוד וניתוח חדש של הנתונים משתי הבארות שנקדחו, ועם השלמת הניתוח בחודשים הקרובים יוחלט על אופן המשך פיתוח השדה.

 

אומדן משאבי הנפט בפרוספקט Trinidad 7 מוערך בכ-17.5 מיליון חביות נפט, בשכבה אחת; עפ"י דוח המשאבים ישנם משאבים נוספים בשכבות אחרות אשר טרם הוערכו בשלב זה. למודיעין החזקה של 25.8% מהזכויות בפרויקט זה, והחזקה של 26% מהזכויות בפרוספקט Trinidad 7.

 

בפרויקט Cassini, במהלך תקופת הדוח החלו השותפים בביצוע קידוח ראשון בשטח, אשר הגיע לעומקו הסופי ונמצאו בו סימני פטרוליום משמעותיים שבעקבותיהם הוחלט על ביצוע מבחני הפקה.

 

מדובר בקידוח לא קונבנציונלי (בשונה מהקידוחים Trindad 7 ו-Grapevine), וקצב ההפקה שהושג עד כה נמוך מהקצב הנדרש על מנת להצדיק קידוח באר נוספת; יחד עם זאת, הנפט שמופק במסגרת מבחני ההפקה נמכר, וההפקה מהבאר עד למועד זה הייתה כלכלית. מפעילת הקידוח מתכננת לבצע מספר פעולות בבאר על מנת לשפר את קצב ההפקה, ועל כן צפויים מבחני ההפקה להימשך מספר חודשים נוספים. למודיעין החזקה של 36.5% מהזכויות בפרויקט זה.

 

בפרויקט Shideler מתוכנן להתבצע קידוח אקספלורציה ראשון בשטח הפרויקט במהלך המחצית השנייה של שנת 2019. למודיעין החזקה של 37.5% מהזכויות בפרויקט זה.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה