חדשות אנליסטים

כלכלני לאומי: ”הריבית הריאלית לטווח קצר עדיין שלילית - האם תואמת את מצב המשק?”

"סביבת הריבית הריאלית השלילית עשויה להימשך בשנים הקרובות, מצב העלול להקשות על המשק בעיקר בהשפעתו על שוקי הנכסים"

חדשות ספונסר 27/02/2019 14:32

א+א-

בסקירה הכלכלית השבועית של אגף הכלכלה בחטיבת שוקי הון של לאומי, בראשות ד"ר גיל מיכאל בפמן המתפרסמת היום עוסקים הכלכלנים בהחלטת בנק ישראל שלא לשנות את הריבית, לצד סביבת האינפלציה הקרובה לאחוז, ואומרים כי משמעותה ריבית ריאלית שלילית לטווח הקצר (ריבית בנק ישראל בניכוי הציפיות לאינפלציה לשנה הקרובה הנגזרות מנתוני שוק ההון).

 

במרבית העשור האחרון, מצויה ריבית זו בסביבה שלילית. במסגרת המדיניות הנוכחית, ועל פי התוואי הצפוי של הנתונים, סביבת הריבית הריאלית השלילית עשויה להימשך בשנים הקרובות, מצב העלול להקשות על המשק, בעיקר בהשפעתו על שוקי הנכסים, כמו גם כנקודת מוצא להתמודדות עתידית עם האטה כלכלית, אם וכאשר תגיע.

 

על רקע זה, עולה גם השאלה האם בעת הנוכחית נכון להמשיך לדבוק ביעד "יציבות המחירים" הנוכחי, הקיים במשק הישראלי, בפרמטרים הנוכחיים שלו, ללא שינוי, מאז שנת 2003.

 

בעולם, קיים בשנים האחרונות דיון ער בסוגיה זו, שכן הדילמות בקרב חלק מהמשקים המערביים בהקשר של כלי המדיניות המוניטרית ויעד האינפלציה– דומות. בנאום שנשא לאחרונה נשיא שלוחת הפד של ניו-יורק וסגן יו"ר ה-FOMC (ועדת השוק הפתוח המחליטה על הריבית בארה"ב), הוא התייחס גם לסוגיה של סביבת האינפלציה הנמוכה והצורך בחשיבה מחודשת על מסגרות שונות להשגת יעד האינפלציה תוך שהוא מציין כי הפד עוסק בנושא בשנה הנוכחית.

 

כפי שציינו כבר בעבר, נראה שיש מקום, בעת הנוכחית, של סביבת כלכלית שונה מזו שהייתה בעשורים הקודמים, לדיון מעמיק, סדור ושקוף גם בישראל, בשאלת המשך השימוש ביעד יציבות המחירים הנוכחי והכלים הקיימים להשגתו.

 

המדד המשולב לבחינת מצב המשק עלה בחודש ינואר 2019 בכ-0.28%, בדומה לקצב עלייתו הממוצע בשנת 2018. לפי הודעת בנק ישראל, המדד הושפע לטובה מהעלייה ביבוא התשומות. את קצב עלייתו של המדד מיתנו הירידות בייצוא הסחורות וביבוא מוצרי הצריכה בינואר, והירידה בפדיון השירותים בדצמבר.

 

בחודשים האחרונים מצוי הקצב השנתי של המדד המשולב במגמה של האטה והוא נמוך מהממוצע של השנים האחרונות, כאשר הוא מתכנס (ואף נמוך במעט) מפוטנציאל הצמיחה של המשק, שהוא כ-3%, כפי שמוערך על-ידי בנק ישראל וגופים בינלאומיים אחרים. כאמור, האטה זו באה לאחר מספר שנים של צמיחה בקצב גבוה מהפוטנציאל בדומה להתפתחויות במחזור העסקים בחלק ניכר מהמדינות המתקדמות. לאור העובדה שקיים מתאם חיובי גבוה בין שיעורי הצמיחה (השנתיים) של המדד המשולב לבין שיעורי הצמיחה של התוצר המקומי הגולמי, נראה כי התפתחות המדד המשולב משקפת התכנסות של המשק לעבר פוטנציאל הצמיחה שלו.

 

 במבט קדימה, אנו מעריכים כי שנת 2019 תסתכם בקצב צמיחה נמוך במעט מזה שהיה בשנת 2018 (כ-3.3%, לפי האומדן האחרון של הלמ"ס). עם זאת, במבט לטווח ארוך יותר ניתן לזהות גורמים העשויים להשפיע לחיוב על קצב הצמיחה בשנים הבאות, בהם פעילותו של מאגר הגז לוויתן וכן האצת הפעילות בענף הרכיבים האלקטרוניים לאור הודעת אינטל על השקעותיה הצפויות.

 

***

מובהר ומודגש כי האמור בסקירה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. בפרסום המידע בסקירה זו אין משום המלצה או חוות דעת בקשר לביצוע כל עסקה או השקעה בניירות ערך, לרבות רכישה ו/או מכירה של ניירות ערך. יודגש כי לגבי כל מידע מכל סוג המופיע בסקירה – על כל אדם לבצע בדיקה ואימות נוספים, תוך התחשבות בנתונים ובצרכים המיוחדים שלו. יצוין כי במידע עלולות ליפול טעויות וכן עשויים לחול לגביו שינויי שוק ו/או שינויים אחרים, וכי אף עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין התחזיות והניתוחים המופיעים למצב בפועל. אשר על כן, קבלת החלטה כלשהי על סמך נתון, דעה, חוות דעת, תחזית או ניתוח המופיע במסגרת הסקירה - הינו על אחריות הקורא בלבד.

כתבות נוספות

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה