פי.אל.טי פייננס חתמה על מזכר הבנות למיזוג עם חברת קנאביס רפואי

החברה תמזג 100% מפעילות אילן ביוקלצ’ר, חברה הפועלת בישראל ובקליפורניה בתחום הקנאביס תמורת הקצאת מניות; המניה מזנקת ב-87%

חדשות ספונסר 25/02/2019 15:05

א+א-

חברת פי אל טי פייננס מודיעה היום כי התקשרה במזכר הבנות עם חברת אילן ביוקלצ’ר חברה פרטית שהתאגדה ונרשמה בישראל ואשר עיקר פעילותה בתחום הקנאביס בישראל ובארה"ב.

 

במזכר הבנות לא מחייב, נקבעו תנאי המסגרת הכלליים להתקשרות החברה עם אילן ביו ומחזיקי ניירות הערך של אילן ביו בעסקת מיזוג על דרך של החלפת מניות, באופן שלאחר השלמת המיזוג תחזיק החברה ב-100% מהונה המונפק והנפרע של אילן ביו ואילו למחזיקי ניירות הערך של אילן ביו יוקצו בתמורה מניות וכתבי אופציה של החברה.

 

אילן ביו פועלת בישראל וקליפורניה ארה"ב. בקליפורניה, הקימה אילן ביו דרך החברה הבת אגריפארמה מפעל בעיר הוליסטר והיא מחזיקה ברישיונות לגידול, ייצור והפצה של קנאביס החל מחודש מרץ 2018 . באמצעות אגריפארמה, ממצה אילן ביו שמנים מתפרחות קנאביס וכן מייצרת מגוון מוצרים מבוססי קנאביס בהתאם להזמנת לקוחותיה. המכירות בקליפורניה בחודשי הפעילות בשנת 2018 הסתכמו לכ-2.5 מיליון דולר.

 

בנוסף, פועלת אילן ביו במטרה להתחיל במדינת קליפורניה בריבוי ומכירה של שתילי קנאביס מבוססי טכנולוגיית תרביות הרקמה שפותחה בישראל, וכן בייצור, שיווק, מכירה והפצה בקליפורניה של מוצרי קנאביס תחת המותג שלה.

 

בישראל פועלת אילן ביו, בעצמה ובאמצעות חברות בנות וחברות קשורות, בתחום המחקר והפיתוח של טכנולוגיות לתרביות רקמה וריבוי שתילים בתחומים שונים בענף החקלאות, במחקר ופיתוח של מוצרים ומיכשור בתחום הקנאביס, וכן כחוות ריבוי למכירה של שתילי קנאביס רפואי וגידולים חקלאיים אחרים. בנוסף, אילן ביו הינה בעלת מניות בשיעור 18.8% בחברת קאנבריד העוסקת בפיתוח והשבחה של זרעי קנאביס ובשיעור 21.47% בחברת ברידאקס, חברה פרטית העוסקת בפיתוחים חקלאיים.

 

עד מועד ההשלמה של עסקת המיזוג החברה תבצע גיוס ציבורי באמצעות תשקיף בהיקף של לפחות 5.5 מיליוני ש"ח ברוטו. אם לא יושלם הגיוס הציבורי עד למועד ההשלמה של העסקה, החברה תקצה למחזיקי ניירות הערך של אילן ביו במועד ההשלמה של העסקה כמות נוספת של מניות רגילות של החברה שיביאו את אחזקות מחזיקי ניירות הערך של אילן ביו לכ-74.9%מהון המניות המונפק של החברה, בדילול מלא.

 

לאחר השלמת העסקה תקצה החברה למחזיקים במניות וכתבי אופציה של אילן ביו מניות רגילות נוספות וכתבי אופציה לא רשומים למסחר נוספים של החברה שיכולים להביא אותם להחזקה של עד כ-87.15% מהון המניות.

אין תגובות

בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאי האתר

שלח תגובה